Nástroje pro vývoj bezpečnostních systémů

Zefektivněte vývoj bezpečnostních systémů pro snížení časové náročnosti a zlepšení shody

Metodologie bezpečnostního životního cyklu může zásadně snížit dobu vývoje bezpečnostního systému a zlepšit dosažení shody. Tento přístup je popsaný v bezpečnostních normách i v našich vývojových nástrojích.

Zjistěte návratnost své investice do bezpečnostního systému, zdokumentujte a spravujte svůj postup bezpečnostním životním cyklem, vyvíjejte bezpečnostní systémy, pochopte specifika daných bezpečnostních funkcí. Tyto nástroje vám pomohou zajistit shodu s legislativou i produktivitu vašich systémů.

Safety Automation Builder

Zefektivněte vývoj bezpečnostních systémů pomocí tohoto neplaceného softwaru

Safety Automation Builder® je BEZPLATNÝ softwarový nástroj ke zjednodušení konstrukce a ověření bezpečnosti strojů, snížení časové náročnosti i nákladů. Integrace s naším softwarem pro vyhodnocení rizik poskytuje konzistentní, spolehlivé a dokumentované řízení životního cyklu funkční bezpečnosti.

Nástroj SISTEMA automaticky vypočítá dosaženou úroveň vlastností s ohledem na části řídicího systému stroje, které se týkají bezpečnosti.

Předem připravené bezpečnostní funkce

Výkonnost bezpečnostních funkcí: Příprava, konfigurace a zapojení

Funkce strojní bezpečnosti vyžadují řadu prvků včetně vstupního, logického a výstupního zařízení. Dohromady poskytují úroveň ochrany podle kalkulace úrovně vlastností, jak je popsáno v normě ISO 13849-1.

Tyto bezpečnostní funkce byly navrženy s ohledem na vaše zájmy, tedy omezení rizik a rychlý vývoj. Mezi příklady informací poskytnutých v naší dokumentaci bezpečnostních funkcích patří:

  • Příprava a zapojení
  • Seznam materiálu
  • Schémata zapojení
  • Konfigurace
  • Plán ověření a validace
  • Kalkulačka úrovně vlastností

Strojní bezpečnost paletizátoru

Průvodce aplikací pro bezpečnější stroje

Stroje jako jsou paletizátor či depaletizátor mohou být nebezpečné. Vyvinuli jsme průvodce pro řešení bezpečnostních otázek vašich paletizátorů a depaletizátorů, včetně posuzovacího procesu, výběru zařízení, konfigurace systému a jeho validace. 

Je nutné vytvořit promyšlený plán pro vaše jednotlivé stroje. Naši konzultanti vám pomohou vyvinout individuální plán řešící bezpečnostní otázky, které jste identifikovali přesně dle vašich potřeb.

Nástroj pro návratnost investice do zajištění bezpečnosti

Pochopte finanční návratnost bezpečnostních informací

Návratnost investice do bezpečnostních projektů obsahuje snížení přímých i nepřímých nákladů za úrazy, zlepšení produktivity díky použité technologii a další problematiku jedinečnou pro bezpečnostní aplikace.

 

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page capabilities/safety/cs/CZ_det_safety-dev-tools row-5

Jak vám můžeme pomoci?

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.