Inteligentní stroje a zařízení

Optimalizujte výkonnost výrobních prostředků, kvalitu produktů a bezpečnost zákazníka

Koncoví uživatelé přecházejí ke konceptu systému Connected Enterprise, který spojuje systémy informačních (IT) a provozních (OT) technologií do jedné síťové architektury. Inteligentní stroje a zařízení poskytují bezprecedentní přístup k datům, vyšší konektivitě a robustnímu zabezpečení. To staví vás a vaše zákazníky do pozice, ve které můžete dosáhnout většího úspěchu.

Vypořádejte se s potřebami zákazníků

Klíčové úvahy pro vývoj inteligentních strojů a zařízení

Stojíte před výzvou nepřetržitě inovovat, abyste zůstali konkurenceschopní. S tím, jak stále více koncových uživatelů přechází při optimalizaci svého výrobního a dodavatelského řetězce ke konceptu Connected Enterprise, potřebují, aby strojní zařízení nebo vybavení poskytovalo přidanou hodnotu. Rovněž očekávají, že jim pomůžete vyřešit ty nejpalčivější problémy:

 • Globální konkurenceschopnost
 • Připravenost pracovníků
 • Měnící se rizika
 • Nové technologie

Koncoví uživatelé chtějí, abyste dodávali inteligentní stroje a zařízení, které lze snadno integrovat do výrobního závodu, poskytují přístup k informacím a umožňují rychlou reakci na měnící se požadavky trhu.

Abyste mohli zjednodušit proces, měli byste se zaměřit na klíčové prvky návrhu:

 • Procesy: přidejte se k uživatelům směřujícím za konceptem Connected Enterprise a identifikujte jejich potřeby
 • Technologie: integrujte správné technologie a funkce
 • Lidé: vybudujte potřebnou sadu interních i externích dovedností

Jako váš partner vám můžeme pomoci vyvinout inteligentní stroje a zařízení, které vaši zákazníci z oblasti výroby a průmyslu potřebují.

Přečtěte si více o konceptu Connected Enterprise

Podpora zajištění bezpečnosti, optimalizace provozu

Inteligentní stroje a zařízení usnadňují podporu zajištění bezpečnosti při současné optimalizaci provozu. Díky diagnostice bezpečnostních systémů, integrovaným bezpečnostním řešením a nejnovějším bezpečnostním technologiím můžete využít hodnotu komplexního návrhu integrovaného bezpečnostního systému.

Bezpečnost strojů

Bezpečnost rovná se zabezpečení

Zabezpečení by mělo být trvalou, rozvíjející se součástí celkové bezpečnostní strategie. To znamená proaktivní řízení bezpečnosti, nejenom bezpečnosti pracovníků a spotřebitelů. Cílem je zabezpečit stroj a rovněž chránit duševní vlastnictví, fyzické a lidské prostředky a životní prostředí.

Průmyslová bezpečnost

Návrh pro dostupnost informací

Stroje schopné pracovat s informacemi zkracují prostoje a zlepšují účinnost

Stroje a zařízení schopné pracovat s informacemi poskytují výkonnost a provozní data v reálném čase. Vaši koncoví uživatelé potřebují pohotově dostupné informace, které jsou viditelné z celého podniku. Tyto informace pomáhají pracovníkům činit informovaná rozhodnutí, zkracovat prostoje a zlepšovat účinnost a produktivitu výrobního závodu.

Vizualizace pro inteligentní výrobu

Řešení vizualizace a rozhraní HMI pomáhají řešit potřeby produktivity, inovací a globalizace. Naše portfolio poskytuje konzistentní vzhled a způsob ovládání elektronických ovládacích terminálů, distribuovaného rozhraní HMI klient/server a informačního softwaru. Programovací nástroje a pokročilé softwarové aplikace zahrnují vzdálený přístup a analýzu dat pro zrychlení vývoje a zlepšení účinnosti.

Operátorské rozhraní HMI

Zjednodušení integrace

Rychlé odstraňování potíží a zkrácení prostojů

Protože se vaši zákazníci snaží připojit výrobní provozy k podnikové infrastruktuře, stroje schopné bezproblémově přemostit mezeru mezi každou doménou rychle získávají konkurenční výhodu. Využití jediné platformy pro řízení a přenos informací k získávání, přenosu a analyzování provozních dat v reálném čase umožňuje operátorům rychle odstraňovat potíže a zkrátit prostoje.

Portfolio nástroje Integrated Architecture

Nasaďte zabezpečené a robustní řešení průmyslové sítě

Síť EtherNet/IP představuje otevřenou průmyslovou síť Ethernet schopnou pracovat s diskrétními aplikacemi, řízením bezpečnosti, pohybu, procesu a měničů. Síť EtherNet/IP pomáhá zajistit zabezpečený přenos informací v reálném čase mezi stroji, systémy a podniky. Tato síť umožňuje profesionálům z oboru informačních (IT) a provozních (OT) technologií snáze plnit své obchodní cíle.

Průmyslové sítě

Co je to inteligentní stroj?

Inteligentní stroje a zařízení jsou stále důležitější součástí širšího přístupu, který začíná systémem Connected Enterprise.

Musíte uvažovat odlišně o tom, jak navrhnete své stroje a zařízení. Dodržováním těchto 5 zásadních principů můžete zajistit, že budete co možná nejlépe naplňovat potřeby svých zákazníků:

 • Zmírnění bezpečnostních rizik
 • Konstrukční provedení podporující dostupnost informací
 • Podpora zjednodušené integrace
 • Provádění diagnostiky a analýz v reálném čase
 • Optimalizace provozní efektivity

Poskytování diagnostiky a analytiky v reálném čase

Rychle reagujte na problémy pomocí vzdáleného monitorování

Vzdálený přístup nabízí možnosti dodatečných příjmů, silnější vztahy se zákazníkem a odlišení od konkurence. Monitorujte výkonnost strojního zařízení z kteréhokoliv místa na světě. Reagujte na kritické situace ze vzdáleného místa a uspořte na nákladech na cestu a pracoviště. Reagujte rychleji na problémy zařízení, nebo jim úplně zabraňte ve vzniku. Výsledkem jsou kratší prostoje a zvýšený objem výroby.

Vzdálené sledování a analytika

Integrovaná inteligentní zařízení

Integrovaná inteligentní zařízení nabízejí vašim zákazníkům nové způsoby, jak prodloužit životní cyklus zařízení a zkrátit prostoje. Tato zařízení využívají vestavěné funkce, například monitorování vibrací, monitorování stavu a záznamy krouticího momentu k identifikaci problémů předtím, než ve skutečnosti vzniknou. Operátoři mnohou rychle odstranit a opravit problémy, které se vyskytnou.

Sledování provozních podmínek zařízení

Optimalizujte provozní účinnost

Poskytujte flexibilnější stroje a zařízení

Díky inovativní konstrukci a škálovatelné automatizační technologii můžete poskytovat flexibilnější inteligentní stroje a zařízení, která pomohou zlepšit provozní účinnost a rovněž přinášejí tyto výhody:

 • Zkrácení časů cyklu instalace a spuštění
 • Zkrácení časů přestavby
 • Snížení nákladů na energii
 • Splnění požadavků na elektrické a mechanické instalace a životní prostředí
 • Zlepšení bezpečnosti pracovníků a ochrany zařízení

Technický návrh pro provoz

Vývojový software pomáhá maximalizovat produktivitu automatizace díky zkrácení času návrhu. Díky tomuto softwaru můžete navrhnout možnosti pro snížení nákladů díky konzistentním, modulárním řešením zlepšujícím účinnost výroby.

Software pro návrh

Škálovatelná řídicí platforma

Jeden společný rámec se snáze navrhuje, instaluje, řídí a udržuje. Rovněž umožňuje stanovit správnou velikost řídicího systému pro aplikaci zákazníka. Naše portfolio architektury Integrated Architecture® zahrnuje řízení, vizualizaci, pohyb a řízení sítě.

Systém Integrated Architecture

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.