Produkty a řešení

Řešení průmyslového zabezpečení pro zmírnění rizik

Máte pracovníky a výrobní prostředky, které musíte chránit. Nastal čas zmírnit potenciální hrozby a vystavět holistický zabezpečovací systém, který umožní hlubší náhled na provoz, zlepší spolupráci mezi pracovníky a dosáhne vyšší úrovně zabezpečení. Můžeme vám pomoci realizovat koncept systému Connected Enterprise díky ucelenému portfoliu řešení a produktů průmyslového zabezpečení.

Zabezpečená síťová infrastruktura

Kontrolujte přístup k síti a detekujte nežádoucí přístup a aktivitu

Odolný zabezpečovací systém průmyslové sítě je základem zajištění, aby byl správný přístup garantován pouze správným pracovníkům a aby data byla chráněna před neoprávněnou manipulací nebo odcizením. Naše ověřená řešení zabezpečení sítě, založená na standardu Ethernet/IP™, umožňují unifikovanou integraci mezi jednotlivým výrobním závodem a celým podnikem. Můžeme optimalizovat sítě pro použití průmyslových aplikací a použít technologie umožňující mobilitu, analýzu dat a cloud.

 • Zabezpečte perimetr a umožněte IT konektivitu pomocí průmyslové demilitarizované zóny.
 • Umožněte vzdálenou konektivitu pracovníků, procesů a informací se vzdáleným přístupem a monitorováním systému
 • Sjednoťte ovládací prvky zabezpečení na úrovni podniku a výrobního závodu s pomocí řízených přepínačů Stratix® a průmyslových bran firewall, jako je například Stratix 5950 Security Appliance
 • Snižte rizika implementace pomocí otestovaných a ověřených návrhů sítě od společnosti Cisco a Rockwell Automation

Stratix 5950 Security Appliance.

Řízení přístupu a správa zásad

Ovládejte kdo, co, kde a jak bude mít přístup

Musíte zabránit narušením přístupu neoprávněných osob a minimalizovat potenciální náchylnost vůči hrozbám z vnitřních zdrojů. Můžete ovládat přístup a implementovat zásady pro stanovení kdo, co, kde a kdy může přistupovat k aplikacím a zařízením řídicího systému.

 • Centrálně ovládejte ověřování a autorizaci uživatele pomocí aplikace FactoryTalk® Security
 • Integrujte správu uživatelských účtů pomocí služby Active Directory
 • Využijte škálovatelná řešení pro dosažení flexibilních pracovních postupů aplikovaných v odpojeném prostředí, přístupu hostů, dočasné eskalace privilegií atd.
 • Opevněte aplikace omezením přístupu pomocí značek s řízením přístupu k datům

Ochrana obsahu

Chraňte zobrazování, úpravy a používání obsahu vašich aplikací

Automatizační zařízení, jako jsou řídicí jednotky, mohou potenciálně obsahovat citlivé informace, jejichž ztráta může vaše podnikání ohrozit. Můžeme vám pomoci vytvořit společné zabezpečené prostředí průmyslových systémů, abyste ochránili své duševní vlastnictví a současně udrželi produktivitu a kvalitu.

 • Omezte přístup ke specifickým uživatelsky definovaným instrukcím (Add-On) a procedurám pouze na oprávněný personál pomocí licencované ochrany zdrojů v integrovaném vývojovém prostředí aplikace Studio 5000®
 • Zabraňte nadměrnému používání omezených kódů nebo funkcí pomocí ochrany provedení úlohy

Detekce neoprávněné manipulace

Detekujte a reagujte na nežádoucí aktivity a modifikace systému

Můžeme vám pomoci chránit integritu vašeho provozu s řešeními pro detekování, záznam a reagování na potenciální hrozby v řídicím systému.

 • Centrálně zaznamenávejte a sledujte akce uživatelů v systému pomocí aplikace FactoryTalk® AssetCentre
 • Plánujte zálohy konfigurací výrobních prostředků, elektronických souborů a složek
 • Automaticky detekujte modifikace konfigurací výrobních prostředků a chraňte obsah
 • Reagujte na incidenty se schopností obnovy po haváriích
 • Pravidelně zjišťujte a udržujte seznamy všech zařízení ve výrobním závodě

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.