Pro výrobce strojů a zařízení

Návrh a technická řešení průmyslových řídicích systémů

INOVATIVNÍ MYŠLENÍ. INOVATIVNÍ STROJE.

Jste postaveni před výzvu odlišit se od globální konkurence na pozadí rychle se vyvíjející technologie. Vaši zákazníci vyžadují inovativní řešení, která zvyšují agilnost v podnikání, optimalizují produktivitu a dosahují cílů udržitelnosti. A přitom všem hledáte každý způsob, jak snížit své celkové náklady na vlastnictví.

Můžeme vám pomoci zlepšit výkonnost a snížit celkové náklady na návrh, vývoj a dodání díky konceptu Total Cost To Design, Develop and DeliverSM, který vám umožní splnění požadavků zákazníka. Naše řešení návrhu a technických řešení pro průmyslové řídicí systémy (ICS) vám pomohou s následujícím:

  • Definovat hodnotu stroje a zařízení
  • Maximalizovat výkonnost
  • Rychle reagovat na změny
  • Zvýšit zisk
  • Inovovat a přitahovat nové zákazníky

Naším cílem je nabídnout vám přizpůsobená řešení, ať už se jedná o jednotlivé součásti, celé systémy nebo specializované konzultace.

PODPORA V KAŽDÉ FÁZI ŽIVOTNÍHO CYKLU VAŠICH STROJŮ

Inteligentní výroba vyžaduje inteligentní zařízení

Inteligentní výroba, umožněná konceptem systému Connected Enterprise, podporuje nové příležitosti koncových uživatelů k optimalizaci jejich výroby a dodavatelského řetězce. Chtějí dodávat inteligentní stroje a zařízení, které se vyznačují následujícím:

  • Snadná integrace do výrobních zařízení
  • Zajištění přístupu k informacím
  • Zvýšení účinnosti, zlepšení produktivity a zajištění podpory
  • Umožnění agilní reakce na měnící se požadavky trhu

Můžeme vám pomoci vyvinout inteligentní stroje a zařízení, které vaši zákazníci z oblasti výroby a průmyslu potřebují.

Přečtěte si více o inteligentních strojích a zařízeních

Výrobci strojů upřednostňují společnost Rockwell Automation také díky ocenění Readers' Choice z roku 2016 za návrh řídicích systémů.

Zlepšete svou výkonnost

Od návrhu po výrobu, provoz a údržbu se můžete spolehnout na spojitost svých technologií, zdrojů a pracovníků.

Co říkají naši zákazníci

Náš úspěch je založen na inovacích a pro společnost Rockwell Automation platí totéž. Využíváním nejnovější řídicí technologie jsme schopni zjednodušit náš proces návrhu a vytvořit nejlepší hodnotu pro naše zákazníky.

Alain Lemieux, ředitel technického oddělení, AMF Bakery Systems

NAŠE INOVATIVNÍ KOMPETENČNÍ STŘEDISKO EMEA

Naše špičkové kompetenční středisko přináší výrobcům strojů a vybavení příležitost vidět a testovat aplikace a technická řešení, která by mohla pro váš byznys znamenat konkurenční výhodu.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.