Provozní inteligence

Lepší informace zajišťují lepší rozhodnutí v chytré továrně

Provozní inteligence je hybnou silou chytré továrny. Poskytnutím správné informace správnému pracovníkovi ve správný čas umožníte pracovníkům přijímat lepší rozhodnutí. Pokud používáte chytré stroje, které mohou samy diagnostikovat nebo řešit problémy, vytvoříte chytřejší operace s kratšími odstávkami.

Realizace potenciálu chytré továrny

Pokročilá inteligence vytváří nekonečný počet příležitostí ke zlepšení operací

Porozumění, jak používat pokročilou inteligenci chytrých strojů a zařízení, je základem přístupu k chytré výrobě.

Shromažďování dat, jako je stav zařízení, a podávání zpráv o výjimkách vám mohou poskytnout nový náhled na vaše procesy a pomoci při optimalizaci vašich výrobních prostředků. Pokročilá inteligence vám může pomoci:

  • Identifikovat silné stránky i slabiny vašich operací
  • Zřizovat systémy řízení výkonnosti
  • Navrhovat a implementovat lepší výrobní systémy
  • Vyvíjet lépe zaměřené školicí programy

Chytrá výroba

Výroba na základě poptávky

Pokud rozšíříte provozní inteligenci na všechny funkce ve vaší organizaci a k vašim dodavatelům a zákazníkům, vytvoříte základ pro výrobu na základě poptávky.

Nová objednávka spustí systém řízení výroby (MES) a začne vytvářet pokyny.

Výrobní linky se nakonfigurují a suroviny dorazí podle potřeby.

Jakmile je přijata objednávka, MES začne komunikovat s obchodními systémy na úrovni ERP a odešle dodavatelům kritické informace. Zpět do továrny jsou odesílána data o dodávce a kvalitě produktu, které umožňují operátorům najít a vyřešit případné problémy.

Analýza v reálném čase

Dávno pryč jsou časy, kdy se data shromažďovala ručně, byla pouhým záznamem určitého okamžiku a mohla být ovlivněna lidskou chybou. Software pro analýzu v reálném čase snímá data, automaticky je kontinuálně shromažďuje z několika zdrojů, dává je do kontextu a vytváří z nich smysluplné informace pro pracovníky.

Tato analýza zajišťuje větší transparentnost vašich operací a poskytuje lepší náhled na komplexní výrobní procesy. Operátoři a technici mohou využívat analýzu pro kritická rozhodnutí prováděná v reálném čase a tím zvyšovat produktivitu. Osoby v různých funkcích odpovědné za rozhodnutí také mohou sledovat téměř všechny aspekty jejich operací. Tyto informace jim umožňují vyřešit problémy s kvalitou, bezpečností, shodou, využitím energie a odstávkami.

Jak vám můžeme pomoci?

Rockwell Automation a naši partneři nabízejí vynikající znalosti, díky kterým vám mohou pomoci navrhnout, realizovat a dále podpořit vaši investici do automatizace.