Kritická obchodní problematika v oblasti bezpečnosti

Zlepšení bezpečnosti, výkonu a shody

Bezpečnost má, mimo zdraví a bezpečnost pracovníků, i další dopady na organizaci. Další ovlivněné oblasti jsou shoda, řízení rizik, rozvoj pracovních sil, síla dodavatelského řetězce a produktivita. Zjistěte více o tom, jak společnosti s prvotřídním výkonem spolupracují napříč odděleními za účelem dosažení svých obchodních cílů.

Bezpečnost dělá dobré obchody

Efektivní bezpečnostní programy optimalizují produktivitu a chrání pracovníky, zařízení, dobré jméno i životní prostředí. Pro společnosti s nejvyšším výkonem je bezpečnost klíčovým prvkem k dosažení vyšší celkové efektivity zařízení, nižšímu počtu neplánovaných odstávek a méně než poloviční úrazovosti.

Spolupráce bezpečnosti a produktivity

Přední výrobci používají kombinaci integrovaných bezpečnostních řešení spolu s mezinárodními normami k optimalizaci provozní doby a produktivity. Naučte se minimalizovat bezpečnostní odstávky, které překáží vaší schopnosti zvyšovat produktivitu.

Bezpečnost v průmyslovém internetu věcí

Průmyslové provozy jsou nyní stále více propojené, což od společností vyžaduje zásadní bezpečnostní investice do ochrany osob, strojů a procesů. Nebezpečné důsledky bezpečnostních rizik jsou často přehlíženy. Zjistěte, jak vám může integrovaný program pomoci s posouzením, řízením a zmírněním rizik pomocí Connected Enterprise.

Řízení rizik

Ochrana lidí, prostředí a značky

Bezpečnost pracovníků, kvalita produktů a zastaralost zařízení jsou neustálou výzvou. Bezpečnostní hrozby mohou zároveň narušit kontrolní systémy, vytváří bezpečnostní rizika a tím ohrožují Vaše duševní vlastnictví.

Zakomponujte řízení průmyslových rizik do své strategie Connected Enterprise jako odpověď na tyto výzvy, abyste ochránili majetek a značku vaší společnosti.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page capabilities/safety/safety_mgmt/cs/CZ_det_critical-bus-issues row-6

Jak vám můžeme pomoci?

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.