Loading

Zkapalněný zemní plyn

Systémy pro agilní provozy a dodržování rámců zákonných opatření

Main Image

Zkapalňování, zpětné zplyňování a přeprava zemního plynu (LNG) vyžaduje dokonalý systém řízení. Je důležité zachovávat bezpečné pracovní prostředí, minimalizovat výpadky a řídit provozní náklady. Pro dosahování těchto cílů musí vaše automatizační systémy splňovat přísné požadavky na řízení procesů a současně musí být spolehlivé a škálovatelné.


Integrované systémy pro bezpečný a optimalizovaný provoz závodů LNG

LNG nabízí nejenom velké výhody, ale také značné výzvy. Náročná nařízení o bezpečnosti a ochraně životního prostředí vyžadují neustálou bdělost. Nestabilní trhy vyžadují agilní reakce a dynamické obchodní podmínky vyžadují provozní dokonalost.

Naše integrované systémy a služby umožňují bezproblémové toky dat na všech úrovních a mohou nabídnout kompletní řešení automatizace. Ve společnosti Rockwell Automation společně s programem PartnerNetwork™ nabízíme osvědčená řešení, která vám mohou pomoci uspokojovat poptávku a současně si zachovávat konkurenceschopnost. Uvědomujeme si, že provoz vašeho závodu vyžaduje řadu různých technologií a zařízení. Naše řešení integrují technologie řízení procesů, motorů, bezpečnosti a informací.

Náš otevřený přístup k systémům usnadňuje integraci zařízení od různých dodavatelů do jednoho řídicího systému.


Účinné a bezpečné zkapalňování plynu

Řešení poskytovaná společností Sensia

Sensia, společný podnik vytvořený společnostmi Rockwell Automation a Schlumberger v říjnu 2019, má tým odborných techniků a projektových manažerů, kteří rozumí vaší situaci. Za využití snadno použitelných nástrojů a moderních technologií navrhujeme zařízení, která vám pomáhají dosáhnout požadované úrovně výroby. Ve společnosti Sensia již pomohli zákazníkům z celého světa bez problémů převést jejich méně efektivní řídicí systémy na systémy moderní, modernizovat bezpečnostní systémy a optimalizovat procesy pomocí vyspělých řešení řízení procesů.

Společnost Sensia také poskytuje celou řadu technických služeb, které vám mohou pomoci snížit riziko a zároveň udržet projekty v rámci časového harmonogramu a v rámci rozpočtu.

Řešení integrovaného přístupu k informacím, řízení a energií od společnosti Sensia pro obor zkapalněného zemního plynu jsou vhodná pro:

 • požární a plynové systémy;
 • řešení pro řízení motorů;
 • měření;
 • vysoce spolehlivé tlakové ochranné systémy;
 • bezpečnost procesů, včetně systémů nouzového vypnutí a systémů s bezpečnostními prvky;
 • sledování čerpadel, kompresorů, turbosoustrojí a stavu zařízení;
 • zlepšování procesů a vyspělého řízení procesů.
Více informací na stránce společnosti Sensia Global

Řešení pro řízení procesů a optimalizovaný provoz

Automatizace vašich procesů nemusí být řešením ve smyslu „jeden formát pro všechno“, které vyhoví vašim kritickým operacím.

V současnosti při řízení procesů, diskrétním řízení, řízení výkonu a bezpečnostním řízení už nemusíte volit samostatné technologie. Výrobci nyní mohou zvolit implementaci celopodnikového řídicího systému. Využití běžných automatizačních technologií umožňuje hladkou integraci systémů pro řízení procesů do výrobních a obchodních systémů a vytváří příležitosti pro celopodnikovou optimalizaci. Tento přístup zvyšuje produktivitu, snižuje spotřebu energie a snižuje celkové náklady na vlastnictví.

Naše řešení optimalizace vám pomohou reagovat na výzvy týkající se variability, plýtvání a spotřeby energie a plnit tak vaše cíle ve výrobě. Tato řešení jsou postavena na našich jedinečných průmyslových odborných znalostech a hluboké znalosti klíčových procesů a proměnných, jejichž optimalizací pomáháme plnit vaše průmyslové a obchodní cíle.

Naše řešení pro řízení procesů a optimalizaci vám mohou pomoci zvyšovat ziskovost v oblastech jako:

 • provozní bezpečnost;
 • náklady na údržbu;
 • snížená spotřeba paliv a energií;
 • nařízení o ochraně životního prostředí;
 • optimální separace produktů oddělených frakcí.

Zvýšení efektivity s jedním moderním DCS

Tankery s LNG čerpají výhody v podobě lepší spotřeby a vyšší produktivity

Majitelé LNG Portovenere a LNG Lerici si uvědomovali, že jejich lodě jsou uprostřed jejich životního cyklu. Také věděli, že se museli potýkat se dvěma řídicími systémy. Součástí projektu optimalizace byla také další zařízení, jako jsou kotle, čerpadla a turbíny. Hledali partnera, který by jim pomohl s modernizací, a na pomoc si vybrali právě společnost Rockwell Automation. Podívejte se na další informace o jejich výzvách a výsledcích, kterých jsme jim pomohli dosáhnout.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás