Jednejte ve spolupráci

Připojte, validujte a optimalizujte výrobu se systémy řízení výroby

Naše systémy řízení výroby jsou postaveny na více než 100 letech zkušeností s výrobními a řídicími platformami. Škálovatelná nabídka řeší většinu důležitých potřeb k rychlému dosažení hodnoty a usnadnění cesty za inteligentní výrobou. Nabízíme systémy řízení výroby (MES), průmyslové sady a aplikační řešení, které poskytují pracovní postupy, obchodní pravidla a uživatelské zkušenosti, nakonfigurované na našem softwaru FactoryTalk® ProductionCentre®. Snažíme se sdílet naše oborové znalosti z průmyslu pro řízení, automatizaci a systémy podnikové výrobní inteligence (EMI).

Řízení výroby

Zvyšte výrobu a rychlost reakcí při současném snížení nákladů a rizik

Máte za úkol řídit výrobní procesy a splnit cíle produktivity, nákladů a kvality. Software FactoryTalk ProductionCentre pomáhá řešit výzvy, které souvisejí s vynucenými procesy ve výrobě.

S tímto softwarem můžete synchronizovat výrobní činnosti a zlepšit poskytování pracovních pokynů personálu v rámci operací, které jsou stále složitější. Můžete lépe řídit pohyb materiálu ze skladu a od dodavatelů.

Software FactoryTalk ProductionCentre nabízí připravenou integraci se systémem ERP pro sledování dat objednávek, kusovníků a parametrů návodů. Tato integrace pomáhá poskytovat výrobní kontext pro provozní postupy. Nabízí platformu pro nepřetržité zlepšování celého výrobního procesu.

Zjistěte, jak vám software FactoryTalk ProductionCentre může pomoci začít realizovat koncept Connected Enterprise.

Správa výkonnosti

Náhled v reálném čase a analýza pro výkonnost výroby

Inteligentní výroba je postavena na přehlednosti a náhledu na data o výkonnosti a produktivitě stroje v reálném čase. Naše aplikace FactoryTalk Performance může rychle posílit účinnost a produktivitu.

Připojením ke stávající automatizační infrastruktuře může software FactoryTalk Performance nabídnout připravené a konfigurovatelné řešení pro získání náhledu na výkonnost a analytiku stroje, včetně OEE. Tato aplikace může poskytnout pracovníkům možnosti pro nepřetržité zlepšování, preventivní údržbu, zlepšené využívání zdrojů a provozní inteligenci.

Podívejte se na ukázku softwaru Rockwell Software FactoryTalk Performance a zjistěte další informace o jeho funkčnosti.

Řízení kvality

Každý produkt, každá výrobní dávka jsou to nejlepší z vás

Zařízení, která se spoléhají na neslučitelné systémy a zastaralé papírové procesy, nemohou zaručit konzistentní kvalitu výroby. Nově rozšířená aplikace FactoryTalk Quality vám umožní snáze a efektivněji modelovat a prosazovat požadavky kvality v procesu, navíc škálovatelným způsobem. Aplikace podporuje vaše úsilí dodávat včas kvalitní produkty a rychle reagovat na problémy s kvalitou. Aplikace FactoryTalk Quality může být použita v jednotlivých projektech a v případě úspěšného použití lze její nasazení rozšířit. Může rovněž být rozšířena tak, aby zahrnovala další aplikace v systému MES FactoryTalk ProductionCentre, nebo ji lze spouštět samostatně.

V případě kvality nelze dělat žádné kompromisy. Proto se podívejte, jak naše řešení řízení kvality MES mohou digitalizovat a posílit váš program kvality.

Dodržování předpisů

Legislativní požadavky jsou povinné, ale jejich plnění přesto nemusí být bolestivé

MES může snížit náklady a břímě související s dodržováním předpisů, protože dokáže využít výhody automatizace a vyšší konektivity. Dokáže také následující:

  • Automatizuje sběr dat, což pomáhá urychlit proces dokumentace, a snižuje pravděpodobnost chyb
  • Poskytuje individuálně přizpůsobené, kontextově specifické pokyny operátorům výroby a prosazuje procesy a postupy nutné pro dodržení předpisů
  • Informuje operátory o výjimkách během výroby a zlepšuje přesnost výrobních dávek a produktů a konzistence. To umožňuje týmům zajištění kvality přezkoumávat výjimky, namísto procházení každého řádku předpisového záznamu.
  • Archivuje všechny záznamy elektronicky a pomáhá tak udržovat veškeré záznamy o dodržování předpisů.

Zjistěte, jak vám mohou naše řešení MES ulehčit situaci

Udržení datových toků

Výměna informací je důležitá, od primárního zařízení až po zařízení C-Suite

Podnikové a výrobní systémy musí komunikovat, jinak budou zablokovány cenné informace. Bez komunikace v reálném čase ztrácíte přehled o výrobních operacích. Tím trpí dodržování plánů. Rozhodování je obtížnější a dodávka kvalitních produktů v dohodnutý čas je ohrožena. Pro mnoho průmyslových výrobců představuje úkol komunikace mezi systémy nikdy nekončící problémy, které vyžadují komplexní úroveň IT podpory.

Naše nabídka systémů řízení výroby (MES) umožňujících spolupráci tuto složitost snižuje. Integrační brána systémů plánování podnikových zdrojů (ERP) Rockwell Software® poskytuje připravené prostředky pro integraci systémů MES, DCS a ERP. Díky bezprostřednímu připojení a konfigurovatelným možnostem se mohou operátoři a technici přestat obávat, zda jsou jimi analyzovaná data nejnovější nebo zda blížící se objednávka výroby způsobí ucpání úzkého hrdla v balení. Místo toho se mohou soustředit na optimalizaci výroby.

Zjistěte, jak integrační brána systémů ERP umožňuje výrobu podle požadavků a zlepšuje obchodní a provozní konzistenci. Integrační brána rovněž pomáhá získat maximum ze stávajících investic do výrobní infrastruktury.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.