Poradenství a podpora

Nástroje pro správu průmyslového zabezpečení

Identifikování a zmírnění bezpečnostních rizik průmyslu a zlepšení ochrany osob, majetku a informací – to jsou základní úvahy pro všechny průmyslové řídicí systémy (ICS). Poskytujeme majitelům zabezpečení ICS produkty pro správu softwarových záplat / upgrade programů, aby tyto systémy byly stále aktuální. Kromě toho sdělujeme včas potřebné informace prostřednictvím bezpečnostních rad, abychom podpořili informovanost.

Bezpečnostní upozornění a rady

Důvěryhodný a transparentní přístup k zabezpečení

Chápeme důležitost kybernetické bezpečnosti pro průmyslové řídicí systémy. Nepřetržitě investujeme, abychom zajistili kvalitu zabezpečení našich produktů a vytvořili vyšší úroveň ochrany systémů našich zákazníků. Z tohoto důvodu doplňujeme naše procesy návrhu zabezpečení, testování a výroby o proces nepřetržitého zlepšování. Proces pomáhá řešit a sdělovat rizika, která můžeme zjistit poté, co jsou naše produkty používány.

Když jsou nahlášeny problémy se zranitelností zabezpečení, máme zaveden proces reakce na incidenty, jehož prostřednictvím vyšetřujeme, stanovujeme možnosti zmírnění dopadů a včas sdělujeme informace našim zákazníkům. Rovněž aktivně spolupracujeme s výzkumnými organizacemi, abychom identifikovali a vyřešili zranitelnosti. Spolupracujeme s mezinárodními organizacemi, například ICS-CERT, a komunikujeme a informujeme širší komunitu. Naše transparentnost má za účel podporovat informovanost a zákazníky v tom, aby prováděli informovaná rozhodnutí o tom, které kroky mají podniknout na zlepšení svého zabezpečení.

Programy pro správu softwarových záplat

Udržujte své systémy aktuální

Programy kvalifikace správy softwarových záplat by měly zahrnovat zásady, procesy a postupy napomáhající zajištění bezpečnosti, zabezpečení a provozní integrity průmyslových řídicích produktů a systémů. Společnost Microsoft vydává celou řadu aktualizací zabezpečení, operačních systémů a dalších softwarových aktualizací, které pomáhají zvyšovat bezpečnost. Určité aktualizace pro software společnosti Microsoft pak prověřujeme, zda mají dopady na naše produkty. Rovněž podporujeme nepřetržité plánování a investice v průběhu životního cyklu vývoje. Toto plánování vám pomáhá přecházet k novějším produktům a technologiím, jak podpora stávajících produktů a jejich dostupnost končí, nebo jak produkty dosahují konce své užitečné životnosti.

Referenční architektury průmyslového zabezpečení

Úvahy o návrhu zabezpečení průmyslových sítí automatizace

Se společností Cisco® jsme spolupracovali na vyvinutí architektury konvergované celozávodní sítě Ethernet (CPwE), abychom poskytli možnosti vzdělávání, pokyny pro návrhy a nejlepší postupy. Tyto dokumenty poskytují úvahy o návrhu a nasazení holistických zásad hloubkového přístupu k zabezpečení, které pomáhají zabezpečit síťové výrobní prostředky. Využijte specifické navrhované úvahy k zabezpečení návrhu a nasazení průmyslové demilitarizované zóny (IDMZ). Můžete využít identifikační algoritmus Cisco (ISE) v architektuře průmyslové automatizace v celém výrobním závodě.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.