Průmyslové bezpečnostní služby

Řešení průmyslové kybernetické bezpečnosti

S vyšší mírou konektivity přichází neoddělitelně vyšší riziko pro zabezpečení. Takové hrozby mají mnoho forem, od amatérských hackerů až po záměrně vymyšlené chyby. Události ohrožující zabezpečení mají dopad na dostupnost sítě, přerušení provozu a zastavení výroby. Naše služby průmyslového zabezpečení vám mohou pomoci zabezpečit svou infrastrukturu, chránit prostředky a udržet dostupnost sítě.

Hodnocení zabezpečení

Identifikujte rizikové oblasti a potenciální hrozby

Prvním krokem ke správě zabezpečení je vyhodnocení jeho aktuálního stavu. Patří sem pochopení stavu vašeho zabezpečení s ohledem na software, síť, řídicí systém, zásady a postupy a chování zaměstnanců.

S odbornými znalostmi IT a průmyslové automatizace má náš tým všechny potřebné dovednosti k identifikování rizik kybernetické bezpečnosti pro průmyslové výrobní prostředky. Naše hodnocení zabezpečení přezkoumá potenciální hrozby, integritu výrobních prostředků a regulatorní procesy. Od tohoto okamžiku vám budeme pomáhat identifikovat techniky zmírnění dopadů potřebné pro dosažení přijatelné úrovně rizika pro provoz.

Chraňte se před hrozbami

Kybernetická bezpečnost průmyslových řídicích systémů

Jakmile vyhodnotíte svůj aktuální stav zabezpečení a zjistíte rizika, je čas na ochranu před mnoha hrozbami. Náš tým průmyslového zabezpečení vám pomůže vyvinout a implementovat řešení kybernetické bezpečnosti, které ochrání vaše průmyslové řídicí systémy pomocí hloubkového přístupu k zabezpečení (DD).

Využitím nejnovějších technologií zabezpečení implementujeme ochranná opatření, například ověřování, řízení přístupu, zabezpečení dat a správu softwarových záplat. Nasazujeme řešení, která jsou ve shodě s aktuálními bezpečnostními normami, včetně NERC CIP, NIST 800-53 a NIST 800-82. Tato opatření vám mohou pomoci řídit rizika a chránit vaše důležité firemní informace.

Detekujte hrozby

Nepřetržité monitorování rizik a detekování neobvyklých stavů

I s nasazením robustního programu zabezpečení musí být kybernetická bezpečnost neustále sledována. Nové hrozby se vynořují každý den. Můžeme vám pomoci řídit rizika kybernetické bezpečnosti s pomocí monitorování rizik a detekování neobvyklých stavů. Nepřetržité monitorování a detekování pomáhají rychle identifikovat výskyt bezpečnostních incidentů.

Reagujte na incidenty

Vytvořte si plán opatření pro rychlou reakci na bezpečnostní události

Pokud dojde k bezpečnostní události, je důležité, abyste byli schopni ihned reagovat a hrozbu vyřešit. Náš tým průmyslového zabezpečení s vámi bud spolupracovat na vytvoření akčního plánu a podpoře při reagování na takové události. S využitím odborných znalostí našeho týmu o sítích a zabezpečení vám pomůžeme vyvinout plán, který používá osvědčené metody umožňující minimalizovat dopady nehody.

Rychlé obnovení

Vraťte výrobu rychle do původního stavu a vyšetřete nehodu

Po výpadku ve výrobě je vaší prioritou její co nejrychlejší vrácení do původního stavu. Naše služby zálohy a obnovení provozu zajišťují záznamy vašich výrobních a aplikačních dat téměř v reálném čase a umožňují vám tak rychle obnovit výrobu po havárii. Po obnovení systému náš tým průmyslového zabezpečení rovněž nehodu vyšetří a potenciálně identifikuje hlavní příčiny, aby mohl posílit vaši odolnost proti nehodám.

Náš tým specialistů na informační technologie může plně vyhodnotit vaše průmyslové IT prostředky a identifikovat potenciální problémy s výkonem a zabezpečením.

Budování robustní, odolné síťové infrastruktury

Vaše infrastruktura průmyslové sítě je středobodem všeho, co děláte. Poskytujeme holistický přístup, díky kterému vám pomáháme navrhovat, nasazovat a spravovat síťovou infrastrukturu.

Naše síťové služby

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.