Služby pro bezpečnost strojů

Splnění potřeb celého bezpečnostního životního cyklu

Ohledně bezpečnosti strojů míří společnosti na tři dobře definované cíle podnikání: snížit rizika, lépe dosáhnout shody a optimalizovat výrobu. Od posouzení až po konečné ověření, naše obsáhlé portfolio bezpečnosti strojů pomáhá našim zákazníkům orientovat se v tomto prostředí a zlepšit svou celkovou bezpečnost.

Rozšiřitelné bezpečnostní hodnocení

Identifikujte a zhodnoťte rizika

Bezpečnostní hodnocení jsou prvním krokem bezpečnostní cesty a základním prvkem bezpečnostního životního cyklu. Bezpečnostní hodnocení vám umožní identifikovat a následně zmírnit rizika a pomáhají s dodržením norem a předpisů. Nás tým TÜV-certifikovaných bezpečnostních konzultantů používá metodologii založenou na dnešních mezinárodních normách. Tato metodologie poskytuje hodnocení, která vám pomohou činit informovaná rozhodnutí pro zlepšení bezpečnosti vašich zaměstnanců.

Nabízíme řadu rozšiřitelných možností bezpečnostního hodnocení, které mohou odpovědět na vaše konkrétní výzvy a rozpočet a pracovat s aktuálními bezpečnostními programy vaší společnosti. Tyto možnosti zahrnují:

  • Audity shody: poskytují vysokou úroveň bezpečnostní analýzy strojů a mohou ukázat shodu či nedodržení předem definovaných vlastností. Audity jsou silným základem pro vystavění bezpečnostního programu a nástrojem určení priorit a kvalifikací.
  • Hodnocení ostrahy: identifikuje hrozby a doporučení pro okamžitou činnost ostrahy.
  • Posouzení rizik: provádí je naši bezpečnostní technici nebo konzultanti a obsahují také doporučení bezpečnostních zlepšení.
  • Týmová posouzení rizik: nabízí všechny vlastnosti běžného posouzení rizik. Obsahují také hlubokou analýzu speciálních nebo kritických strojů a příležitost prohloubení znalostí celého týmu.

Služby pro konstrukci a ověření

Vývoj komplexních bezpečnostních systémů

Naše konstrukční služby podporují vývoj komplexních bezpečnostních systémů, které mohou zahrnovat vytvoření specifikace požadavků na funkční bezpečnost a naše bezpečnostní ověření SISTEMA. Bezpečnostní ověření SISTEMA jsou přezkoumáním konstrukce bezpečnostních obvodů pro shodu s danou úrovní vlastností a ověřují správnost aplikace bezpečnostních zařízení k ochraně osob.  

Po ukončení vyhodnocení bezpečnostních rizik lze pro přehled doporučení použít specifikaci požadavků na funkční bezpečnost. Tato specifikace může potvrdit, jestli jsou strategie na omezení rizik prakticky aplikovatelné ve vašem provozu. Při vývoji specifikace požadavků na funkční bezpečnost nejprve proběhnou diskuze s vašimi vedoucími týmů bezpečnosti, techniky či provozu. Tyto diskuze pomohou ověřit, že plány zajistí dosažení cílů bezpečnosti, podpoří provoz a nebudou překážet při výrobě či údržbě.

Takto schválené specifikace se běžně použijí jako základ pro technické návrhy omezení rizik. Specifikace požadavků na funkční bezpečnost se také použije jako základ ověření bezpečnosti, což je zkouška správného fungování bezpečnostního systému podle projektů a požadavků v praxi.

Služby instalace a ověření

Potvrďte správnou instalaci vašeho systému a jeho výkon v rámci norem

Služby pro ověření bezpečnostních systémů pomáhají potvrdit správnou instalaci a funkčnost bezpečnostního systému. Tyto služby hodnotí výkon obvodů, toleranci chyb, chybové akce, logiku softwaru, použití zařízení, funkci zařízení a resetovací úkony pro všechny provozní režimy. Zahrnují americké a evropské komunitní návrhy, které lze upravit podle vašich potřeb.

Služby ověření bezpečnosti zahrnují:

  • Analýzu bezpečnostních obvodů
  • Služby doběhu strojů
  • Audit normativní shody
  • Ověření bezpečnostního systému

Pokud plánujete provést nápravné opatření z vlastních zdrojů, můžeme poskytnout správu projektu i podporu v rámci nápravného řízení. Pokud preferujete projekt na klíč, náš tým TÜV-certifikovaných bezpečnostních techniků může službu provést přímo na místě.

Digitální služby a školení

Držte krok s nejnovějšími normami

S našimi digitálními službami poskytujeme podporu v rámci celého bezpečnostního životního cyklu stroje. Díky naší technologii i hluboké odbornosti v rámci oboru získáte prvotřídní služby.

Naše školicí služby nabízí aktuální i očekávané průmyslové normy a pokyny, včetně příkladů správného zavedení bezpečnostních komponent. Tyto služby zahrnují mimo jiné i školení certifikace TÜV.

Naše digitální služby

  • RASWin (Risk Assessment Software pro Windows) je softwarový nástroj pro posouzení rizik, který pomáhá při vývoji a údržbě dokumentace k bezpečnosti strojů.
  • ScanESC™ je LOTO software pro vývoj, řízení a shodu.
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page capabilities/safety/services_saf/cs/CZ_det_machine-safety row-5

Jak vám můžeme pomoci?

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.