Loading

Automatizace těžby

Řešení pro automatizaci propojeného dolu

Tržní tlaky vedou těžební společnosti k používání stávajících a zcela nových technologií. Tyto technologie zlepšují provozní efektivitu, maximalizují obnovu výnosů, plní zákonné požadavky a zachovávají bezpečné pracovní prostředí. Využívají sílu konektivity ke zpracování a využití velkých objemů údajů obsažených v systémech automatizace těžby. Můžeme vám pomoci docílit plné digitalizace vašeho dolu.

Účinné, inteligentní a bezpečné operace

Převádějte výrobní údaje na informace, na základě kterých můžete jednat

Tržní nestabilita komodit a prodloužené sestupné cykly nutí těžební průmysl ke změnám způsobů činnosti. Důlní společnosti mohou lépe využívat stávající údaje v rámci zvyšování provozní dokonalosti a:

 • snižování nákladů;
 • minimalizaci odpadu;
 • zvyšování výnosu;
 • dodržování stále náročnějšího rámce zákonných požadavků;
 • zachovávání přísné politiky bezpečných pracovišť.

Naše globální skupina odborníků v průmyslu je odhodlána vám pomoci navrhnout standardizovaný systém, který bude správně reagovat na tyto výzvy.

Zjednodušení automatizace těžby

Přehledný provoz vede k lepším obchodním rozhodnutím

Řešení společnosti Rockwell Automation pro důlní provozy je účelovým systémem, který využívá platformu distribuovaného řídicího systému PlantPAx® v náročných těžebních podmínkách. Využívá standardizované řídicí moduly a předem připravená řešení pro klíčové těžební aplikace. Přístup modulárního inženýrství s důrazem na zařízení usnadňuje škálování i údržbu.

Řešení pro těžbu

Provozní dokonalost založená na sbírání, shromažďování, analýze a vizualizaci

Námi navrhovaná řešení pro těžbu integrují naše inteligentní řízení motorů a PlantPAx® DCS. Tato integrace nabízí systém výroby a vykazování navržený speciálně pro těžební operace. Poskytujeme:

 • předvídatelný výsledek a výkon;
 • odborné znalosti oboru, které zahrnují kompresory, dopravníky, flotace, větrání a drcení;
 • zjednodušenou konfiguraci pro již připravený obsah pro řízení, sledování a vykazování;
 • cenově výhodné řešení s kratšími intervaly technické přípravy a nižší úrovní nezbytného ošetření rizik.

Přečtěte si o tom, jak vám mohou naše řešení pro těžbu pomoci

Naše řešení se používají v dolech na celém světě. Obsluze i technickým firmám poskytují konzistenci a spolehlivost. Tato řešení pomáhají omezovat výpadky a mohou pomáhat při těžbě:

 • železné rudy;
 • uhlí;
 • mědi, bauxitu, zinku a jiných neželezných kovů;
 • vzácných kovů, mezi které patří zlato, platina a stříbro;
 • minerálů jako lithium a potaš.

Společnost Anglo Platinum posiluje výrobní inteligenci

Řešení pro těžbu umožňují práci s procesními daty v reálném čase

Jihoafrická společnost Anglo Platinum je největší výrobce platiny na světě. Tato společnost, která je pobočkou společnosti Anglo American, každoročně zpracovává téměř 40 % veškeré nově vytěžené platiny. Zpracovávaná ruda obsahuje nejenom platinu. Obsahuje i další vzácné kovy jako ruthenium, rhodium, palladium, osmium a iridium. Rafinérie také těží obecné kovy jako nikl, měď a zinek.

Společnost Anglo Platinum čelila rostoucím problémům s podporou svého systému automatizace, který byl značně roztříštěný pro účely řízení komplikovaného procesu rafinérie. Již disponovala síťovou infrastrukturou, která využívala náš řídicí systém. Proto tato společnost vybrala naše řešení PlantPAx DCS s cílem standardizovat svůj řídicí systém prostřednictvím jednoho dodavatele.

V důsledku toho má obsluha přístup k vykazování napříč každou fází a úrovní procesu. Dokáže sledovat výrobní receptury v reálném čase a získat dokonalejší kontrolu nad výrobou.

Produkty a schopnosti

Široké portfolio řešení vám pomáhá dosahovat cíle provozní dokonalosti

Naše produkty a služby sahají od jednoduchých řídicích prvků až po plně integrované systémy automatizace, řízení motorů, bezpečnosti procesů a vizualizace. Díky použití zcela nových technologií jsme schopni nabízet plně digitalizovanou těžbu. Implementace cloudů, mobility a dalších prvků prostřednictvím našich řešení vám může pomoci přeměnit údaje na konkrétní kroky. Tato zkušenost pak na druhou stranu vede k bezpečnějším a účinnějším operacím s bezpečným vzdáleným přístupem.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás