Systémové zdroje pro The Connected Enterprise

Brána do světa digitální transformace

Prozkoumejte zdroje, které podrobně vysvětlují výhody systému The Connected Enterprise.

Filtrování a upřesnění

Průkopníci evoluce inteligentní výroby

Inovace, které vydláždily cestu pro inteligentní výrobu, mají své kořeny v době před několika desetiletími. Tento průkopník pomáhal zaměřit pozornost na to, co dnes považujeme za známé.

Digitální Transformace Těžebního Průmyslu

Technologie mění způsob, jakým těžební společnosti uvažují o bezpečnosti. Zjistěte, jak digitální transformace přispívá ke zvýšení bezpečnosti na všech úrovních dolu.

Chcete získat zákazníky? Přemýšlejte jako spotřebitel

Pro porozumění očekáváním zákazníků, musíte přemýšlet jako oni. Čím na vás působí služby dané společnosti? Co vás odrazuje? Téma udržení zákazníků se může zúžit na to, jak přistupujete k věcem, jež se nezdaří.

Průmyslová revoluce 4.0: výzvy a úskalí

Blog ředitele R&D Jana Bezdíčka z Rockwell Automation, hlavní výzvy a úskalí Průmyslové revoluce 4.0.

Řízení rizik v systému Connected Enterprise

Systém Connected Enterprise přináší obrovskou hodnotu, ale má také svá rizika, která je nutné v rámci digitální transformace řídit.

Proč by měli těžaři přijmout IIoT?

Aby mohli optimalizovat těžbu, těžaři musí být nejprve ochotni přijmout změnu. Přijmout internet věcí (IoT).

Optimalizace? Jak můžete nabrat tempo

Data i způsob jejich shromažďování a používání zajistí převrat ve výrobě i zpracovávání. Co mohou firmy udělat k postupu na další úroveň produktivity.

Blockchain a transformace dodavatelského řetězce

Technologie blockchainu dokáže nevídaně zefektivnit dodavatelský řetězec, zkrátit prodlevy, snížit náklady a omezit chyby.

Snižování rizik – bez zatáhnutí brzdy

Inovace. Výrobní cíle. Očekávání investorů. Jak globální řízení dláždí cestu úspěšnému spuštění programu elektromobilů – a inteligentní výrobě.

Technologie Digital Twin a Digital Thread

Technologie Digital Twin a Digital Thread přinášejí digitální reprezentaci provozů pro experimentování a zlepšování v rámci konceptu Connected Enterprise.

Digitální dvojčata: vytvářejte chytřejší produkty

Digitální dvojčata pomáhají technikům činit kvalifikovaná rozhodnutí, která nezatíží rozpočet a omezují rizika spojená s pokročilými konstrukcemi strojů.

Moje generace! Schopnosti přijímání pro IIoT

Uwe Kueppers, vedoucí konzultant pro inteligentní výrobu, Rockwell Automation, se dělí o myšlenky k maximalizaci potenciálu IIoT z pohledu jeho generace

Zapojte se do hry IIoT: Vyžaduje nové systémy

Výrobci musí neustále aktualizovat vybavení a automatizaci, aby mohli využívat výkonnostní výhody průmyslového internetu věcí

Přeměna dat v provozní inteligenci pro posílení výkonu

V rámci digitální výroby mohou informace ve skutečném čase a analytická řešení napomáhat prevenci výrobních problémů a zvýšení snahy o zdokonalování.

Postřehy týkající se průmyslu na zelené louce

Thomas Donato se v době průmyslového internetu věcí zaměřil na projekty na zelené louce a sleduje, jak společnost Jaguar Land Rover, reaguje na vývoj nových řešení.

Průmysl revoluci nepotřebuje, změny potřebuje vzdělávání

Zaměříme se hlavně na technické obory. V této oblasti je opravdu potřeba nastartovat skutečnou revoluci, kterou mnozí označují jako požadavek na Vzdělávání 4.0.

Klíčem úspěchu konceptu Connected Enterprise jsou lidé

Při implementaci konceptu Connected Enterprise (TCE) se všichni zaměřují na technologie Úspěšná implementace se opírá o tři pilíře

Je český průmysl připraven úspěšně vstoupit do další fáze?

Průmysl 4.0. Ať už si myslíte, že jde o revoluci či evoluci, jeho přítomnost je nesporná. Jakým výzvám čelí současný průmyslový trh?

Provozní inteligence

Soustavné zlepšování znamená soustavnou snahu. Usnadněte si situaci pomocí platformy Connected Enterprise, která využívá Internet věcí (IoT).

Iniciativy umožňující zlepšení výroby

Stabilizujte provozní operace s důrazem na spolehlivost zařízení, bezpečná pracoviště a shodu s předpisy na ochranu životního prostředí.

Propojení bezpečnosti s ekonomickými výsledky

Prezident společnosti pro oblast EMEA Thomas Donato se zamýšlí nad tím, jak přístup k průmyslové bezpečnosti může přispět k zlepšení ekonomických výsledků.

Je vaše výroba pneumatik dostatečně sofistikovaná?

Díky platformě Connected Enterprise mohou být systémy rozvodu páry inteligentnější než kdykoli dříve – a vytvářet nové úrovně efektivity, trvalé udržitelnosti a úspory nákladů.

Chytrá výroba: průmyslová revoluce

„Chytrost“ chytré výroby spočívá ve vysoce propojeném, znalostmi nabitém průmyslovém podniku s optimalizovanými podnikatelskými a provozními činnostmi.

Ruku na srdce: Jak zabezpečený je váš podnik?

Pevně zakotvená kultura zabezpečení má v platformě Connected Enterprise zásadní důležitost. Ale pro výrobce představuje při přechodu do budoucnosti založené na IIoT nejsilnější zdroj obav.

Proaktivní přístup k bezpečnosti u OEM

Co jsou tři klíčové poznatky z hodnocení některých výrobců OEM a jejich přístupů zabezpečení proti kyberkriminalitě?

Propojení závodu pomocí mobilních zařízení

Při použití běžně dostupných mobilních zařízení v průmyslovém prostředí je vždy nutno brát ohled na zabezpečení.

Propojený rozhodovací proces pro výrobce

Thomas Donato se zamýšlí nad rozhodovacími procesy u výrobců a nad tím, jak lze přetvořit holá data na skutečné informace a díky nim zlepšit efektivitu a produktivitu ve výrobě.

Téma průmyslový internet věcí je na pořadu dne

Můžete zvýšit produktivitu v celém procesu automatizaci jako součást Connected Enterprise. Jak nejlépe využít to, co máte, je nejlepší způsob, jak se připravit na budoucnost.

Průmyslová automatizace a internet věcí

Výrobní podniky začínají chápat, jaký dopad na ně má internet věcí.

Realizujte Internet věcí prostřednictvím koncepce

Internet věcí proniká do výroby a spouští nové kolo průmyslové revoluce.

Industry 4.0 a bezproblémová integrace IT a OT

Víte, že musíte integrovat informační a provozní technologie, ale nevíte, kde začít? Pomůže vám pětifázový model Connected Enterprise Execution Model.