Chytrá průmyslová zařízení

Učiňte vaše stroje a zařízení chytřejšími

Spolu se stupňujícími se požadavky na data, získávaná ze strojů a produkčních linek, přichází i potřeba chytrých zařízení, nasaditelných v těžkých podmínkách průmyslové výroby. Chytrá zařízení se stávají nezbytnou součástí chytrých strojů a jsou prvním krokem ve snaze získat a zpracovat výrobní data v reálném čase. Tato chytrá zařízení vám umožní provést chytrá a kvalifikovaná rozhodnutí.

HODNOTA PRŮMYSLOVÝCH SMART ZAŘÍZENÍ

Jste zvědaví, jak mohou průmyslová inteligentní zařízení pomoci ke zvýšení produktivity vašich strojů? Máte výrobní linky, které vyžadují více informací? Prozkoumejte důkladně použití průmyslových inteligentních zařízení.

Chytré řízení motorů

Vysoce efektivní motory podporují celkovou funkční způsobilost, přičemž porucha motoru může mít značný dopad. S chytrými zařízeními pro řízení motorů můžete zlepšit produktivitu a zamezit závadám motorů prostřednictvím integrovaného přístupu na základě reálných dat. 

Více informací o našich chytrých produktech:

Chytré snímače

Chytré snímače pomáhají spojit různorodá data do toku akčních informací a umožňují monitorování a optimalizaci výrobních prostředků odkudkoliv a v reálném čase. Náš sortiment chytrých snímačů je základem integrovaného řízení a informací a poskytuje neformátovaná data pro propojený podnik (The Connected Enterprise).

Chytrá bezpečnost

Chytrá bezpečnostní zařízení pomáhají chránit vaše pracovníky, stroje a procesy a současně poskytují výchozí, neupravená data pro platformu The Connected Enterprise. Docilují toho tím, že vám pomáhají spojit data o bezpečnosti ve výrobní hale do toku akčních informací, které pak umožňují monitorování a optimalizaci výrobních prostředků odkudkoliv a v reálném čase.

Chytrý monitoring

Produkty pro chytrý monitoring vám pomáhají udržet vaši výrobní halu v efektivním provozu. Detekcí potenciálních poruch zařízení dříve než k nim dojde a sledováním spotřeby energie můžete rozšířit svůj automatizační řídicí systém s ochranou strojů.

Integrace řídicího systému

Integrujte svá chytrá zařízení Allen-Bradley® do řídicího systému Logix. Pokud zkombinujete technologii chytrého řízení motorů s vaším řídicím systémem, tento přístup k informacím v reálném čase vám pomůže zvětšit rozsah informací v rámci všech vašich provozních operací.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.