Loading

Městské čistírny odpadních vod

Automatizace a řízení motoru pro účinné čistírny odpadních vod v souladu s požadavky

Main Image

Průmyslové a městské čištění odpadních vod zahrnuje řadu energeticky a procesně náročných kroků. Vyčištěná odpadní voda, která se čerpá zpět do přírody, musí splňovat přísné regulační normy a být pitná. Kvůli tomu je energetická účinnost a dodržování předpisů pro zákazníky i města zásadní. Nabízíme proto systémy čištění odpadních vod, které vám pomohou efektivně provozovat vaši čistírnu, udržovat potřebnou kvalitu vody a dodržovat odpovídající předpisy.


Řešení pro čistírny odpadních vod

Ochrana kvality vody a snížení spotřeby energie

Některé procesy, které se používají při čištění odpadních vod, vyžadují značné množství energie. Zahrnují tyto:

 • Sběr CO2 vznikajícího při zpracování kalu a jeho přeměna na methan využitelný při dalších procesech v čističce;
 • Použití provzdušňovacích dmychadel k rozpuštění kyslíku a podpoře růstu mikroorganismů.

Všechny tyto procesy těží z řešení, která monitorují a řídí spotřebu energie.

Společnosti zabývající se čištěním odpadních vod, které využívají integrovaný řídicí a vizualizační systém a systém SCADA pro čištění odpadních vod, mohou očekávat rychlejší přechod z fáze návrhu a kvalitnější řízení procesů. Pokročilé síťové a diagnostické funkce a lepší přístup k procesním datům také vedou ke zlepšení preventivní a prediktivní údržby.

Naše portfolio produktů a systémů, odborné znalosti a síť zkušených partnerů v oblasti řešení vám zajistí všechny potřebné nástroje. Naše technologie pomáhá provozovatelům průmyslových a městských čistíren odpadních vod následovně:

 • snižují náklady na energie;
 • optimalizují náklady na zpracování a implementaci;
 • minimalizují náklady po celou dobu životnosti;
 • zajišťují shodu s předpisy.

Udržitelnost a soulad

Integrované systémy pro efektivní zpracování vody v souladu s předpisy

Naše řešení automatizace integrovaná do našeho inteligentního systému řízení motoru vám pomohou v plnění požadavků na efektivitu čističky a zajištění souladu se stávajícími předpisy.

Naše portfolio zahrnuje:

 • programovatelné systémy řízení automatizace ControlLogix® nabízející pokročilé procesní možnosti a nepřetržitý sběr důležitých dat z provozu;
 • úzce integrované HMI, které díky řešení FactoryTalk® View SE umožňuje okamžitý přístup k informacím v reálném čase, stejně jako k trendům v provozu;
 • knihovnu PlantPAx®, která obsahuje základní stavební bloky systému a šablony HMI, které budou přizpůsobeny konkrétním rolím závodu;
 • sadu nástrojů Water Wastewater Accelerator, která pomáhá rychle nasadit projekt a zahrnuje následující:
  • specifikace při nákupu produktu;
  • průvodce rychlým spuštěním;
  • vzorový systém řízení a konfigurace HMI pro nejběžnější případy využití, jako jsou čerpadla, pumpy, dávkovací čerpadla, stavidla a pro manipulaci s pevnými látkami.

Máme rozsáhlé zkušenosti z oboru a nabízíme řešení pro vzdálenou podporu a řízení vašeho závodu.


Upgrade systému SCADA vede k větší flexibilitě

Město zlepšuje svoje schopnosti ukládat, analyzovat a vykazovat provozní data

Městská rada v Hamiltonu implementovala vylepšení svého dozorčího systému a sběru dat (SCADA) v oblasti čističky odpadních vod. Toto vylepšení pomohlo k informovanějšímu rozhodování, zlepšilo efektivitu a pomohlo zúčastněným stranám zajistit soulad s předpisy.

Co říkají naši zákazníci
„Rozeznali jsme potenciální zlepšení provozní efektivity v čistírně a implementovali integrovaný systém, který nám dokáže zvýšit produktivitu a omezit odstávky.“

– Gary Pitcaithly, manažer pro automatizaci a elektrotechniku z městské rady v Hamiltonu

Produkty a schopnosti

Produkty a služby pro zajištění souladu a provozního výkonu

Naše portfolio produktů a služeb zajišťuje provozovatelům průmyslových a městských čistíren odpadních vod řešení pro lepší využití energie a dodržování vyžadované kvality. Nabízíme plně integrované řešení pro čištění odpadních vod od vzdálených terminálů a řízení čerpadel až po moderní SCADA a řídicí systémy.

Naše portfolio zahrnuje:

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás