Loading

Zpracování nerostů

Integrovaný řídicí systém pro předvídatelné výsledky a výkon

Náročné prostředí těžebního průmyslu vyžaduje důsledné řízení procesních oblastí těžebních operací: loužení, flotace, zahušťování a rafinace. Naše těžební řešení poskytují moderní systém distribuovaného řízení, který vám pomáhá produkovat zpracované horniny konzistentním způsobem. Pomáhá vám zlepšovat výnosy, minimalizovat výpadky a integrovat řešení do podnikových aplikací pro účely vizualizace výrobních KPI v reálném čase.

Zlepšete konzistenci pro provozní dokonalost

Těžební řešení pro integrované a konzistentní řízení procesů

Výkyvy v plnění hornin, nadměrné používání reagentů nebo čisté vody a narušování těžebního procesu ovlivňují výnos výroby. Současně ovlivňují dobu prodlení a výrobní náklady. Každý těžební závod bude využívat řídicí zařízení, které vyžaduje jeho provoz. Avšak obvykle jsou jednotlivé oblasti závodu řízeny systémy z mnoha zdrojů. Tento nedostatek standardizace může podkopávat účinnost a zvyšovat složitost a náklady.

Integrované a standardizované řešení zvyšuje účinnost a hodnotu. Naše těžební řešení splňují přísné požadavky na řízení v oblasti zpracování hornin a pomáhají usnadňovat integraci stávajících původních systémů. Technologie IoT propojují všechny úrovně organizace a vytvářejí skutečně propojený důl a současně převádějí údaje o vašem závodu na údaje výrobní.

Prostřednictvím již připravených těžebních aplikací omezují společnosti dobu technické pomoci při realizaci strategií řízení, které jim pomáhají omezovat variabilitu a zvyšovat výnos. Naše těžební řešení zajišťují snadnou integraci a konektivitu. Naše technologie vizualizace, včetně mobility, vám zajišťují přístup k informacím kdekoli a kdykoli. Pomáhají sledovat výrobní trendy v reálném čase, díky čemuž můžete zasahovat včas.

Různá těžební zařízení fungují jako jedno

Nový systém řízení procesů sjednocuje 14 zařízení a snižuje tak náklady

Vedoucí světový výrobce vzácných kovů a kovových výrobků převzal závod v Kalifornii. Jeho cílem bylo přeměnit jej na špičkové těžební a zpracovatelské zařízení. Masivní projekt o hodnotě 1 miliardy dolarů zahrnoval v daném místě 14 budov. Vyžadoval standardizaci založenou na společném systému řízení rozmístěném v každé budově.

Přečtěte si více o řešení PlantPAx DCS
Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás