Návrh strojů a zařízení

Návrh průmyslové automatizace a řídicích systémů pro inteligentní stroje

Maximalizujte produktivitu vašeho návrhu. Snižte pracovní čas a náklady na návrh. Zlepšete účinnost výroby, abyste splnili cíle dodávek. Konzistentní modulární design vám pomůže splnit tyto cíle a definovat svou hodnotu překračující náklady za stroj a zařízení.

Maximalizujte produktivitu návrhů

Snižte pracovní čas a náklady na návrh

Firemní koncoví uživatelé před vás staví výzvu, abyste dokázali dodat vlastní, inteligentní a inovativní stroje, které splňují specifické potřeby a mohou jim pomoci konkurovat na globálním trhu. Výroba přizpůsobených, modulárních strojů však vyžaduje více již tak nedostatkového času a zdrojů.

Nalezněte správnou rovnováhu mezi návrhem standardních strojů a zařízení a účinností a mírou přizpůsobení, které splní specifické potřeby. Návrh průmyslové automatizace a řídicích systémů vám pomůže splnit požadavky zákazníků a dodržet stanovený rozpočet.

Vytvořte standardní, škálovatelné stavební bloky, které vám pomohou v následujícím:

  • Opakované využití technických zdrojů pro jednotlivé stroje a úspora času
  • Vytvoření společných rysů mezi jednotlivými stroji a výběr správně dimenzovaných součástí podle potřeb konečného uživatele.
  • Návrh splňující principy udržitelnosti a flexibility pro více účelů, zlepšení provozní účinnosti a snížení nákladů na energie

Proveďte během vývojové fáze hodnocení rizik, identifikujte a snižte nebezpečí a pomozte zajistit shodu s předpisy, zlepšit bezpečnost a vyhnout se zbytečným nákladům na přepracování.

Používejte naše produkty a nástroje k návrhu produktivních, škálovatelných strojů a zařízení. Uchovejte si konkurenceschopnost se zařízením, které splňuje globální bezpečnostní a ekologické normy.

Snížení pracovního času na návrh s pomocí bezplatných nástrojů

Nástroj Product Selection Toolbox

Zvolte produkty Allen-Bradley® a navrhněte s jejich pomocí aplikační řešení. Nástroje zahrnují:

  • Nástroj Integrated Architecture® Builder sloužící ke konfigurování automatizačních systémů
  • MCS™ Star pro návrh modulárních řídicích systémů motorů
  • Software Motion Analyzer pro návrh polohovacího systému

Přečtěte si více o našich nástrojích pro výběr produktů

Nástroj pro výběr globálních jmenovitých zkratových proudů (SCCR)

Nástroj pro výběr globálních jmenovitých zkratových proudů (SCCR) poskytuje řešení pro koordinovanou ochranu vedlejších obvodů pro motorové spouštěče, softstartéry a komponentní měniče. Data zajištění nástrojem SCCR jsou založena na dodržení shody norem IEC a UL.

Přečtěte si více o našem nástroji SCCR

Stav životního cyklu produktu

Proaktivně naplánujte a ovládejte přechod ze stávajícího řešení na nejnovější produkty a technologie.

Přečtěte si více o našich nástrojích pro správu stavu životního cyklu produktu

Zjednodušte návrh bezpečnosti stroje a její validaci

Safety Automation Builder

Nástroj Safety Automation Builder zjednodušuje návrh, implementaci a validaci bezpečnostního systému. Pomáhá zlepšit shodu a snižovat náklady tím, že vás provádí vývojem bezpečnostního systému, včetně uspořádání, výběru produktů a bezpečnostní analýzy.

Stáhněte si nástroj Safety Automation Builder

Související produkty

Škálovatelné řídicí řešení

Nabízíme mnoho variant řídicích jednotek, které splní vaše požadavky, od originální programovatelné řídicí jednotky (PLC) až po škálovatelnou, víceoborovou programovatelnou automatickou řídicí jednotku (PAC) schopnou zpracovávat data.

Prohlédněte si naše programovatelné řídicí jednotky

Základní součásti. Výjimečná hodnota.

Portfolio našich produktů se vyznačuje časem prověřenou kvalitou a trvanlivostí a je navrženo tak, aby umožnilo zlepšovat vaši výrobu, od návrhu a instalace až po provoz a údržbu.

Přečtěte si více o našich základních součástech

Inteligentní řízení motorů pro chytrá rozhodnutí

Portfolio inteligentních řídicích systémů motorů aplikuje komplexní technologie s komunikačními schopnostmi na zařízení pro řízení motorů Allen-Bradley®. Tyto schopnosti vám mohou pomoci zlepšovat výkon systému a dosahovat provozní účinnosti.

Prozkoumejte naše řešení inteligentního řízení motorů

Inteligentní stroje a zařízení

Propojte pracovníky, procesy a technologie a zlepšete tak provoz

Inteligentní stroje a zařízení mohou poskytnout bezprecedentní přístup k datům, větší konektivitu a robustní zabezpečení. Umožněte svým zákazníkům dosáhnout většího úspěchu díky inteligentním strojům, které optimalizují výkonnost výrobních prostředků a maximalizují kvalitu produktu.

Přečtěte si více o inteligentních strojích a zařízeních

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.