Bezpečnost strojů

Celosvětová jednička v bezpečnosti při automatizaci

Představte si bezpečnost strojů, která opravdu zlepšuje produktivitu a provozní výkonnost. Společnosti, které přijmou holistický přístup k bezpečnosti strojů, dosahují znatelně vyšší celkové efektivity zařízení. Tyto společnosti mají menší počet neplánovaných odstávek a méně než poloviční úrazovost než ty s průměrným výkonem. Zjistěte, jak na to.

Optimalizace bezpečnosti a produktivity

Alternativní ochranná opatření a technologie ke zlepšení produktivity

Díky rozvoji celosvětových bezpečnostních norem a technologií se z bezpečnosti výroby stal silný nástroj ke zvýšení výrobní výkonnosti. Zjistěte, jak moderní bezpečnostní technologie pomáhají ochránit pracovníky, zjednodušit programování i spuštění, redukovat plánované odstávky a střední dobu opravy (MTTR) a také zefektivnit postupy uzamknutí a označení (LOTO).

Snížení periody vývoje a lepší dosažení shody

Dobu vývoje bezpečnostních systémů lze zásadním způsobem zkrátit, a lze také zlepšit dosaženou míru shody, pomocí metodologie bezpečnostního životního cyklu, který je popsaný v bezpečnostních normách i našich vývojových nástrojích.

Tyto nástroje vám mohou pomoci:

  • Zefektivnit proces vývoje
  • Určit návratnost investice
  • Zhodnotit a navrhnout bezpečnostní systémy a funkce
  • Vybrat vhodná bezpečnostní zařízení
  • Zajistit, aby váš systém splňoval světové bezpečnostní normy

Inteligentní bezpečnostní řešení

Sjednocení bezpečnostních a provozních dat může zásadním způsobem zlepšit bezpečnostní shodu i vlastnosti, zvýšit výkonnost strojů a minimalizovat odstávky. Inteligentní bezpečnostní řešení poskytují mnohem více diagnostických dat se zjednodušenými kabelovými systémy i konektivitou. Tato řešení vytváří celistvý obraz vašeho stroje nebo výrobní linky, což vede ke zlepšení bezpečnosti, produktivity a rentability.

Doporučení ohledně zásad bezpečnosti strojů

Nabízíme poradenství ohledně zásad bezpečnosti strojů, odpovídajících norem a postupů pro implementaci bezpečnosti. Naše příručka bezpečnosti obsahuje další informace o normě ISO 13849-1 a uvádí příklady zavedení včetně kalkulace úrovně vlastností. Zjistěte, jak snížit počet neplánovaných odstávek a dosáhnout méně než poloviční úrazovosti než společnosti s průměrnými výkony.

Legislativa a normy bezpečnosti strojů

Legislativa týkající se bezpečnosti je základem prevence nehod, úrazů či šíření nemocí na pracovišti a popisuje následky porušení těchto norem. Normy definují zodpovědnost zaměstnavatelů, zaměstnanců a jejich dozoru pro zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců na pracovišti.

Bezpečnostní služby na světové úrovni

Snížení rizik a zlepšení produktivity pomocí bezpečnostní shody

Díky rozvoji celosvětových bezpečnostních norem a technologií se z bezpečnosti výroby stal silný nástroj ke zvýšení výrobní výkonnosti. Implementace norem a technologií průmyslové bezpečnosti napomáhá ke zlepšení řízení rizik a snížení množství úrazů. Poskytuje také zásadní zlepšení výrobní produktivity, výkonnosti a morálky zaměstnanců i zákazníků.

Poznejte naše služby pro bezpečnost

Zjistěte více o našem programu integrátorů bezpečnostních systémů

Zjistěte více o službách ESC LOTO

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page capabilities/safety/cs/CZ_det_machinery row-7

Jak vám můžeme pomoci?

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.