Loading

Automatizované systémy v oblasti vodohospodářství a úpravy odpadních vod

Automatizace pro systémy zpracování a distribuce vody

Main Image

Snižte náklady na projekt i údržbu

Spolehlivá a flexibilní řešení řízení pro maximalizaci produktivity

Profesionálové z oblasti vodohospodářství po celém světě čelí velkým výzvám:

 • Přísnější standardy pro kvalitu vody a rostoucí náklady na práci, provoz a údržbu;
 • Přísnější požadavky na bezpečnost a vládní předpisy;
 • Rozšiřování kapacity systému a zvyšující se spolehlivost zařízení;
 • Řídicí a distribuční systémy, které stárnou a vyžadují upgrade.

Zásadně investujeme do vývoje nových produktů a technologií, se kterými můžeme poskytovat ta nejlepší řešení řízení procesů a pomáhat v maximalizaci produktivity při současném snižování nákladů. Od provozních zařízení a řízení motorů, přes řídicí systémy a systémy integrace až po řešení v oblasti vodohospodářství a úpravy odpadních vod:

 • Maximalizují produktivitu;
 • Snižují náklady na implementaci;
 • Minimalizují náklady po celou dobu životnosti;
 • Zajišťují shodu s předpisy;
 • Umožňují budoucí rozšiřování.

Řešení pro úpravu odpadních vod

Sladká voda

Přístup k datům je pro správu vašich operací zásadní. Poskytujeme nezbytná řešení, která vám pomohou získat bezpečný přístup k vašim datům. To dále umožňuje maximalizovat výkon systému zvýšením přehlednosti výrobního procesu.

Odpadní voda

Naše řešení pro řízení procesů a řízení motorů vám zajistí potřebnou úroveň řízení a zabezpečení pro váš provoz. Pomáhají vám snižovat spotřebu energie a optimálně nakládat s dostupnými prostředky.


Integrovaná kontrola pro lepší řízení nástrojů

Náš vodní tým se po celém světě zaměřuje na vývoj řešení, která vám pomohou reagovat na ty nejzávažnější výzvy v tomto odvětví. Současné požadavky:

 • vypořádat se s rostoucími výzvami v oblasti zásobování vodou a ochrany životního prostředí;
 • snižovat variabilitu procesů a plnit stále přísnější vládní požadavky;
 • zlepšovat provozní a energetickou účinnost;
 • integrovat nové technologie do stárnoucí infrastruktury;
 • zajistit bezpečný přístup ke vzdáleným informacím v oblasti interních osobních údajů i externích zúčastněných stran a zákazníků, kteří to vyžadují.

K řešení těchto výzev potřebujete integrovaný řídicí systém. Jedná se o systém, který musí integrovat řízení procesů, řízení motoru a správu informací.


Jak jsme pomohli společnostem podobným té vaší?

Společně s mnoha svými partnery pomáháme zákazníkům ve vodohospodářství již po desetiletí. Naše řešení umožňují snadněji dodržet dané předpisy a snižovat náklady.

Integrovaný systém pomáhá zlepšit provoz
„Náš předchozí systém byl zastaralý a vyžadoval upgrade, který nám pomůže zjednodušit dodržování současných vodohospodářských předpisů na Novém Zélandu. Nejen to, ale rozeznali jsme potenciální zlepšení provozní efektivity v čistírně a implementovali integrovaný systém, který nám dokáže zvýšit produktivitu a omezit odstávky.“

– Gary Pitcaithly, manažer pro automatizaci z městské rady v Hamiltonu

Platforma Connected Enterprise pomáhá zefektivnit zařízení na úpravu vody

Je nezbytné mít možnost získat data z průmyslového nebo městského zařízení na úpravu vody. O konvergenci IT a OT mluví také prakticky všichni z oboru. Máte představu o tom, jak využívat data a nové technologie ke zlepšení svého provozu? Naší vizí je platforma Connected Enterprise. Po celá desetiletí stavíme naše hlavní hodnoty na vizi jednotné technologické platformy pro řízení procesů, motorů, bezpečnosti a informací. Tato platforma má standardní zabezpečenou páteřní ethernetovou síť. Díky spojení integrovaného řízení a zabezpečené komunikace se může vize Connected Enterprise stát i vaší realitou. Jedná se o rámec, který si můžete tvarovat a přizpůsobit svým vlastním potřebám. Platforma Connected Enterprise se stane součástí vašeho propojeného podniku a vaše zařízení pro vodní hospodářství se stane:

 • produktivnějším;
 • flexibilnějším;
 • udržitelnějším.
Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás