Loading

Výroba energie z biomasy

Pružná a škálovatelná řešení pro nejnižší celkové náklady na vlastnictví

Výroba energie z biomasy

Zjednodušte provoz, návrh a inženýrské postupy svého závodu pomocí platformy řízení celého závodu. Tato platforma využívá nejmodernější technologie pro optimalizaci využití energie.


Spolehlivé, účinné a bezpečné operace

Vyrábějte více energie z menšího množství surovin díky pružnému řešení pro řízení

Jedním z klíčů k úspěchu při výrobě energie z biomasy je pružný automatizační systém, který umožňuje bezproblémovou změnu vstupní suroviny. Můžeme vám pomoci během technologických, technických a konstrukčních změn a souvisejících výzev během modernizace stávající infrastruktury nebo budování nových zařízení. Nabízíme integrovaná řešení pro řízení a sběr informací, která jsou plně ověřena a vyzkoušena v terénu a která plní požadavky průmyslu:

  • Efektivně udržujte svá zařízení pro manipulaci s palivy;
  • Optimalizujte řízení kotlů;
  • Rychlý přístup ke správným informacím, když je potřebujete;
  • Účinně využívejte jednu řídicí platformu pro vyvážení závodu;
  • Bezpečně řiďte svoji infrastrukturu;
  • Rychlý přístup k podpoře, když ji nejvíce potřebujete.

Řešení pro řízení celého závodu

Integrované systémy pro pružnost a spolehlivost

Výroba energie z biomasy s sebou nese určité výzvy. Nedostatek inženýrské, konstrukční a technologické podpory vám brání v rozšiřování stávajících provozů nebo budování nových zařízení.

Můžeme vám pomoci vyřešit výzvy, kterým čelíte při budování nových nebo modernizaci stávajících zařízení. Nabízíme široký rozsah vyzkoušených integrovaných řešení pro řízení a informace, díky kterým budete plnit požadavky průmyslu.


Budoucnost energie spočívá v soběstačných budovách

Propojování technologie řízení a výstavby s inovativními biologickými reaktory

První budova s fasádou ve formě biologického reaktoru byla představena v roce 2013 společností Internationale Bauausstellung (IBA) v Hamburku v Německu. Velká výzva tohoto projektu spočívala v propojení technologie kultivace mikroskopických řas s moderní technologií budovy. Poskytli jsme řídicí prvky, integrovali všechny jednotlivé technologie do jednoho systému a pomohli umožnit automatický provoz po celý rok.


Elektrárna, která využívá biomasu, pomáhá univerzitě plnit cíle

Zaváděním biomasy k omezování skleníkových plynů

Díky integrované platformě a jedinému programovacímu prostředí ovladačů musí obsluha pracoviště udržovat menší počet zařízení. Vyspělé provozní řízení platformy umožňuje systému zpracovávat biomasu s požadovanou přesností. Toto řízení pomáhá univerzitě plnit cíle stanovené pro snižování emisí.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás