Loading

Energie z větrných elektráren

Automatizujte větrné turbíny a větrné farmy za účelem ziskové výroby energie

Energie z větrných elektráren

Používejte řídicí systém větrných farem od jednoho výrobce, díky kterému budete zpracovávat energii větru spolehlivě a účinně. Od automatizace a ochrany větrné turbíny až po kompletní řízení větrné farmy jsme vždy připraveni pomáhat vám plnit vaše provozní cíle.


Řešení automatizace větrné farmy

Řadu z dnes používaných řídicích systémů vyvinuli výrobci turbín tak, aby splnili své vlastní potřeby. V důsledku toho jsou nejsou tyto systémy dostatečně škálovatelné, přizpůsobitelné, hospodárné nebo spolehlivé na to, aby uspokojovaly rostoucí světovou poptávku. Rychlé tempo rozvoje větrných farem vyžaduje, aby se výrobci zaměřovali spíše na konstrukci turbín a nikoli na zavádění řídicích systémů. Naše škálovatelná řešení lze realizovat u malých projektů v podobě jediné turbíny, ale i u projektů velkých na úrovni celé farmy.


Řešení pro řízení větrných turbín

Automatizační systémy pro větrné turbíny a větrné farmy

Nabízíme širokou řadu řídicích systémů větrných turbín, které lze používat pro výrobu energie poblíž pobřeží i na pevnině a pro řízení větrných farem. Máme zkušenosti z celého světa a nabízíme řešení pro vzdálenou podporu a řízení zařízení. Tato řešení pomáhají zajišťovat hladký a ziskový provoz vašich jednotlivých turbín i farem.

 


Systém SCADA pro větrné farmy

Naše softwarová řešení pro vizualizaci a sdílení informací navázaná na naši síťovou architekturu pomáhají provozovatelům monitorovat provoz v reálném čase. Naše řešení zahrnují:

  • Řešení SCADA pro monitorování a podávání zpráv o větrných farmách;
  • Podávání zpráv o sekvencích událostí (SOE) pro přesné alarmové sekvence, které zkracují dobu potřebnou k odstraňování problémů;
  • Síťová řešení, včetně konzultačních služeb NERC CIP, pomáhající hodnotit, navrhovat, implementovat, provádět audity a řídit síťovou infrastrukturu.

Řízení a správa větrných farem

Pro efektivní řízení větrné farmy potřebujete řadu řešení, nejenom spolehlivý řídicí systém pro turbíny:

  • Software SCADA pro sledování a řízení generátorů, shromažďování a vykazování údajů o generátorech větrných turbín;
  • PlantPAx® DCS pro distribuovaný proces řízení, řízení kritické bezpečnosti a inteligentní řízení motorů na bázi jediné informační platformy;
  • Vysoce výkonná technologie Rockwell Automation a Cisco pomáhá větrným farmách dodržovat nová nařízení o rozvodných sítích.

Společnost Air Windpower vyvíjí nový generátor

Systém řízení větrného generátoru pro vysokou účinnost a spolehlivost

Turbína Air Product byla vytvořena s jasným cílem: maximalizovat spolehlivost a minimalizovat náklady na energii vyrobenou během její doby životnosti. Elektrické a automatické prvky musí řídit a sledovat provoz generátoru větrné elektrárny s maximální účinností a bez neplánovaných odstávek. Pomocí řady komponentů zahrnutých do portfolia našich výrobků jsme pomohli společnosti Air Product realizovat komplexní řešení automatizace pro větrný generátor. Systém úspěšně nabídl nejvyšší úroveň dostupnosti při vynikajících úrovních energetické účinnosti a spolehlivosti.


Systém Integrated Architecture pro řízení výroby energie z větru

Integrované řízení motorů, pohybu, bezpečnosti a vizualizace

Náš systém Integrated Architecture® poskytuje výkonnou platformu pro bezpečné řízení turbín a větrných farem. Díky spojení řešení pro turbosoustrojí a sledování stavu zařízení umožňuje naše portfolio účinný, spolehlivý a bezpečný provoz vašeho zařízení.

Přečtěte si více o systému Integrated Architecture

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás