Služby řízené na základě informací

Získejte ze svých informačních systémů více a doplňte si znalosti

Naše informační řešení vám pomohou zjednodušit každodenní požadavky na podávání zpráv. Můžete si vyzkoušet pokročilé monitorování výroby díky lepšímu využití výrobních dat. Návrh, implementace a optimalizace těchto systémů často vyžadují kombinaci interních schopností a vnější podpory. Naše informační služby a řešení mohou sloužit jako rozšíření vašeho týmu. Dokonce vám pomůžeme zvládnout klíčové aspekty nasazení a řízení vašich digitálních provozních systémů, když vaše zdroje nejsou k dispozici.

Lépe řízené stroje, operace a pracovníci

Informační systémy se mohou týkat mnoha aspektů vašeho provozu a občas mohou ztížit nasazení systémů. Obrovské množství dat může být nezvládnutelné.

Informační systémy vytvářejí nové požadavky na znalosti a odborné zkušenosti. A to v době, kdy je stále obtížnější najít zkušené pracovníky. Organizace, které neuspějí v testech řízení dat, riskují podstatné snížení produktivity systému, nebo, což je ještě horší, ztrátu pozice na trhu vůči konkurenci.

Pomůžeme vám různými způsoby pojmenovat tyto výzvy. Můžeme pomoci výrobcům a průmyslovým operátorům označit specifické provozní potřeby a nedostatek odborných zkušeností. Můžeme pomoci výrobcům strojů a systémovým integrátorům splnit informační požadavky a integrovat informační schopnosti do vašeho strojního vybavení nebo zařízení.

Služby spolehlivosti výrobních prostředků

Přeměna dat z údržby na užitečnou provozní inteligenci

Hodnotné údaje o údržbě jsou k dispozici napříč celým vaším provozem. Pomůžeme vám nakonfigurovat spouštění událostí a výstrah, které vám pomohou s proaktivní údržbou.

To vám pomůže:

  • Dosáhnout celopodnikového přehledu o stavu strojů
  • Identifikovat případná rizika nebo problémy ještě dříve, než nastanou
  • Odstranit chronické problémy se stroji
  • Zkrátit střední dobu opravy během odstávky až o 5 %
  • Zlepšit provozní efektivitu až o 15 %
  • Zkrátit dobu shromažďování dat až o 70 %

Asset Reliability

Síťové a datové bezpečnostní služby

Chraňte vaše duševní vlastnictví a další cenné informace

Naše průmyslové síťové služby pomáhají chránit duševní vlastnictví a další firemní informace. Zahrnují důkladný, vícevrstvý bezpečnostní přístup, který předpokládá, že lze prorazit jakýkoliv bod ochrany. Naše služby pokrývají celý životní cyklus bezpečnostního zařízení, od posouzení a návrhu až po implementaci a monitorování bezpečnosti.

Související nástroje a zdroje

Další informace o službách naší průmyslové sítě

Služby dálkového sledování

Spojte vaše rozptýlené nebo obtížně dostupné prostředky

Vzdálené monitorování nabízí větší flexibilitu při sledování, údržbě a provozu strojního vybavení. Rovněž vám může pomoci při řízení rostoucího počtu dat a připojených zařízení ve vašich provozech, což oceníte zejména, pokud čelíte omezené dostupnosti zkušených operátorů.

Zlepšete monitorování výrobních prostředků: Můžete v reálném čase získat přístup k rozptýleným nebo obtížně dostupným výrobním prostředkům. Vzdálené monitorování vám poskytuje okamžitý přehled o výkonnosti výrobních prostředků a ušetříte tak čas potřebný k dosažení zařízení, abyste mohli provést analýzu.

Rozšiřování počtu místních pracovníků: Síťová technologie se rozšiřuje do výrobních hal. Stále komplexnější systémy a obrovské množství dat kladou nové nároky na pracovníky IT a personál údržby. Vnitropodnikové monitorování nebo sledování prostřednictvím třetích stran umožňuje monitorovat trendy, odstraňovat závady a nacházet zlepšení, která sníží požadavky na tyto zaměstnance.

Rozvoj podpory OEM: S příchodem vzdáleného monitorování strojního vybavení vznikly nové příležitosti pro výrobce strojů, jak podporovat jejich zákazníky. Výrobce už nemusí cestovat na místo instalace zařízení, aby našel problém. Prostě se připojí k výrobní hale zákazníka a začne pracovat na odstraňování potíží.

Přečtěte si více o našich službách dálkového monitorování

Cloudové analytické služby

Analytická struktura a interpretační nástroje

Hledání podpory pro vaše komplexní aplikace je velkou výzvou. Protože průmyslový internet věcí (IIOT) neustále roste, budete pokračovat v digitální transformaci a rozšiřovat propojený podnik (systém  Connected Enterprise). Prvořadá je schopnost vytvářet, spravovat a používat vaše informace. Vzniká tak potřeba důkladného pochopení nových analytických strategií.

Naše cloudové analytické služby dokáží monitorovat, ukládat a vizualizovat údaje o vaší výkonnosti. Prostřednictvím zabezpečeného webového portálu nebo přímých výstrah dostanete podrobné informace o případných problémech a pokyny, jak zjistit problémy dříve, než nastanou. Je jedno, jestli se stroj nachází ve vaší továrně, nebo pracuje na jiném kontinentě, důležité automatizované výrobní prostředky můžete sledovat odkudkoliv.

Mobilní řešení

Informace mohou řídit produktivitu kdykoliv a kdekoliv

Mobilní konektivita umožňuje nebýt svázaný se stroji a tradičním rozhraním člověk-stroj. Nyní dostáváte informace včas, zasazené do kontextu a tam, kde právě jste.

Připojte pracovníky k informacím

Mobilita informuje a umožňuje uživatelům jednat. Procesní informace z digitálních provozních systémů mohou například generovat výstražné zprávy, které zastihnou pracovníky bez ohledu na to, kde právě jsou, a ti tak mohou ihned jednat. Obsluha dávek může obdobným způsobem využívat mobilní předpisový a řídicí software ke sledování a reakcím na aktuální události, které jsou zobrazeny graficky a srozumitelně.

FactoryTalk TeamONE: Revoluce ve 33 sekundách

Co kdyby mobilní zařízení ve výrobní hale nebylo pouhým klientem, ale chytrým uzlem? Co kdyby připojení pracovníci mohli spolupracovat a řešit problémy v reálném čase? Co kdyby se to vše dalo dělat napříč různými typy připojení a provozních systémů?

FactoryTalk® TeamONE™ vám tyto výhody poskytne. Naším cílem je změnit definici průmyslové mobility a zvýšit produktivitu pracovníků o 33 sekund v každé hodině a v každé pozici.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.