Řešení průmyslové bezpečnosti

Řešení bezpečnosti a produktivity

Bezpečnost a produktivita lidí, strojů a procesů je klíčovým prvkem každé udržitelné společnosti. Studie prokazují, že nejlepší společnosti ve své třídě dosahují vyšší celkové efektivity zařízení (OEE). Kromě toho dochází méně k neplánovaným odstávkám a míra zranění průměrně klesla na méně než polovinu. Jsme označováni jako největší poskytovatel bezpečnostní automatizace a pomůžeme vám vyvinout bezpečnější a produktivnější řešení.

Optimalizace bezpečnosti, produktivity a doby návrhu

Služby, nástroje a technologie pro nejlepší výkon ve své třídě

Četné studie prokazují, že nejlepší společnosti ve své třídě dosahují o 5–7 % vyšší celkovou efektivitu zařízení (OEE), o 2–4 % méně neplánovaných prostojů a míru zranění se jim podařilo snížit o více než polovinu. Tyto výsledky byly dosaženy zvýšením vyspělosti bezpečnostních prvků, což je důsledkem tří klíčových faktů:

  • Kultura společnosti (chování)
  • Shoda (procesů a postupů)
  • Technologie (zařízení, která pomáhají chránit pracovníky a optimalizovat produktivitu)

Zjistěte, jak si vaše organizace stojí v bezpečnostním indexu Safety Maturity Index™. Rozviňte osvědčený plán s pěti kroky, který snižuje riziko a zvyšuje produktivitu, a vylepšete shodu s mezinárodními bezpečnostními normami. To vše společně se zkrácením doby na vývoj systému a snížením nákladů.

Bezpečnostní vyspělost

Zlepšení bezpečnosti a produktivity

Bezpečnostní vyspělost je kombinací tří klíčových prvků: kultury (chování), shody (postupu) a kapitálu (použití technologií).

Při práci s partnery na kulturním rozvoji jsme vyvinuli měřicí nástroje a osvědčený proces s pěti kroky ke zlepšení bezpečnostní vyspělosti. Proces vyžaduje spolupráci mezi ochranou životního prostředí a bezpečností, provozy a technickým oddělením, aby byl dosažen nejlepší výkon ve své třídě.

Nástroje pro vývoj bezpečnostního systému

Zlepšete shodu s předpisy a snižte náklady na vývoj bezpečnostního systému

Safety Automation Builder a dokumentace Safety Function jsou vývojovými nástroji pro zefektivnění návrhu, implementace a validaci bezpečnostního systému. Tyto nástroje pomáhají zlepšit shodu s předpisy a snížit náklady díky tomu, že vás provedou vývojem bezpečnostního systému.

Tento průvodce zahrnuje strukturu bezpečnostního systému, výběr produktu a bezpečnostní analýzu. Naše nástroje pomáhají splnit požadavky úrovně Performance Level (PL) bezpečnosti strojního vybavení uvedené v globální normě (EN) ISO 13849-1.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.