Produktivita

Integrovaná automatizace a informace jsou budoucností produktivity

Spojení automatizace a informací pomáhá společnostem měřit a řídit produktivitu zcela novými způsoby. Data dostupná z IoT ve výrobě například zlepšují přijímání rozhodnutí a výkonnost stroje. Integrovaná automatizace a informace otevírají dveře k novým inovacím, které zvyšují produktivitu a zahrnují samostatné zařízení a spolupracující roboty.

Jaká je vaše strategie modernizace?

Zaveďte novou technologii a udělejte z produktivity dlouhodobý cíl

Strategie modernizace je víc než pouhý upgrade strojů nebo zařízení. Je to plán změn, který obsahuje všechny aspekty vašeho provozu. Je o vašich budoucích operacích při nevyhnutelném pokroku technologií a obchodních změnách.

Vezměte v úvahu některé způsoby, kterými společnosti zvyšují produktivitu prostřednictvím modernizace:

  • Společnosti v automobilovém průmyslu využívají automatizované datové systémy ke zvyšování celkové efektivity zařízení (OEE) a produktivity až o 50 %.
  • Společnosti v potravinářském a nápojovém průmyslu využívají přístup „infrastruktura jako služba“ ke zkrácení doby odstraňování potíží až o 90 %.
  • Ropné a plynové společnosti využívají prediktivní analýzu v reálném čase k odhalení potenciálních závad a zkrácení odstávky na minimum.
  • Farmaceutické společnosti zlepšují konzistenci procesů a tím zvyšují výrobu o 65 %.

My jsme také modernizovali naše výrobní procesy v rámci zavádění propojeného podniku. Integrovali jsme automatizaci a informace do jediného propojeného systému. Využili jsme nejnovější verzi softwaru MES a EMI k shromáždění informací ze stovek aplikací do jednoho centrálního místa. Po implementaci nového systému jsme zvýšili produktivitu o 4–5 % ročně.

Nový náhled na produktivitu

Zjednodušení a zefektivnění návrhu systému

Tradiční přístup k navrhování systémů není optimální pro složitější chytré systémy. Zahrnuje využití různých nástrojů, kterým chybí vzájemná součinnost.

Moderní projektový software pomáhá zefektivnit proces a zvýšit produktivitu při navrhování:

  • Jednoduché integrované vývojové prostředí zjednodušuje proces návrhu a zkracuje dobu uvádění do provozu.
  • Virtuální navrhování umožňuje schvalování, testování a optimalizaci kódu aplikace nezávisle na fyzickém hardwaru, zkrácení doby do spuštění a snížení systémových nákladů.
  • Knihovny opakovaně použitelných kódů mohou být spravovány a dislokovány v rámci celého podniku. Lze tím urychlit vývoj a zlepšit konzistenci při navrhování.
  • Uspořádání logického systému, které prezentuje kód z hlediska uživatele místo z hlediska řídicí jednotky, usnadňuje identifikaci a údržbu kódu.

Samostatně a systémově

Samostatná zařízení mohou získávat a zpracovávat data, například diagnostická, a pak na jejich základě jednat. Servopohon s pokročilou samočinnou optimalizační technologií může například detekovat a odstraňovat rezonanční frekvence a automaticky provádět optimalizační nastavení. To vám pomůže optimalizovat výkonnost zařízení a omezit potřebu pravidelné údržby a seřizování.

Několik spolupracujících samostatných zařízení může vytvořit systémové výrobní prostředky. Tento systém může zahrnovat výrobní linku, která samostatně směřuje výrobky do různých balicích linek na základě komunikace s chytrým paletizátorem. K tomu může patřit také snížení rychlosti výrobní linky a plánování pořadí údržbářských prací, když je zjištěno přehřívání ložisek dopravníku.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.