Automatizace výroby a montáže

Automatizace a řízení strojů pro výrobu a montáž

Stroje pro výrobu a montáž s flexibilní konstrukcí a správným vyvážením výkonu, bezpečnosti i nákladů na strojní vybavení.

Flexibilita a rychlost

Větší flexibilita, kratší doba strojového zpracování a nižší náklady

Stroje pro výrobu a montáž podporují celou řadu aplikací. Výrobní stroje, například pro tváření, lisování kovů nebo vulkanizaci mění materiál na hotové výrobky. Montážní stroje provádějí montáž dílů za účelem vytvoření konečných produktů nebo dílčích součástí. 

Flexibilita a rychlost jsou klíčové faktory bez ohledu na typ stroje. Vaši zákazníci také požadují opakovatelnost procesů a minimalizaci odpadu. Vaším úkolem je vyvážení výkonu, bezpečnosti a nákladů na provoz strojů. 

Naše řada řídicích a automatizačních systémů pro výrobu a montáž vám poskytuje flexibilitu konstrukce pro snadnou úpravu funkcí stroje. To vám umožňuje rychle reagovat na neustále se měnící nároky zákazníků a trhu. 

Více oborů automatizace

Integrujte víceoborové řízení do jedné infrastruktury

Nahraďte několik neslučitelných řídicích systémů jedním společným rámcem. Naše portfolio architektury Integrated Architecture® zahrnuje řízení, vizualizaci, pohyb a správu sítí. Můžete vytvořit lepší stroje za nižší celkovou cenu a poskytnout tak zákazníkům vyšší hodnotu.

Náš nástroj Studio 5000® Automation Engineering & Design Environment kombinuje vývojové a technické aplikace do jediné platformy. Pracovní postupy činí jeho použití snadným a intuitivním. Vybavte se lépe, abyste mohli rychleji reagovat na změny v potřebách trhu a svého podnikání.

Přečtěte si více o systému Integrated Architecture

Výrobní řešení v akci

Inovativní a inteligentní stroje

Výrobci strojů, kteří vytvářejí inteligentní zařízení, pomáhají koncovým uživatelům uspokojovat neustále se měnící potřeby spotřebitelů. Ve spolupráci s vámi jsme schopni navrhnout a dodat stroje pro automatizovanou výrobu a montáž s využitím pokročilých technologií. Společně jsme schopni reagovat využitím pokročilého řízení strojů pro zajištění optimalizace provozu, zlepšení propojení napříč podnikem a podporu růstu ziskovosti.

Další případové studie zákazníků

Související produkty

Řízení pohybů

Rozumíme výzvám, před kterými stojí výrobci strojů, a poskytujeme vysoce výkonný systém řízení pohybů splňující vaše cíle. Chcete-li inovovat svůj stroj nebo podpořit účinnost vašeho návrhu, nabízíme vám jednoduchá řešení integrovaného řízení pohybu. Naše portfolio zahrnuje různé průmyslové produkty pro řízení pohybu, software a modulární dopravníkové systémy. 

Prohlédněte si naše portfolio produktů pro řízení pohybu

Průmyslové sítě

Síť EtherNet/IP představuje otevřenou průmyslovou síť Ethernet schopnou pracovat s diskrétními aplikacem, řízením bezpečnosti, pohybu, procesu a pohon.  Síť EtherNet/IP pomáhá zajistit zabezpečený přenos informací v reálném čase mezi stroji, systémy a podniky. Máme celou škálu produktů a služeb pro průmyslové sítě, které vám pomohou maximalizovat jejich architekturu. 

Objevte naše produkty pro průmyslové sítě

Inteligentní řízení motorů

Inteligentní zařízení vytvářejí součásti chytrých propojených strojů. Naše portfolio inteligentních řídicích systémů motorů aplikuje komplexní technologie s komunikačními schopnostmi na zařízení pro řízení motorů Allen-Bradley®. 

Naše frekvenční měniče Allen-Bradley® PowerFlex® a servopohony Kinetix® nabízejí řešení od jednoduchého řízení stroje, vysokorychlostního najetí polohy až po náročné vysokonapěťové řízení. 

Přečtěte si více o inteligentním řízení motorů

Podívejte se na naše portfolio měničů

Bezpečnost a produktivita

Řešení bezpečnosti průmyslové automatizace

Zaujímáme ucelený přístup k bezpečnosti. Naše inovativní řešení bezpečnosti zlepšuje funkčnost strojního zařízení nebo vybavení a současně zvyšuje bezpečnost, účinnost a produktivitu. Podívejte se, jak naše řešení bezpečnosti může pomoci ve zvýšení produktivity. 

Námi nabízená řešení bezpečnosti zahrnují: 

  • Safety Automation Builder 
  • Předem připravené bezpečnostní funkce 
  • Kalkulačka úrovně výkonnosti SISTEMA 

Přečtěte si více o našich řešeních průmyslové bezpečnosti

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.