Prakticky použitelná analytická data

Přístup, analýza a operace na základě dat

Informace mění charakter výroby. Přístup k metrickým údajům z automatizačních systémů vám může pomoci dělat zásadní zlepšení. Díky analytice přizpůsobené vašim výrobním úkolům poskytují naše informační řešení názornou, diagnostickou, prediktivní a preskriptivní analytiku, abyste data přeměnili na nejcennější zdroj.

Měřitelná výrobní analytika

Dělejte rozhodnutí na základě vašich údajů

Při řešení problémů ve výrobní hale a v celém podniku se spoléháte na výrobní údaje. Měřitelná analytika prováděná na úrovni zařízení, systému nebo podniku poskytuje akční informace lidem, kteří je potřebují, a dále způsob, jak odeslat data do vyšších úrovní systémů.

Podívejte se, jak jsme začali využívat měřitelnou analytiku k dosažení výrobních a provozních cílů.

Přečtěte si více o měřitelné analytice

Zařízení

Zařízení, díky kterým mohou vaše stroje, výrobní linky a aplikace „vyrábět“ data. Pokud chcete spustit propojený podnik, musíte extrahovat data a odeslat je do informačních systémů, které pokrývají celou dílnu i celý podnik. Pomůžeme vám se získáváním dat.

Nabízíme vám řešení analýzy na úrovni jednotlivých zařízení. Zásuvné přístroje, které automaticky digitalizují a analyzují podle dat zařízení, vydávají výstrahy v reálném čase o kritických zařízeních. Popisná a diagnostická analytika na úrovni zařízení.

Systém

Chytré továrny poskytují spolehlivé informace, na jejichž základě můžete jednat. Poskytujeme schopnosti, které vám pomohou zvýšit hodnotu dat. Řešení pro zajištění výkonnosti umožňují výrobcům snáze spolupracovat se subdodavateli (OEM), kteří sledují výkonnost. Tato spolupráce pomáhá efektivněji pracovat díky zvýšení dostupnosti a snížení nákladů na údržbu. Prediktivní řešení údržby promění analytiku na práci se stroji, které si vyžádají pomoc ještě před jejich poruchou.

Podnik

Data továrny umožňují informovat o každém aspektu obchodní činnosti. Naše analytické aplikace dokážou integrovat mnoho inteligentních obchodních technologií. Nyní může každý výrobce spolehlivě shromažďovat výrobní informace a analyzovat velké objemy dat.

Celková efektivita zařízení

Schopnost identifikovat zpoždění výroby a pochopit, co se děje na výrobních linkách, je pro analytiku výchozím bodem. Ale než začnete dělat rozhodnutí na základě dat, měli byste pochopit příčiny problémů s výkonností. Celková efektivita zařízení (OEE) odkrývá prvotní příčiny problémů s výkonností.

Prostřednictvím monitorování aktivity v továrně poskytují řešení pro OEE uživatelům přesné a podrobné informace. Možnosti OEE vám dávají přehled o využití zařízení a umožňují pracovat na:

  • Zvýšení výroby
  • Snížení nákladů
  • Zvýšení kvality
  • Minimalizaci odchylek

Jeden výrobce čokolády používal analytiku OEE ke sledování kritických ukazatelů výkonnosti. Skutečné výrobní informace mu pomohly přijmout opatření, která snížila ztráty surovin na méně než 1 procento. Získejte podrobné informace o tom, jako tato společnost použila analytické řešení.

Přehledy dat s analýzou výroby

Data zasazená do kontextu jsou užitečná jen tehdy, když kontrolor dokáže tyto informace rychle zpracovat a použít. Přehledy dat s analýzou výroby zjednodušují vytváření zpráv a výstrah a podporují spolupráci. Díky tomu lze kritické informace používat v celém podniku.

Funkční přehledy dat zobrazují data ze zdrojů napříč výrobními a obchodními systémy. To znamená, že příslušný zaměstnanec může rychleji dělat lepší rozhodnutí díky informacím, které přímo souvisí s jeho úkolem.

Díky zjednodušeným informacím zasazeným do kontextu můžete:

  • Identifikovat faktory ovlivňující výrobu
  • Dělat včas informovaná rozhodnutí
  • Snížit náklady na sloučení různorodých zdrojů dat
  • Lépe spolupracovat díky snadno sdíleným informacím

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.