Vývoj strojů a zařízení

Zlepšete čas dodání na trh a splňte přitom závazky vůči zákazníkovi

Zlepšete čas dodání na trh, zjednodušte integraci a optimalizujte návrh strojního zařízení.

Zrychlete uvádění výrobků na trh

Zkraťte čas potřebný k vývoji díky opakovatelně využitelným modelům zařízení

Splnění závazků dodávky vůči zákazníkovi je naprosto nejdůležitější. Můžete toho dosáhnout zkrácením času programování a montáže, použitím hotových součástí, zlepšením dodavatelského řetězce dodávkami v požadovanou dobu (JIT) a použitím strukturovaných, opakovatelně využitelných modelů zařízení. Můžeme vám pomoci v následujících případech:

Optimalizace návrhů stroje

 • Využijte výběr produktů a nástroje konfigurace
 • Volte snadno hardware a generujte kusovníky
 • Načítejte kódy používané jako základ vašeho řešení

Poskytněte flexibilní moduly zařízení

 • Použijte škálovatelnou technologii pro zkrácení času a technické řešení a snížení rizik
 • Vytvářejte opakovaně použitelné moduly zařízení s modulárním programováním

Zjednodušení integrace

 • Navrhněte řešení pomocí platformy systému Integrated Architecture® pro řízení a zpracování informací
 • Pomocí jediné sítě redukujte rozsah kabeláže

Zlepšete účinnost dodavatelského řetězce

 • Místní prodej a podpora
 • Konzultace v oblasti „dostupnosti upřednostňovaných součástí“

Díky zjednodušené integraci a optimalizaci návrhu můžete vyvíjet stroje, které se snadno spouštějí a uvádějí do chodu a jednoduše zapadnou do infrastruktury zákazníka.

Uspořte čas na vývoji řídicího systému

Sady nástrojů Integrated Architecture Accelerator Toolkit

Snadno použitelné nástroje a šablony pomáhají s širokou škálou vývojových aktivit: od výběru součástí a konstrukčních výkresů až po záznam programového kódu, uspořádání obrazovek rozhraní HMI, spouštění stroje a odstraňování potíží.

Sada nástrojů Connected Components Accelerator Toolkit

Snižte režijní náklady na návrh, abyste se mohli koncentrovat na výrobu stroje, který bude nejlepší na trhu. Sada nástrojů Accelerator Toolkit pro propojené součásti zahrnuje nástroje pro návrh řešení automatizace pro celý vývoj aplikace řízení stroje. Umožňuje se koncentrovat na duševní vlastnictví, které produkuje poutavé a výrazně se odlišující vlastnosti strojů.

Sada nástrojů Connected Components Accelerator Toolkit

Jak dobře plníte potřeby svých zákazníků?

5 způsobů pro zjednodušení a zlepšení výroby strojů

Existuje pět podnikatelských výzev, o jejichž vyřešení vás zákazníci požádají:

 • Jeden stroj splňující globální normy
 • Jedna řídicí jednotka pro všechny aplikace
 • Jedna síť bez ohledu na úkol
 • Jedno programovací prostředí
 • Redukovaná kabeláž

Stáhněte si rady pro rychlejší návrh strojů v Průvodci nejlepšími postupy návrhu lepších strojů. Rychleji.

Maximalizujte produktivitu automatizace

Softwarové prostředí pro automatizaci a návrhy Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment

Kombinuje technické a vývojové prvky do jednoho standardního rámce, který vám umožňuje provádět následující:

 • Používat intuitivní návrhový a konfigurační softwarový balík
 • Zjednodušovat vývoj složitých řešení řízení
 • Získat rozsáhlejší přístup k informacím v reálném čase
 • Vyvinout lokalizované aplikace v technickém prostředí umožňujícím spolupráci

Prostředí Studio 5000

FactoryTalk View

Robustní funkčnost řešení rozhraní HMI, které se přizpůsobuje od samostatného rozhraní HMI na úrovni stroje po distribuované řešení vizualizace.

Nástroj FactoryTalk® View poskytuje důležité náhledy podle potřeby a zlepšuje produktivitu uživatelů na každé úrovni vaší organizace.

Řešení FactoryTalk View

Software Connected Components Workbench

Zjednodušte vývoj samostatných strojů naprogramováním všech svých produktů s pomocí jediného softwaru. Software nabízí programování řídicí jednotky, konfiguraci zařízení a integraci do editoru rozhraní HMI, což minimalizuje počáteční náklady a čas na vývoj stroje.

Objevte náš nástroj Workbench Software

Průmyslové sítě

Nasaďte zabezpečené a robustní řešení průmyslové sítě

Síť EtherNet/IP představuje otevřenou průmyslovou síť Ethernet schopnou pracovat s diskrétními aplikacemi, řízením bezpečnosti, pohybu, procesu a měničů. Síť EtherNet/IP pomáhá zajistit zabezpečený přenos informací v reálném čase mezi stroji, systémy a podniky. Tato síť umožňuje profesionálům z oboru informačních (IT) a provozních (OT) technologií snáze plnit své obchodní cíle.

Síťové služby a zabezpečení

Pomocí kombinace odborných znalostí v automatizaci a síťové infrastruktuře a díky našim rozsáhlým vztahům s dodavateli pro vás můžeme nalézt správné řešení implementace. Prostřednictvím flexibilních možností implementace síťové infrastruktury můžete dosáhnout následujícího:

 • Splnění specifického časového rámce a rozpočtových cílů
 • Dosažení síťové infrastruktury připravené na budoucnost
 • Minimalizace času a nákladů na činnosti údržby

Řešení průmyslových sítí

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.