Elektrická bezpečnost

Odolnost vůči elektrickým obloukům, inteligentní komponenty, osobní bezpečnost a služby

Nabízíme nejen obsáhlý elektrický bezpečnostní program k ochraně proti elektrickému nebezpečí, ale také odolnost vůči elektrickým obloukům, inteligentní komponenty a prvky osobní bezpečnosti. Poskytujeme komplexní služby pro splnění globálních norem. Naše produkty mají bezpečnostní prvky, které pomáhají ochránit zařízení i zaměstnance, monitorují výkon a pomáhají omezit neplánované odstávky i prostoje.

Snižování ohrožení elektrickým nebezpečím

S rostoucí potřebou zvýšené bezpečnosti v průmyslovém prostředí jsme vyvinuli způsoby, jak neustále omezovat rizika a zároveň zvyšovat výkonnost i spolehlivost. Jak motorová řídicí centra CENTERLINE®, tak měniče PowerFlex® 7000 pomáhají splnit vaše nároky na elektrická bezpečnostní řešení pro ochranu pracovníků i zařízení.

Technologie

SecureConnect™ je dostupná s řídicími centry motorů CENTERLINE 2100 a umožňuje operátorům odpojit napájení zástrčky jednotlivých jednotek bez otevření dvířek zařízení.

Kryty zařízení

ArcShield™ poskytují ochranu v případě výboje elektrického oblouku. Řídicí centra motorů CENTERLINE jsou dostupná pro nízké i vysoké napětí, stejně tak vysokonapěťové frekvenční měniče PowerFlex 7000. Technologie ArcShield je testovaná s ohledem na světové normy ochrany proti elektrickému oblouku IEEE C37.20.7.

Produkty pro bezpečnost řízení motorů

Bezpečné frekvenční měniče zlepšují produktivitu

Bezpečnostní prvky mohou snížit nutnost odstávky strojů a zvýšit produktivitu. K ochraně vašich zaměstnanců i zařízení jsou k dispozici různé měniče PowerFlex® se zabudovanými či volitelnými bezpečnostními prvky. Střídavé frekvenční měniče PowerFlex 525 a PowerFlex 527 mají standardně zabudované bezpečné odpojení točivého momentu. Bezpečné odpojení točivého momentu a monitor bezpečné rychlosti jsou volitelnými prvky u měničů PowerFlex 753, PowerFlex 755, a PowerFlex 755T. Vysokonapěťové frekvenční měniče PowerFlex 7000 také podporují bezpečné odpojení točivého momentu.

Seznamte se s našimi měniči

Služby analýzy elektrického oblouku

Služby analýzy elektrického oblouku zahrnují školení, vyhodnocení pracoviště a doporučení pro snížení rizik. Analýza poskytuje komplexní přístup ke zlepšení bezpečnosti zaměstnanců pracujících s elektrickými panely pod proudem.

Bezpečnostní produkty

Naše bezpečnostní produkty zlepšují funkčnost vašich strojů a pomáhají zvyšovat bezpečnost osob, výkonnost a produktivitu. Nabízíme nejrozsáhlejší bezpečnostní portfolio v celém průmyslu. Dosáhněte svých cílů bezpečnosti a produktivity v procesní i diskrétní výrobě pomocí našich řešení.

Produkty a řešení

  • Frekvenční měniče s integrovanou bezpečností
  • Bezpečnostní řízení pohybů
  • Bezpečnostní řízení motorů
  • Bezpečnostní programovatelné řídicí jednotky

Služby pro bezpečnost

Díky rozvoji celosvětových bezpečnostních norem a technologií se z bezpečnosti ve výrobě stal silný nástroj ke zvýšení výrobní výkonnosti. Implementace norem a technologií průmyslové bezpečnosti napomáhá ke zlepšení řízení rizik a snížení množství úrazů. Poskytuje také zásadní zlepšení výrobní produktivity, výkonnosti a morálky zaměstnanců i zákazníků.

Poznejte naše služby pro bezpečnost

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page capabilities/safety/cs/CZ_det_electrical row-6

Jak vám můžeme pomoci?

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.