Loading

Výroba elektrické energie z vodních zdrojů

Systémy automatizace pro konzistentní a spolehlivé vodní elektrárny

Výroba elektrické energie z vodních zdrojů

Rozsáhlé regulační rámce a tržní tlaky představují pro provozovatele vodních elektráren výzvu. Naše řešení automatizace vodních elektráren a řídicích systémů pomáhá splňovat nařízení o ochraně životního prostředí, zkracovat prostoje a zvyšovat provozní efektivitu.


Efektivní provozy v souladu s předpisy

Systémy a zkušenosti pro dosažení maximální doby provozu a dodržování předpisů

Přísné předpisy na ochranu životního prostředí definuji požadavky na poskytování informací, které nemůžete ignorovat. Komplexnost přenosové a rozvodné infrastruktury vyžaduje pro efektivní provoz konektivitu k systémům mimo zařízení a viditelnost všech oblastí zařízení v reálném čase. Stárnoucí infrastruktura komplikuje plnění všech těchto požadavků a ovlivňuje efektivitu a bezpečnost provozu.


Systémy řízení vodních elektráren

Škálovatelná, integrovaná a zisková

Ať už modernizujete nebo nahrazujete svůj současný řídicí systém, můžeme vám pomoci přejít na moderní systém řízení. Náš distribuovaný systém řízení PlantPAx® nabízí integraci řízení procesů, motorů a bezpečnosti pro účinnější provoz. Ve spojení s integrovanými řešeními pomáhá zajišťovat vysokou dostupnost, spolehlivost a nejnižší náklady na vlastnictví. Naše řešení jsou určena k maximálnímu vytěžování vašich systémů.

Přečtěte si více o řešení PlantPAx DCS


Vodní elektrárna modernizuje řízení s řešením PlantPAx DCS

Energetická společnost optimalizuje vodní elektrárnu a chrání citlivé okolní prostředí

V přehradě Box Canyon je řízení rozhodujícím faktorem pro udržení choulostivé rovnováhy mezi optimální výrobou elektrické energie a říčním ekosystémem. Aby byly splněny všechny provozní a legislativní požadavky, zvolila provozující organizace distribuovaný řídicí systém PlantPAx. Nový systém pomohl zvýšit efektivitu výroby v zařízení a dodává v reálném čase provozní data umožňující sledování trendů a provádění analýz.


Vizualizace a informace

Naše řešení pro vizualizace a sdílení informací představují výkonnou platformu pro integraci vašich výrobních a podnikových systémů. Naše řešení na bázi řady produktů FactoryTalk® umožňují provozovatelům zobrazovat, hlásit a analyzovat provozní informace.

Další informace o řešeních FactoryTalk

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás