Automatizované balicí systémy

Automatizované balicí systémy a zařízení pro výrobce strojů

Splňte požadavky s přizpůsobeným zařízením, které je dostatečně flexibilní, aby zvládlo časté změny linky, a dostatečně škálovatelné, aby zvládlo nové produkty.

Vysoce výkonné automatizované balicí stroje

Dodávejte flexibilní stroje, které reagují na nové požadavky trhu

Navrhujte balicí stroje, které využívají principy inteligentní výroby a poskytují výrobcům konkurenční výhodu. Tato automatizace znamená, že stroje:

  • jsou schopny zpracovávat informace,
  • mohou provádět diagnostiku v reálném čase,
  • používají moderní bezpečnostní technologie,
  • snadno se integrují.

Vysoce výkonné automatizované balicí systémy mohou výrobcům pomoci v následujícím:

  • Maximalizovat produktivitu a účinnost pro zachování konkurenceschopnosti
  • Zlepšit flexibilitu balení a obsloužit tak více rozmanitých produktů v jiných velikostech obalů
  • Splňte požadavky související se stárnutím a vývojem pracovních sil

Snížení složitosti, času a nákladů na návrh strojů můžete dosáhnout použitím přirozených výhod inteligentních technologií.

Automatizované balicí zařízení musí být dostatečně flexibilní, aby umožnilo držet krok s častými změnami výrobních linek, a dále musí být dostatečně škálovatelné, aby zvládalo nové produkty. Můžeme vám pomoci držet krok s požadavky zákazníků na přizpůsobení větší rychlostí, přesností a zkrácenými dodacími lhůtami.

Více oborů automatizace

Integrujte víceoborové řízení do jedné infrastruktury

Nahraďte několik neslučitelných řídicích systémů jedním společným rámcem. Naše portfolio architektury Integrated Architecture® zahrnuje řízení, vizualizaci, pohyb a správu sítí. Můžete vytvořit lepší stroje za nižší celkovou cenu a poskytnout tak zákazníkům vyšší hodnotu.

Náš nástroj Studio 5000® Automation Engineering & Design Environment kombinuje vývojové a technické aplikace do jediné platformy. Pracovní postupy činí jeho použití snadným a intuitivním. Vybavte se lépe, abyste mohli rychleji reagovat na změny v potřebách trhu a svého podnikání.

Přečtěte si více o systému Integrated Architecture

Řešení balicích systémů v akci

Inovativní a inteligentní stroje

Výrobci strojů, kteří vytvářejí inteligentní zařízení, pomáhají koncovým uživatelům plnit neustále se měnící potřeby spotřebitelů. Ve vzájemné spolupráci můžeme navrhnout a dodat balicí stroje s pokročilými technologiemi. Společně můžeme odpovědět pomocí pokročilého řízení strojů a optimalizovat provoz, zlepšit konektivitu v celém podniku a podpořit ziskový růst.

Další případové studie zákazníků

Související produkty

Řízení pohybů

Rozumíme výzvám, před kterými stojí výrobci strojů, a poskytujeme vysoce výkonný systém řízení pohybů splňující vaše cíle. Chcete-li inovovat svůj stroj nebo podpořit účinnost vašeho návrhu, nabízíme vám jednoduchá řešení integrovaného řízení pohybu. Naše portfolio zahrnuje různé průmyslové produkty pro řízení pohybu, software a modulární sledovací systémy.

Prohlédněte si naše portfolio produktů pro řízení pohybu

Přečtěte si více o měničích

Průmyslové sítě

Síť EtherNet/IP představuje otevřenou průmyslovou síť Ethernet schopnou pracovat s diskrétními aplikacemi, řízením bezpečnosti, pohybu, procesu a měničů. Síť EtherNet/IP pomáhá zajistit zabezpečený přenos informací v reálném čase mezi stroji, systémy a podniky. Máme celou škálu produktů a služeb pro průmyslové sítě, které vám pomohou maximalizovat jejich architekturu.

Objevte naše produkty pro průmyslové sítě

Základní součásti

Naleznete základní součásti nejvyšší kvality za férovou cenu, intuitivní možnosti výběru produktů a rychlé dodávky. Široký rozsah námi nabízených součástí je vhodný pro téměř jakoukoliv aplikaci, takže nezaplatíte více, než musíte. Kromě toho získáte součásti, které pracují s vámi požadovanými technickými parametry a mohou se opřít o požadované služby a podporu.

Objevte naše základní součásti

Řešení bezpečnosti průmyslové automatizace

Bezpečnost a produktivita

Zaujímáme ucelený přístup k bezpečnosti. Naše inovativní řešení bezpečnosti zlepšuje funkčnost strojního zařízení nebo vybavení a současně zvyšuje bezpečnost, účinnost a produktivitu. Podívejte se, jak naše řešení bezpečnosti může pomoci ve zvýšení produktivity.

Námi nabízená řešení bezpečnosti zahrnují:

  • Safety Automation Builder
  • Předem připravené bezpečnostní funkce
  • Kalkulačka úrovně výkonnosti SISTEMA

Přečtěte si více o našich řešeních průmyslové bezpečnosti

Inteligentní stroje a zařízení

Propojte pracovníky, procesy a technologie a zlepšete tak provoz

Inteligentní stroje a zařízení mohou poskytnout bezprecedentní přístup k datům, větší konektivitu a robustní zabezpečení. Umožněte svým zákazníkům dosáhnout většího úspěchu díky inteligentním strojům, které optimalizují výkonnost výrobních prostředků a maximalizují kvalitu produktu.

Přečtěte si více o inteligentních strojích a zařízeních

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.