Loading

Produkty pro domácnost a osobní hygienu

Řešení automatizace a řízení pro průmysl péče o domácnost a osobní péči

Main Image

Inovace pro vaši budoucnost

Zkracujte životní cykly produktů a zlepšujte proces jejich uvádění na trh

Segmentace trhu. Specializované produkty. Ekologické balení. Upravitelná dodávka produktů a globalizace. Tyto aspekty současné reality průmyslu se sbíhají a vytvářejí výzvy pro výrobce produktů pro péči o domácnost a osobní péči. Tyto výzvy zahrnují:

  • Inovace:  Je potřeba rychlejší zvyšování výroby, větší rozsah předpisů a produktů upravených podle věku, pohlaví a zeměpisné polohy.
  • Udržitelnost: Je nutné omezovat spotřebu materiálu a energií, používat recyklovatelné a netoxické obaly, čistější výrobu a méně odpadu.
  • Dodržování zákonných požadavků: Dodržování zákonných nebo průmyslových standardů.

Naše řešení pro řízení a automatizaci výroby reagují na vaše výzvy a pomáhají zkracovat životní cykly výroby za současného zkracování doby uvádění výrobků na trh. Patří mezi ně mýdla, kosmetika, čisticí prostředky, toaletní potřeby, vosky a chemické prostředky. Můžete se stát agilnějším a efektivnějším výrobcem s pružnými programy výroby a výrobními linkami pro řadu výrobků.


Řešení pro péči o domácnost a osobní péči

Průmyslová automatizace a řízení průmyslových procesů

Dodáváme průmyslovou automatizaci a řízení prostřednictvím portfolia řídicích systémů, řízení motorů a inteligentních zařízení.

Digitální transformace

Dobře chápeme, že vaším cílem je ziskový, bezpečný a udržitelný provoz.

Procesní řešení

Jakožto světová vedoucí společnost na poli průmyslové automatizace a bezpečnosti jsme ideální partner, který vám může pomoci vyvinout mnohem účinnější, bezpečnější a produktivnější výrobní řešení.

Přechod na distribuovaný řídicí systém

Naše migrační řešení vám pomáhají zahrnovat novější technologie ve fázích podle vašich potřeb.

Řízení dávek

Naše řešení dávkového řízení nabízejí flexibilní řídicí prostředí, které pomůže splnit vaše požadavky na zvýšení výroby a výnosů.

Řešení pro balení

Reagujte na požadavky baličů cestou upraveného zařízení, které je dostatečně pružné na zvládání častých změn linky a dostatečně škálovatelné pro zvládání nových výrobků.

Omezte riziko a vytvářejte hodnoty během celého životního cyklu výroby.

Automatizace zlepšuje provozní účinnost

Od zvýšené konkurence přes zavádění nových výrobků až po trvalé uspokojování stávajících zákazníků neustále chápeme výzvy, kterým čelíte. Přečtěte si o tom, jak naši zákazníci dosahují trvalou kvalitu, zvyšují výkon a zlepšují účinnost výroby a využití energií pomocí našich integrovaných řešení pro řízení a sběr informací.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás