Bezpečnost v průmyslovém internetu věcí

Pochopení účinků Connected Enterprise na bezpečnost

Bezpečnost na pracovišti je složitým tématem, zásadně důležitým pro ochranu pracovníků, zamezení přerušení výroby a dosažení optimálního uspořádání provozu. Průmyslový internet věcí je sjednocení informační technologie na celopodnikové úrovni s provozními technologickými systémy na úrovni továrny. Umožňuje zajištění přístupu společností k výrobě, kvalitě, bezpečnosti a další datům.

Bezpečnostní odborníci mohou použít model Connected Enterprise ke zlepšení bezpečnosti, produktivity a rentability. Tato data pomáhají zlepšit viditelnost bezpečnostního systému, chápat bezpečnostní rizika, snižovat odstávky související s bezpečností, kontrolovat použití či zneužití bezpečnostního systému a dosáhnout lepší shody.

Bezpečnost a řízení rizik v době průmyslového internetu věcí

Tradičně byla bezpečnostní funkce často chápána jako přísný dohled na dosažení shody v průmyslových provozech, což vedlo k představě, že bezpečnost na pracovišti je vždy na úkor produktivity. Nyní častěji chápeme správu životního prostředí, zdraví a bezpečnosti jako zásadní příspěvek k optimálnímu uspořádání provozu a provozní výkonnosti. Společnost LNS Research, která je přední firmou analyzující automatizaci, nabízí svou perspektivu ohledně řízení rizik a bezpečnosti v této podrobné brožuře.

Connected Enterprise – nový pohled na bezpečnost

Bezpečnost v průmyslovém internetu věcí se stává produktivní

Průmyslový internet věcí pomáhá zlepšit bezpečnostní shodu a výkonnost, poskytuje pochopení chování pracovníků v reálném čase, shody strojů, důvody bezpečnostních odstávek a výpadků a také bezpečnostních anomálií a trendů.

Objevte inteligentní výrobu pomocí Connected Enterprise

Bezpečnost a zabezpečení

Bezpečnost a zabezpečení nelze oddělit

Jak se průmyslové provozy stále více propojují, nelze přehlédnout nebezpečné důsledky bezpečnostních rizik. Útočníci často míří na bezpečnostní systémy, které chrání pracovníky, zařízení i životní prostředí.

Bezpečnost a evoluce mezinárodní pracovní síly

Celosvětová pracovní síla se neustále vyvíjí. Společnosti musí z každého pracovníka vytěžit maximum, bez ohledu na to, jestli jsou mladší, starší, kvalifikovaní či ne. Musí jim zajistit bezpečí a umožnit jim rozvinout produktivitu. Zjistěte, jaké kroky můžete udělat.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page capabilities/safety/safety_maturity/cs/CZ_det_safety-in-tce row-5

Jak vám můžeme pomoci?

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.