Loading

Výroba celulózy a papíru

Systémy automatizace a řízení výroby pro celulózu a papír

Main Image

Zvyšte svoji produktivitu a spolehlivost

Reagujte na odlišnou poptávku zákazníků

Potřebujete reagovat na výzvy globálního konkurenčního trhu, vyšší výrobní náklady a náročnější standardy ochrany životního prostředí. To znamená, že musíte zefektivňovat výrobní procesy za současné minimalizace nákladů na vodu, energie a materiál. Kromě toho potřebujete zvýšit kvalitu výrobků, produktivitu a kapacitu za současného omezování výpadků.

Realizace řízení v reálném čase a zachovávání důležitých parametrů procesů znamená, že můžete reagovat na poptávku zákazníků. Naše zkušená průmyslová skupina využije konkrétní zkušenosti s procesy a aplikacemi a vytvoří pro vás systémy automatizace výroby, které pomohou papírnám plnit jejich cíle.

Od řešení pro nakládání se dřevem až po finální úpravu a expedici máme k dispozici produkty, služby a celosvětovou podporu, díky kterým dodáváme kompletní výrobní řešení pro celulózu a papír.


Řešení pro průmysl celulózy a papíru

Bezpečnostní řešení

Jakožto přední světová firma v oblasti služeb automatizace a bezpečnostních služeb a technologií vám pomůžeme vyvinout bezpečnější a produktivnější řešení.

Konzultační a integrační řešení

Přinášíme vám rozsáhlé zkušenosti a sestavujeme správnou skupinu pro váš projekt za podpory talentovaných pracovníků z celého světa a místních zkušeností.

Systémy pohonů

Maximalizujte dostupnost stroje a minimalizujte riziko projektu.

Průmyslová automatizace a řízení průmyslových procesů

Dodáváme průmyslovou automatizaci a řízení prostřednictvím portfolia řídicích systémů, řízení motorů a inteligentních zařízení.

Inteligentní řízení motorů

Naše portfolio inteligentního řízení motorů aplikuje vyspělé technologie řízení a komunikační schopnosti na řídicí zařízení motorů Allen-Bradley.

PlantPAx DCS

Znovu se zamyslete nad tím, co pro vás může moderní distribuovaný řídicí systém udělat.

Zvyšujte produktivitu a spolehlivost za současného omezování výpadků a nákladů na údržbu.

Automatizace zvyšuje efektivitu zařízení

Úspěch na globálním trhu dřevozpracovatelského průmyslu vyžaduje dosažení vyšších úrovní optimalizace. Jsme připraveni poskytnout vám zkušenosti, které pro dosažení tohoto cíle potřebujete. Přečtěte si, jak zákazníci získávají měřené hodnoty výkonu závodu v reálném čase pro účely zvyšování provozních účinností.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás