Konverze a automatizace manipulace s pásy

Automatizovaná řešení pro výrobce zpracovatelských strojů

Náš široký sortiment a oborové znalosti vám mohou pomoci poskytnout inovativní zpracovatelské stroje, které splní požadavky vašich zákazníků. Od jednoduchých až po vysoce náročné aplikace vám můžeme pomoci expandovat na trh a dostat na něj stroje rychleji.

Od jednoduchých až po vysoce náročné aplikace

Flexibilní stroje schopné pracovat s informacemi pro splnění požadavků zákazníka

Zpracování, tisk a manipulace s pásovým materiálem představují širokou škálu aplikací v mnoha průmyslových oborech. Tyto aplikace převádějí materiály v rolích do užitečných spotřebitelských nebo průmyslových produktů nebo do vhodných obalových materiálů.

Společnosti provádějící zpracování materiálů vyžadují vyšší flexibilitu, produktivitu, výnosy a méně odpadu ze svých investic do strojního zařízení. S neustále se měnícími požadavky požadují koncoví uživatelé stroje s výměnnými sekcemi, přesným ovládáním otáček, napnutím a řízením krouticího momentu v různých režimech provozu.

Chápeme různé požadavky kladené na zpracovatelská zařízení. Od jednoduchých až po vysoce náročné aplikace vám můžeme pomoci expandovat na trh a dostat na něj stroje rychleji.

Více oborů automatizace

Integrujte víceoborové řízení do jedné infrastruktury

Nahraďte několik neslučitelných řídicích systémů jedním společným rámcem. Naše portfolio architektury Integrated Architecture® zahrnuje řízení, vizualizaci, pohyb a správu sítí. Můžete vytvořit lepší stroje za nižší celkovou cenu a poskytnout tak zákazníkům vyšší hodnotu.

Náš nástroj Studio 5000® Automation Engineering & Design Environment kombinuje vývojové a technické aplikace do jediné platformy. Pracovní postupy činí jeho použití snadným a intuitivním. Vybavte se lépe, abyste mohli rychleji reagovat na změny v potřebách trhu a svého podnikání.

Přečtěte si více o našem systému Integrated Architecture

Řešení pro zpracovatelská zařízení v akci

Inovativní a inteligentní stroje

Výrobci strojů, kteří vytvářejí inteligentní zařízení, pomáhají koncovým uživatelům plnit neustále se měnící potřeby spotřebitelů. Ve vzájemné spolupráci můžeme navrhnout a dodat zpracovatelské stroje a stroje pro manipulaci s pásovým materiálem vybavené pokročilými technologiemi. Společně můžeme odpovědět pomocí pokročilého řízení strojů a optimalizovat provoz, zlepšit konektivitu v celém podniku a podpořit ziskový růst.

Související produkty

Řízení pohybů

Rozumíme výzvám, před kterými stojí výrobci strojů, a poskytujeme vysoce výkonný systém řízení pohybů splňující vaše cíle. Chcete-li inovovat svůj stroj nebo podpořit účinnost vašeho návrhu, nabízíme vám jednoduchá řešení integrovaného řízení pohybu. Naše portfolio zahrnuje různé průmyslové produkty pro řízení pohybu, software a modulární dopravníkové systémy.

Prohlédněte si naše portfolio produktů pro řízení pohybu

Průmyslové sítě

Síť EtherNet/IP představuje otevřenou průmyslovou síť Ethernet schopnou pracovat s diskrétními aplikacem, řízením bezpečnosti, pohybu, procesu a pohon.  Síť EtherNet/IP pomáhá zajistit zabezpečený přenos informací v reálném čase mezi stroji, systémy a podniky. Máme celou škálu produktů a služeb pro průmyslové sítě, které vám pomohou maximalizovat jejich architekturu.

Objevte naše produkty pro průmyslové sítě

Inteligentní řízení motorů

Inteligentní zařízení vytvářejí součásti chytrých propojených strojů. Naše portfolio inteligentních řídicích systémů motorů aplikuje komplexní technologie s komunikačními schopnostmi na zařízení pro řízení motorů Allen-Bradley®.

Naše frekvenční měniče Allen-Bradley® PowerFlex® a servopohony Kinetix® nabízejí řešení od jednoduchého řízení stroje, vysokorychlostního najetí polohy až po náročné vysokonapěťové řízení.

Přečtěte si více o inteligentním řízení motorů

Podívejte se na naše portfolio měničů

Bezpečnost a produktivita

Řešení bezpečnosti průmyslové automatizace

Zaujímáme ucelený přístup k bezpečnosti. Naše inovativní řešení bezpečnosti zlepšuje funkčnost strojního zařízení nebo vybavení a současně zvyšuje bezpečnost, účinnost a produktivitu. Podívejte se, jak naše řešení bezpečnosti může pomoci ve zvýšení produktivity.

Námi nabízená řešení bezpečnosti zahrnují:

  • Safety Automation Builder
  • Předem připravené bezpečnostní funkce
  • Kalkulačka úrovně výkonnosti SISTEMA

Přečtěte si více o našich řešeních průmyslové bezpečnosti

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.