Loading

Zpracování plynu

Řídicí systémy a automatizace zpracování zemního plynu

Main Image

Zařízení se snaží optimalizovat účinnost výroby a minimalizovat výpadky a provozní náklady za současného zachovávání bezpečného provozu. Z těchto důvodů musí vaše systémy automatizace zpracování zemního plynu plnit přísné požadavky na řízení procesů a současně musí být spolehlivé a škálovatelné.


Zvyšte účinnost díky automatizaci závodu na zpracování zemního plynu

Odhady pro toto odvětví ukazují, že globální mix energií se bude v příštích 20 letech dramaticky vyvíjet. Předpokládá se, že poptávka po zemním plynu bude čelit nejzásadnějšímu růstu. Zároveň se ceny plynu drží neustále nízko.

Hráči v tomto odvětví musí hledat způsoby, jak zvýšit efektivitu a účinnost svých závodů, aniž by bylo nutné provádět rozsáhlé zásahy do systémů. Integrace systémů informačních a provozních technologií (IT/OT) může být cenově zajímavým prostředkem k získání přehledu o výrobě nutného ke zvýšení efektivity.

Závody se všemi propojenými zdroji:

 • snížené riziko neplánovaných odstávek;
 • minimální spotřeba energie;
 • zvýšená účinnost a spolehlivost procesů;
 • lepší výsledky při prodeji plynu;
 • vyšší účinnost se stávajícím vybavením.

Přístup k datům pomáhá propojit operace zpracování plynu s odborníky v rámci celé společnosti a otevírá dveře novému způsobu podnikání. Může zajistit společnostem zaměřeným na zpracování plynu okamžitou úlevu od omezení spojených se zastaralým vybavením. Může také vytvořit spojení mezi jednotkami a zajistit tak přístup k celkovému pohledu na operace.


Operace účinného a bezpečného zpracování plynu

Řešení poskytovaná společností Sensia

Sensia, společný podnik vytvořený společnostmi Rockwell Automation a Schlumberger v říjnu 2019, má tým odborných techniků a projektových manažerů, kteří rozumí vaší situaci. Za využití snadno použitelných nástrojů a moderních technologií navrhují řešení pro lepší optimalizaci účinnosti a výtěžnosti. Ve společnosti Sensia již pomohli zákazníkům z celého světa bez problémů převést jejich méně efektivní řídicí systémy na systémy moderní, modernizovat bezpečnostní systémy a optimalizovat procesy pomocí vyspělých řešení řízení procesů.

Společnost Sensia také poskytuje celou řadu technických služeb, které vám mohou pomoci snížit riziko a zároveň udržet projekty v rámci časového harmonogramu a v rámci rozpočtu.

Řešení integrovaného přístupu k informacím, řízení a energií od společnosti Sensia pro závody na zpracování plynu jsou vhodná pro:

 • požární a plynové systémy;
 • řešení pro řízení motorů;
 • měření;
 • vysoce spolehlivé tlakové ochranné systémy;
 • bezpečnost procesů, včetně systémů nouzového vypnutí a systémů s bezpečnostními prvky;
 • sledování čerpadel, kompresorů, turbosoustrojí a stavu zařízení;
 • zlepšování procesů a vyspělého řízení procesů.
Více informací na stránce společnosti Sensia Global

Řešení pro řízení procesů a optimalizovaný provoz

Automatizace vašich procesů nemusí být řešením ve smyslu „jeden formát pro všechno“, které vyhoví vašim kritickým operacím.

V současnosti při řízení procesů, diskrétním řízení, řízení výkonu a bezpečnostním řízení už nemusíte volit samostatné technologie. Výrobci nyní mohou zvolit implementaci celopodnikového řídicího systému. Využití běžných automatizačních technologií umožňuje hladkou integraci systémů pro řízení procesů do výrobních a obchodních systémů a vytváří příležitosti pro celopodnikovou optimalizaci. Tento přístup zvyšuje produktivitu, snižuje spotřebu energie a snižuje celkové náklady na vlastnictví.

Naše řešení optimalizace vám pomohou reagovat na výzvy týkající se variability, plýtvání a spotřeby energie a plnit tak vaše cíle ve výrobě. Tato řešení jsou postavena na našich jedinečných průmyslových odborných znalostech a hluboké znalosti klíčových procesů a proměnných, jejichž optimalizací pomáháme plnit vaše průmyslové a obchodní cíle.

 • Naše řešení pro řízení procesů a optimalizaci vám mohou pomoci zvyšovat ziskovost v oblastech jako:
 • provozní bezpečnost;
 • náklady na údržbu;
 • snížená spotřeba paliv a energií;
 • nařízení o ochraně životního prostředí;
 • optimální separace produktů oddělených frakcí.

Bezpečnost, účinnost a minimální výpadky

Světoví producenti plynu, kteří svá zařízení modernizovali nebo stavěli nová, použili naše řešení, aby zvýšili výnosy a snížili náklady.

Naše schopnost nabízet integrované systémy a služby umožňuje bezproblémové sdílení dat na všech úrovních za využití řešení pro kompletní automatizaci. Dodáváme řídicí systémy plynárenských podniků světové třídy o třech úrovních schopností:

 • automatizace plynárenského závodu;
 • sledování podmínek zařízení;
 • bezpečnost a konektivita podnikových informačních systémů.

Automatizujeme stlačování a oddělování surového produktu. Naše řídicí systémy plně automatizují mycí kolony, odvodňovací systémy, aminové systémy, vařáky, frakcionační kolony a kondenzory. Taktéž plně automatizujeme vaše systémy řízení dat a posíláme data spojená s automatizací do vašich podnikových systémů na podporu vašich rozhodovacích procesů.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás