Dávkové řízení

Dávkové řízení, které splní vaše specifické výrobní potřeby

Spoléháte se na dávkové operace kvůli flexibilitě a výkonnosti, kterou lze přizpůsobit vašim specifickým obchodním a výrobním cílům. Chápeme, že kvalita, včasnost dodávek a především schopnost reakce může být konkurenční výhodou. Naše řešení dávkového řízení nabízejí flexibilní řídicí prostředí, které pomůže splnit vaše požadavky na zvýšení výroby a výnosů.

Vyhovte různým požadavkům dávkového řízení

Každý výrobce má různé požadavky na zpracování dávek od jednoduché, jednooborové výroby jednoho výrobku až po komplexní.

Chápeme, že každý požadavek potřebuje flexibilní a spolehlivou metodu. Naše řešení vám pomohou spravovat předpisy i pracovní postupy a poskytují přístup ke kritickým výrobním informacím. Díky tomu můžete přijímat informovaná obchodní rozhodnutí.

Moderní dávkové řízení je hodnotou

Vyhovte vašim provozním požadavkům, zaměřte se na změny požadavků zákazníka a zaveďte provozní zlepšení díky systému, který se snadno používá. Využijte informace a systémové vlastnosti k:

 • Snížení množství odpadu a spotřeby energie
 • Zvýšení zisků
 • Optimalizaci spotřeby materiálů
 • Dosažení rychlé a efektivní změny výrobku
 • Zvýšení kvality

Využití průmyslovými podniky přijímaných norem

Nabízíme dávková řešení, která poskytují základní schopnosti struktury založené na normách ISA-88:

 • Odstupňovaná a distribuovaná topologie
 • Intuitivní operace
 • Vlastnosti, které přispívají ke splnění požadavků v regulovaných průmyslových oborech
Událost skupiny uživatelů procesních řešení (PSUG). Špička v oboru. Inspirativní. Jdoucí k podstatě.

Událost skupiny uživatelů procesních řešení (PSUG). Špička v oboru. Inspirativní. Jdoucí k podstatě.

Řešení dávkového řízení pro vaše specifické požadavky

Škálovatelné a distribuované dávkové řízení

Naše odstupňovaná nabídka řešení umožňuje produktivnější operace díky snížení nákladů na konstrukci a údržbu.

Integrace systému řízení dávek s lokálními jednotkami, které používají distribuovaný systém ISA-88, zajišťuje:

 • Rychlejší reakci a vyšší spolehlivost systému
 • Flexibilní konfigurace zařízení
 • Vyšší kapacitu

Intuitivní operace

Moderní rozhraní, pracovní postupy a přístupové funkce umožňují:

 • Operátoři se mohou zaměřit na výrobní požadavky
 • Flexibilní, přesto zabezpečený přístup do systému
 • Zavedení dávkového systému, který vyžaduje ruční přidávání, sledování materiálu a řízení verzí předpisů

Dodržování požadavků regulovaných průmyslových oborů

Schopnosti systému byly navrženy na základě informací od koncových uživatelů pracujících v silně regulovaných průmyslových oborech:

 • Těsná integrace s průmyslovými normami
 • Podpora bezpečnosti v rámci celého systému
 • Podpora sledovacích funkcí

Základní správa provozních dávek

Zkrácení času na vývoj s rychlým prováděním jednotlivých sekvencí

Některé aplikace nevyžadují obsáhlou a složitou správu a řízení dávek. Máme k dispozici řešení, která vyhovují základním řídicím strategiím.

Tato řešení poskytují rychlé a spolehlivé provádění sekvencí v řídicí jednotce a současně snižují náklady na infrastrukturu samostatných jednotek a doplňují funkčnost rámcového systému.

Přečtěte si více o řešeních správy provozních dávek

Výhody

 • Umožňuje konzistentní a opakovatelné provádění dávek
 • Dosahuje pohotového zahájení výroby pro rychlé uvedení nových výrobků na trh
 • Využívá rozsáhlých funkcí pro podávání zpráv, aby bylo zajištěno dodržování předpisů

Komplexní správa provozních dávek

Zlepšete kvalitu, zvyšte výrobu a provádějte procesy efektivněji

Mnoho aplikací vyžaduje spolupráci různých jednotek nebo mají specifické regulační požadavky. Naše řešení zvládá komplexní požadavky na sledovatelnost, vedení záznamů a ruční zásahy.

Použití modulárních softwarových komponentů pomáhá zajistit, že systém je řádně přizpůsobený vašim operacím.

Seznamte se s našimi komplexními řešeními správy provozních dávek

Výhody

 • Umožňuje konzistentní a opakovatelné provádění dávek.
 • Poskytuje systémům funkce díky modulárním softwarovým komponentům
 • Optimalizuje změny a střídání výrobků

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.