Loading

Automatizovaná úprava sladké vody

SCADA, automatizace a řízení pro efektivní provoz v souladu s předpisy

Main Image

Sladká voda je zásadní pro náš život a přestože je obnovitelná, jedná se pouze o omezený zdroj. S rostoucím počtem obyvatel a rozrůstáním měst nikdy nebyla potřeba udržitelných procesů důležitější. Sladká voda, neboli pitná voda, musí být bezpečná pro veřejnou spotřebu a musí splňovat ekologické a vládní normy. Velkou roli hraje také zabezpečení, protože řídicí systémy musí být schopny odolat náhodným nebo škodlivým útokům. Výsledek musí být pro zákazníky z měst bezpečný. Dokážeme vám pomoci pracovat efektivněji a bezpečněji při současném dodržení souvisejících předpisů.


Řešení pro vodohospodářský průmysl

Snižujte projektové náklady a dosáhněte efektivního a bezpečného procesu

K dosažení efektivního a bezpečného procesu a dodržení přísného rámce zákonných požadavků je nutná spolupráce v každé fázi životního cyklu, jako jsou:

 • inženýrské nástroje a odborné znalosti pro cenově efektivní a včasný návrh a realizaci projektu;
 • integrované systémy, které zajistí úplnou kontrolu, vizualizaci a vykazování z vašeho provozu;
 • podpora maximální doby v provozu a efektivity zařízení.

Naše portfolio produktů a systémů, odborné znalosti a síť zkušených partnerů vám zajistí všechny potřebné nástroje. Naše instalovaná zařízení pomáhají zpracovatelům vody:

 • maximalizovat produktivitu;
 • snižovat náklady na implementaci;
 • minimalizovat náklady po celou dobu životnosti;
 • zajistit shodu s předpisy.

Integrovaná informační a řídicí řešení

Integrované systémy pro efektivní zpracování vody v souladu s předpisy

Řešení, jako je náš software FactoryTalk®, nabízí:

lepší přístup ke spolehlivým údajům;

 • lepší přehled o procesu výroby v reálném čase s možností vytvářet historické zprávy a analýzy;
 • shromažďování předběžně ověřených dat a jejich ukládání, díky kterým máte jistotu, že výkazy využívají výhradně přesné informace;
 • webový portál pro snadnou vzdálenou vizualizaci.

vyšší efektivitu systému;

 • díky okamžitému přístupu k výrobním metrikám z celého systému může obsluha reagovat na selhání, jako jsou úniky v potrubí, ještě než se promění na závažné problémy;

zrychlení a zefektivnění výkazů o dodržování předpisů;

 • přístup k datům uloženým za posledních 10 let výrazně překračuje zákonné požadavky na archivaci.

Společně se společností Cisco® jsme vyvinuli architektury, které podporují konvergovaná síťová řešení pro vodohospodářství. Na základě síťové technologie Cisco a našich řídicích systémů SCADA toto řešení nabízí:

 • nižší celkové náklady na vlastnictví založené na jednotných řídicích systémech a jednotné síti;
 • špičkovou, vícevrstvou ochranu využívající ověřené možnosti zabezpečení společnosti Cisco;
 • lepší řízení provozu a vybavení díky vzdálenému monitorování a údržbě;
 • lepší a efektivnější správu sítě;
 • pokročilé obchodní služby, jako je záznam videa, bezdrátové připojení a IP telefonování.

Máme rozsáhlé zkušenosti z oboru a nabízíme řešení pro vzdálenou podporu a řízení vašeho závodu.


Průzračně čistý pohled na výrobu vody

Přesné a včasné výkazy z oblasti výroby vody pomáhají dodržovat související předpisy

Regionální rada oblasti Greater Wellington je zodpovědná za zásobování čistou vodou více než 10 procent obyvatel Nového Zélandu.

V reakci na neustále se měnící předpisy potřebovala regionální rada oblasti Greater Wellington řešení, které by jí zajistilo přístup k přesným a včasným zprávám o výrobě vody. Tyto zprávy vyžadovaly přístup k údajům získaným z jejích stávajících systémů pro řízení a úpravu vody. Naše řešení jim pomohla tohoto cíle dosáhnout.

Výsledkem bylo, že regionální rada oblasti Greater Wellington dokázala vyhovět požadavkům vlády na podobu výkazů a zlepšit distribuci úpravy vody. Mohla také nabídnout bohatější informace interním a externím zúčastněným stranám z hlediska výroby a používání vody.

Přečtěte si více o úspěších našich zákazníků


Produkty a schopnosti

Produkty a služby pro zajištění souladu a provozního výkonu

Naše portfolio produktů a služeb poskytuje zpracovatelům vody řešení pro zvýšení provozního výkonu. Nabízíme plně integrované řešení pro vodohospodářství od vzdálených terminálů a řízení čerpadel až po moderní SCADA a řídicí systémy.

Naše portfolio zahrnuje:

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás