ZAVEDENÍ CONNECTED ENTERPRISE

Nechte chytrou výrobu pracovat pro vás

Inteligentní výroba je branou k digitální transformaci. Propojená inteligentní zařízení otevírají nová okna přehlednosti procesů. Data a jejich analýza umožňují lepší a rychlejší rozhodování. Plynulá konektivita umožňuje nové druhy spolupráce.

Systém Connected Enterprise to všechno umožňuje. Zajišťuje konvergenci na úrovni sítě výrobního závodu a podnikové sítě a bezpečně spojuje osoby, procesy a technologie.

Inteligentní výroba

Zjistěte, jak realizovat průmyslový internet věcí (IIoT)

Chytrá výroba a průmyslové operace obsahuje nové metody pokroku. Tento nový směr je silně propojený a založený na znalostech. Zařízení a procesy jsou propojené, monitorované a optimalizované.

Chytré operace vyžadují použití nových a důkladných technologií od analytiky a mobilních zařízení až po spolupracující stroje. Tyto technologie vzájemně komunikují mezi sebou a přizpůsobují se interním a externím podmínkám. Rovněž vyžadují nové strategie, které umožňují většině těchto technologií vytvářet flexibilní, efektivní, dobře reagující a bezpečné operace.

Zjistěte, jak mohou nové technologie a strategie pomoci při vytváření chytrých a bezpečných operací.

Jste připraveni?

Průzkum prokazuje, že průmysl si žádá průmyslový internet věcí (IIoT), ale není na něj připravený.

Nastala éra průmyslového internetu věcí (IIoT). Rozšíření propojených chytrých zařízení může reálně zlepšit každý aspekt výkonnosti obchodní činnosti.

Tento potenciál se u výrobců neztrácí. Tři čtvrtiny výrobců tvrdí, že v průběhu příštích dvou let zvýší využití chytrých zařízení nebo pokročilé inteligence při výrobě. Mnoho výrobců rovněž tvrdí, že si nejsou jistí, jak zužitkovat IIoT. Musí implementovat potřebné změny do jejich operací, aby na nich mohli profitovat.

Přečtěte si, jak chtějí výrobci využít IIoT a jak jsou připraveni na výzvy, které musí překonat.

Asi dvě třetiny výrobních manažerů věří, že průmyslový internet věcí (IIoT) v příštích pěti letech zvýší ziskovost.

Případové studie

Mnoho organizací už nyní pracuje na propojeném podniku (Connected Enterprise). Sjednocují své sítě, aby vytvořili společnou výrobní platformu a získali bezprecedentní přístup k datům. Vidí skutečné obchodní výsledky, které zahrnují:

  • Zvýšení produktivity o 4–5 % ročně
  • Omezení množství odpadů, jehož výsledkem jsou stovky tisíc ušetřených dolarů
  • Rychlejší uvedení na trh, které zahrnuje i továrny, které jsou provozuschopné během týdnů místo měsíců
  • Zvýšení kvality, které má za následek pokles počtu závad na polovinu
  • Včasnost dodávek se zvýší z 82 na 98 %

Podívejte se, jak se cesty organizací k propojenému podniku stávají úspěšnými příběhy.

Zavedení propojeného podniku

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.