Automatizace zařízení pro těžký průmysl

Bezpečnější a spolehlivější řešení automatizace pro těžký průmysl

Navrhujte bezpečnější a spolehlivější zařízení pro těžký průmysl. Maximalizujte provozní účinnost zákazníka a zkraťte prostoje.

Spolehlivá řešení pro extrémní prostředí

Dodávejte průmyslové zařízení s nejvyšší provozní účinností

Těžba ropy a zemního plynu, důlní činnosti a námořní doprava vyžadují zařízení, které je navrženo pro extrémní prostředí. Zařízení musí rovněž pracovat s vysokou účinností a minimálními prostoji.

Nabízíme robustní a spolehlivá řešení, která jsou ideálně vhodná pro zařízení pracující ve vysokých teplotách a korozivním prostředí. Tato řešení pomáhají zákazníkům v následujícím:

  • Minimalizace prostojů
  • Dodržování průmyslových předpisů
  • Maximalizace účinnosti výrobních prostředků v závodě

Více oborů automatizace

Integrujte víceoborové řízení do jedné infrastruktury

Nahraďte několik neslučitelných řídicích systémů jedním společným rámcem. Naše portfolio architektury Integrated Architecture® zahrnuje řízení, vizualizaci, procesy a sítě. Můžete vytvořit lepší stroje za nižší celkovou cenu a poskytnout tak zákazníkům vyšší hodnotu.

Náš nástroj Studio 5000® Automation Engineering & Design Environment kombinuje vývojové a technické aplikace do jediné platformy. Pracovní postupy činí jeho použití snadným a intuitivním. Vybavte se lépe, abyste mohli rychleji reagovat na změny v potřebách trhu a svého podnikání.

Přečtěte si více o systému Integrated Architecture

Řešení zařízení v akci

Inovativní a inteligentní zařízení

Výrobci systémů, kteří vytvářejí inteligentní zařízení, pomáhají koncovým uživatelům plnit neustále se měnící požadavky spotřebitelů. Ve vzájemné spolupráci můžeme navrhnout a dodat zařízení s pokročilými technologiemi. Společně můžeme odpovědět pomocí pokročilého řízení a optimalizovat provoz, zlepšit konektivitu v celém podniku a podpořit ziskový růst.

Související produkty

Měniče

Naše frekvenční měniče Allen-Bradley® PowerFlex® a servopohony Kinetix® nabízejí řešení od jednoduchého řízení stroje, vysokorychlostního najetí polohy až po náročné vysokonapěťové řízení. Tato flexibilní portfolia nabízejí řešení, která udrží vaše zákazníky propojené s provozy a umožní jim dosáhnout vyšší produktivity.

Přečtěte si více o měničích

Motorová řídicí centra

Naše nízko- a vysokonapěťová motorová řídicí centra Allen-Bradley® CENTERLINE® (MCC) nabízejí optimální bezpečnost, výkonnost a spolehlivost. Využijte výhod shodné architektury, součástí, programovacího jazyka a síťového propojení s celým portfoliem řídicích motorových center CENTERLINE. Získejte nesrovnatelnou podporu od jednoho poskytovatele, který splňuje všechny vaše požadavky na řízení motorů.

Přečtěte si více o řídicích motorových centrech

Základní součásti

Naleznete základní součásti nejvyšší kvality za férovou cenu, intuitivní možnosti výběru produktů a rychlé dodávky. Široký rozsah námi nabízených součástí je vhodný pro téměř jakoukoliv aplikaci, takže nezaplatíte více, než musíte. Kromě toho získáte součásti, které pracují s vámi požadovanými technickými parametry a mohou se opřít o požadované služby a podporu.

Objevte naše základní součásti

Řešení bezpečnosti průmyslové automatizace

Bezpečnost a produktivita

Zaujímáme ucelený přístup k bezpečnosti. Naše inovativní řešení bezpečnosti zlepšuje funkčnost strojního zařízení nebo vybavení a současně zvyšuje bezpečnost, účinnost a produktivitu. Podívejte se, jak naše řešení bezpečnosti může pomoci ve zvýšení produktivity.

Námi nabízená řešení bezpečnosti zahrnují:

  • Safety Automation Builder
  • Předem připravené bezpečnostní funkce
  • Kalkulačka úrovně výkonnosti SISTEMA

Přečtěte si více o našich řešeních průmyslové bezpečnosti

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.