Řízení rizik

Chraňte svůj personál, zisky a duševní vlastnictví

Bezpečnost pracovníků, kvalita výrobků a zastarávání zařízení jsou trvalými výzvami. Kromě toho bezpečnostní hrozby mohou narušit řídicí systémy, vytvářet nová bezpečnostní rizika a ohrožovat vaše duševní vlastnictví.

Zahrnutí řízení rizik do chytrého přístupu k výrobě vám může pomoci identifikovat tyto výzvy a chránit vaše výrobní prostředky a značku společnosti.

Zaměření na podstatu rizik

Zaměřte se na vaši infrastrukturu a najděte problémy přímo v místě vzniku

Řízení rizik musí být zaměřeno na oblasti, kde dochází k nehodám, jako jsou zranění pracovníků, narušení dat a stažení výrobků z trhu. V mnoha případech to je vaše průmyslová automatizační struktura.

Mezi čtyři klíčové oblasti, na které by se mělo zaměřit řízení rizik, patří:

  • Zastarávání zařízení: Modernizujte vaše řídicí a informační systémy, abyste minimalizovali odstávky, podpořili shodu s předpisy a mohli se zaměřit na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost.
  • Kvalita: Kapitalizujte data, která byla dlouho skrytá ve vašich operacích, zlepšete řízení kvality a splňte požadavky regulačních předpisů.
  • Bezpečnost: Sledujte špičkové výrobce ve svém oboru a zajistěte bezpečnost ve třech rozhodujících oblastech: kultura, shoda s předpisy a kapitálové investice.
  • Zabezpečení: Využijte komplexní bezpečnostní přístup k ochraně proti rostoucím každodenním hrozbám.

Řízení rizik v informační éře

Zaměření na bezpečnost díky zabezpečení

Rizika průmyslového zabezpečení jsou horší než ztráta duševního vlastnictví, přerušené operace a snížení kvality výrobku. Rovněž může dojít k ohrožení bezpečnosti personálu a životního prostředí. Snížení úrovně bezpečnostních systémů může vystavit jednotlivé pracovníky a celé zařízení bezpečnostním rizikům. Kromě toho poškozené nebo narušené systémy mohou ohrozit potravinové, léčebné, vodní a energetické zdroje, na kterých je lidská populace závislá.

Když integrujete bezpečnost a zabezpečení do propojeného podniku a postupujete podle klíčových kroků, můžete vyhodnotit, řídit a omezit negativní bezpečnostní dopady rizik zabezpečení.

Přečtěte si více o průmyslovém zabezpečení

Zjistěte, jak zlepšit bezpečnost propojeného podniku (koncept Connected Enterprise)

Rostoucí potřeba sledovatelnosti a serializace

Nové regulační předpisy se zaměřují na posílení dodavatelských řetězců a zlepšení sledovatelnosti výrobků. Tyto regulační předpisy vytvářejí nové požadavky na výrobce potravin, farmaceutických výrobků, kovů a další výrobce pro implementaci řešení serializace nebo sledovatelnosti.

Holistický serializační systém vám pomůže splnit tyto požadavky a zajistí hladké sdílení dat v celém dodavatelském řetězci a sledovatelnost až do úrovně prodejní jednotky. Serializační nebo sledovací systém rovněž nabízí další obchodní výhody. Reverzní logistika vám například může pomoci efektivněji provádět svolávání produktů a poskytuje hodnotná data pro zlepšení předpovědí.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.