Integrovaná Architektura

Informace a řízení v reálném čase

Integrované řídicí systémy usnadňují inteligentní výrobu pro vaše řešení průmyslové automatizace. Náš systém Integrated Architecture® umožňuje nasadit průmyslový řídicí systém individuálně na úrovni stroje nebo linky a vyřešit tak specifické potřeby. Jeho velikost je možné přizpůsobit více linkám nebo závodům a dosáhnout tak stanovených cílů v celém podniku. Vyvinuli jsme náš systém Integrated Architecture do vysoce výkonné architektury. Pomáhá v konvergenci řízení a informací a dodání systému Connected Enterprise s technologií s vyšší inteligencí, zlepšenou produktivitou a lépe zabezpečeným prostředím.

Více oborů automatizace

Integrujte víceoborové řízení do jedné infrastruktury

Když integrujete své průmyslové řídicí systémy do jedné tovární infrastruktury, zvýšíte účinnost a produktivitu ve všech provozech. Pokud nahradíte více samostatných řídicích systémů jednou společnou platformou, umožní vám to efektivní instalaci, provoz a údržbu. Naše řídicí platforma Logix poskytuje možnosti škálovatelnosti a výkonu, které potřebujete.

Produktivita návrhů automatizace

Urychlete proces návrhu svého systému díky jedinému vývojovému prostředí

Náš nástroj Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® kombinuje vývojové a technické aplikace do jediné platformy. Díky pokročilému sledu pracovních kroků a obsáhlým knihovnám budete lépe vybaveni k rychlejšímu reagování na změny na trhu nebo ve vašem podnikání. Zvyšte svou produktivitu automatizace, snižte náklady na životní cyklus projektu a také celkové náklady na vlastnictví s nástrojem Studio 5000.

Urychlete proces návrhu

Vyhodnoťte a vyřešte rizika zabezpečení ve svém průmyslovém řídicím systému.

Výhody informačních řešení

Použijte data o výrobě k vytvoření použitelných informací

Naše řešení vizualizace, poskytování hlášení a analytiky sledují ukazatele KPI, mezi které náleží parametry účinnosti, kvality a řízení spotřeby energie. Tyto hodnoty jsou dostupné celému podniku na jednoduchých přehledech. Kontextové informace pro jednotlivé pracovníky mohou být poté využívány pro zlepšení systémů a procesů.

Přečtěte si více o informačních řešeních

INTEGROVANÉ PRŮMYSLOVÉ A PODNIKOVÉ SYSTÉMY

Jedna společná síťová infrastruktura

EtherNet/IP™ je robustní komunikační platforma, která umožňuje výrobcům strojů a koncovým uživatelům efektivně spojovat jejich síťovou infrastrukturu. Díky síti EtherNet/IP jsou všechny možnosti sítě, například pohyb, časová synchronizace, rozhraní HMI, inteligentní řízení motorů, procesní přístroje a bezpečnost dostupné prostřednictvím jedné společné síťové infrastruktury.

Přečtěte si více o průmyslových sítích

Produkty a technologie řízení

Škálovatelné, víceoborové řízení

Naše portfolio integrované architektury zahrnuje řízení, vizualizaci, pohyb i sítě. Kromě toho vývojové prostředí nástroje Studio 5000 představuje klíčovou infrastrukturu integrovaného řízení a informací.

Zlepšete své procesy v každé fázi výrobního procesu, od návrhu a instalace až po provoz a údržbu.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.