Vyspělost v bezpečnosti

Zlepšení bezpečnosti, výkonu a shody

Výrobci s nejlepším výkonem ve své třídě dosahují o 5–7 % vyšší OEE, o 2–4 % méně neplánovaných odstávek a menší než poloviční úrazovosti než při průměrném výkonu, a to s pomocí společných nejlepších postupů rozdělených do tří základních prvků: Jsou to kultura (chování), shoda (postupy) a kapitál (technologie). Ať už stroje vyrábíte, nebo jenom používáte, bezpečnostní vyspělost je synonymem zvýšení produktivity a bezpečnosti.

Vyspělost bezpečnosti pro koncové uživatele a výrobce strojů

Zlepšení bezpečnosti a produktivity

Společnosti, které k bezpečnosti přistupují holisticky, tedy napříč kulturou, shodou i kapitálem, dokáží zvyšovat produktivitu, zesílit výkonnost, zlepšit morálku zaměstnanců a ochránit své dobré jméno. Pro výrobce strojů umožní přijetí těchto prvků vytvářet vysoce hodnotné konstrukce strojů vyhovující mezinárodním normám a se zvýšenou bezpečností i produktivitou. Tím získají jedinečnou konkurenční výhodu u nadnárodních zákazníků.

Implementace Vašeho programu bezpečnostní vyspělosti

Porozumějte způsobům měření a plánování bezpečnostní vyspělosti

Prvním krokem v implementaci programu bezpečnostní vyspělosti je změření vašeho stupně bezpečnostní vyspělosti, které vám pomůže lépe pochopit vaše silné i slabé stránky a rozvrhnout budoucí kroky.

Vyvinuli jsme také osvědčený program o pěti krocích pro zlepšení bezpečnostní vyspělosti, který je popsán v dokumentu v odkaze. Program má největší naději na úspěch a implementaci při spolupráci oddělení životního prostředí, zdraví a bezpečnosti s technickým oddělením.

Postavte lepší stroje

Vylepšete svou hodnotu jako výrobce strojů

Využijte prvotřídní bezpečnosti při konstrukci svých strojů, abyste pomohli koncovým uživatelům dosáhnout zlepšení produktivity a shody s moderními bezpečnostními normami. Můžete tak odlišit vaši nabídku od nabídky konkurence a obhájit tak dražší, přesto hodnotnější a kvalitnější stroje.

Zlepšení výkonu bezpečnosti pomocí průmyslového internetu věcí

Porozumějte chování pracovníků, shodě strojního vybavení a trendům

Využijte sílu průmyslového internetu věcí. Údaje získané z bezpečnostních a provozních dat mohou zásadním způsobem zlepšit bezpečnostní shodu i výkon.

Connected Enterprise pomáhá bezpečnostním odborníkům získat živé pochopení chování pracovníků, shody strojů, důvodů bezpečnostních odstávek a výpadků a také bezpečnostních anomálií i trendů.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page capabilities/safety/cs/CZ_det_safety-maturity row-6

Jak vám můžeme pomoci?

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.