Definované informační řešení

Technologie umožňující spolupráci pro inteligentní výrobu

Naše nabídky informačního řešení používají inteligentní prostředky ve vaší architektuře, aby vylepšily spolupráci ve výrobním závodě a v celém podniku. Kdekoliv se na cestě k propojenému podniku nacházíte, naše nabídky vám mohou pomoci připojit, řídit, validovat a optimalizovat výrobu. Nabízíme systém realizace výroby (MES), aplikace výrobní inteligence, analytické aplikace a služby využívající informace. Tyto služby vám mohou pomoci urychlit digitální transformaci a maximalizovat výhody velkých souborů dat.

Kde se řízení sledu pracovních kroků setkává s daty

Do výrobních systémů postupem času pronikly miliardy snímačů, servoovladačů, řídicích jednotek motorů a podobných inteligentních zařízení. Extrahování většího objemu dat z těchto zařízení neznamená, že dokážete využít veškerých výhod inteligentní výroby. Informace se obtížně zpracovávají nebo používají bez patřičného kontextu. Výrobci musí šířit inteligentní koncepty v celém podniku, od zařízení na úrovni řízení až po IT systémy na úrovni podniku.

Naše nabídky informačních řešení pomáhají poskytnout inteligentní výrobu tím, že nejprve zajistí konvergenci provozní a informační technologie. Realizační systémy mohou zlepšit řízení sledu pracovních kroků, jako je manipulace s výrobními návody a sledování produktů. Toto zlepšené řízení sledu pracovních kroků znamená nižší variabilitu produktů a rizika. Spojení se škálovatelnou analytikou rozšiřuje hodnotu realizačního systému a využívá stejná data a kontext pro optimalizaci výroby.

Výrobní inteligence

Nedostatečná přehlednost a náhled do výrobního procesu mohou ztížit schopnost operátora identifikovat problémy a provádět nepřetržitá zlepšení. Automatizace úsilí extrahovat a připojovat data z datových toků vytvořených automatizačním systémem může přinést cenné analytické údaje. Plynulá integrace s řídicí platformou poskytuje přístup k výrobním datům v reálném čase na podporu rozhodování.

Když shromáždíte data do intuitivního přehledu, řešení výrobní inteligence vám pomůže vizualizovat metriky, které váš tým ve skutečnosti potřebuje. Po zpřístupnění těchto informací můžete učinit zlepšení.

Společnost Hillshire Brands použila výrobní inteligenci ke zvýšení výnosu o součinitel 0,10. To znamená více než 100 000 liber klobás ročně, což významně snížilo náklady na prodávané zboží.

Realizace výroby

Naše nabídky informačních řešení pomáhají v připojení, správě, validaci a optimalizaci výroby. S MES automatizační systémy prosazují standardizované pracovní postupy. Tento nucený přístup znamená, že je vždy dodržován a validován správný výrobní návod nebo sekvence. Tyto výsledky validace vedou k nižším výrobním nákladům, vyšší kvalitě a zlepšené produktivitě.

Výrobci se mohou rovněž napojit na modulární aplikace MES a řešit specifické výzvy. Jediná aplikace, která je podporována minimální infrastrukturou, se může zaměřit na oblast stroje. Je-li potřebné robustnější řešení, MES lze přizpůsobit pro podnikové použití ve více výrobních zařízeních.

Informace, které jsou sledovány realizačními systémy, také poskytují další kontext pro data z výrobního závadu a podnikových systémů, jako je ERP. Získání dat z různých zdrojů poskytuje profesionálům lepší informace pro rozhodování.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.