Služby pro bezpečnost

Splnění bezpečnostních norem pro snížení rizik a zlepšení produktivity

Díky rozvoji celosvětových bezpečnostních norem a technologií se z bezpečnosti výroby stal silný nástroj ke zvýšení výrobní výkonnosti. Implementace norem a technologií průmyslové bezpečnosti napomáhá ke zlepšení řízení rizik a snížení množství úrazů. Tyto normy poskytují také zásadní zlepšení výrobní produktivity, výkonnosti a morálky vašich zaměstnanců i zákazníků.

Využijte potenciálu komplexních bezpečnostních služeb

Bezpečnost nemusí být překážkou produktivity nebo nutným nákladem podnikání. Místo toho se může stát silným nástrojem k prospěchu vašich pracovníků, provozů i finančních výsledků. Pomůžeme vám ochránit zaměstnance i vyhovět nejnovějším normám. Budeme spolupracovat na zlepšení bezpečnosti a snížení rizika a zároveň na optimalizaci produktivity pracovníků i aktiv.

Řízení nebezpečného napájení

Služby řízení nebezpečného napájení poskytují komplexní, digitálně rozšířená řešení pro uzamknutí a označení (LOTO). Naše LOTO služby vám pomohou efektivně provádět pravidelnou údržbu veškerých mechanických, pneumatických, chemických, hydraulických či tepelných zařízení. Vyhodnocujeme jedinečné potřeby řízení nebezpečného napájení u každé společnosti zvlášť. Poté upravíme řešení na míru dle vašich interních požadavků, včetně odpovídajících státních a mezinárodních předpisů. Díky našemu holistickému portfoliu bezpečnostních služeb podporují naše služby také použití alternativních ochranných opatření. Tato podpora poskytuje alternativní postupy odpojení (ADP) na strojích s ověřenými a validovanými bezpečnostními řídicími systémy.

Společnosti po celém světě vědí, že jsou naše LOTO řešení nejefektivnějším způsobem ochrany bezpečnosti zaměstnanců, a to od auditů a služeb až po školení a digitalizaci.

Služby elektrické bezpečnosti

Když investujete do bezpečné ochrany proti elektrickému oblouku, můžete tak:

 • Pomoci ochránit zaměstnance před úrazem.
 • Zvýšit bezpečnost bez omezení produktivity.
 • Udržovat zařízení ve shodě s normami.
 • Řídit informovanost a proškolení zaměstnanců.

Pomůžeme vám aktivně plánovat pravidelnou údržbu a identifikovat či omezit potenciální podmínky, které by mohly vést k elektrickému oblouku či výbuchu. Naše komplexní studie elektrických oblouků a důkladná analýza systémů a zařízení pomohou snížit riziko, rozšířit kompetence vašich zaměstnanců nebo dodavatelů, zlepšit dokumentaci a dosáhnout shody. Můžeme také poskytnout smlouvy o roční údržbě, které potvrzují aktuálnost vaší dokumentace ohledně elektrických oblouků a její shodu s nejnovějšími normami.

  Služby pro bezpečnost strojů

  Jako největší celosvětový poskytovatel průmyslové bezpečnosti pomáháme snížit úrazovost i náklady za současného zlepšení produktivity. Naše flexibilní řešení jsou navržená tak, aby vyhovovala vašim výrobním potřebám a správně dokumentovala vaše bezpečnostní postupy. Používáme jasně definovaný proces zlepšení bezpečnosti, který spočívá v identifikaci kroků potřebných ke správnému zhodnocení a snížení rizik u strojů. Pomocí našeho hodnocení můžete lépe určit rizika daného provozu a učinit tak informovaná rozhodnutí vedoucí ke zlepšení bezpečnosti pracovníků i strojů. Naše důkladná revize konstrukce i aplikace zařízení zlepšuje celkovou bezpečnost. Ověříme, že vaše systémy běží v rámci definovaných parametrů a norem.

  Implementace norem pro průmyslovou bezpečnost

  Bezpečnostní hodnocení

  Zlepšete produktivitu strojů a udržujte bezpečnost na pracovišti. Služby pro konstrukci, integraci i spuštění řídicích bezpečnostních systémů zahrnují:

  • Riziko
  • Nebezpečí
  • Analýzu elektrického oblouku
  • Označení CE
  • LOTO
  • Čas doběhu
  • Bezpečnostní obvody
  • Bezpečnost procesů

  Validace

  Služby pro validaci pomáhají potvrdit správnou instalaci a funkčnost bezpečnostního systému. Naše služby hodnotí výkon obvodů, toleranci chyb, chybové akce, logiku softwaru, použití zařízení a funkci zařízení. Resetujeme úkony u všech provozních režimů. Součástí našeho hodnocení jsou:

  • Analýza bezpečnostních obvodů
  • Služby doběhu strojů
  • Audity shody
  • Ověření bezpečnostního systému

  Integrace a spuštění

  Zlepšete produktivitu strojů a udržujte bezpečnost na pracovišti. Služby pro konstrukci, integraci i spuštění řídicích bezpečnostních systémů zahrnují:

  • Navržení logiky/obvodu
  • Instalace
  • Nápravné opatření proti elektrickému oblouku
  • Vylepšení ochrany proti elektrickému oblouku u motorového řídicího centra

  Konzultace ohledně shody

  Naše konzultace pomáhají se splněním průmyslových i mezinárodních norem a vytvářením konstrukce s funkční bezpečností. Součástí našich služeb je:

  • Funkční bezpečnost (ISO 13849-1 a IEC 62061)
  • ISO, ANSI, IEC, CE, OSHA, NFPA, CSA
  • Shoda s CE

  Školení

  Naše školicí služby nabízí aktuální i vznikající průmyslové normy a pokyny, včetně příkladů správného zavedení bezpečnostních komponent. Součástí těchto služeb je:

  • Školení bezpečnostních produktů
  • Školení bezpečnostních norem
  • Školení elektrického oblouku
  • Školení certifikace TÜV
  OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page capabilities/safety/cs/CZ_det_services-saf row-7

  Jak vám můžeme pomoci?

  Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.