Loading

Těžební dopravníky

Spolehlivost, účinnost a konektivita pro maximální dostupnost a bezpečnost

Naše systémy automatizace a řízení motorů a skupina odborníků na těžební průmysl pomáhají hlavním výrobcům dodávat účinné těžební zařízení. V případě elektromechanických lopat, kolesových rypadel nebo korečkových bagrů poskytují naše řešení pro pohony vysoce kvalitní provoz a úspory energie. V kombinaci se spolehlivostí, ve které vynikáme, naše řešení pomáhají maximalizovat dostupnost, což vede k vyšší produktivitě a výnosu. Díky nejmodernějším technologiím jako IIOT a partnerům jako CISCO můžeme dodávat řešení pro skutečně propojený důl.

Maximalizujte výrobu s větší konektivitou

Propojený důl začíná ve fázi těžby, která je důležitá pro celkovou provozní dokonalost

Světový trh těžby vyžaduje v zájmu zachování konkurenceschopnosti od společností bezprecedentní úrovně provozní dokonalosti. Náklady na provoz, výnos z výroby a bezpečnost jsou jen některé z oblastí, na které se zaměřujete. Naše produkty pro automatizaci a řízení motorů a systémy vám pomáhají maximalizovat výrobu, minimalizovat spotřebu energie a omezovat výpadky.

Transformace způsobu fungování společností vyžaduje použití nejmodernějších technologií, kterými se dosahuje celková konektivita. Naše řešení ji poskytují a to je to, čemu říkáme propojený důl. Konektivita je klíčem k účinnosti a zvýšené bezpečnosti, pokud připojujete systém pohonů, mobilní obrazovky nebo přenosnou techniku.

Díky partnerům jako CISCO zahrnují naše systémy autonomní vozidla, větrání dle potřeby, rozmístění pracovníků a vzdálené monitorování v reálném čase. Tato řešení vám umožňují neomezený přístup k výrobním údajům a dalším KPI, omezují rizika a optimalizují náklady.

Řešení pro řízení motorů

Vysoce výkonný frekvenční měnič pro těžbu hornin

Naše řešení pro řízení motorů pomáhají těžebním společnostem na celém světě plnit náročné požadavky na těžební operace. Naše systémy jsou pro těžební aplikace ideální a poskytují:

  • snížený výskyt výpadků;
  • vysoký výkon pro zlepšené řízení a pružnost;
  • komplexní bezpečnostní funkce.

Naše střídavé frekvenční měniče řady PowerFlex® 750 nabízejí maximální pružnost a výkon až do 2 000 HP/1 500 kW. Ideální pro aplikace vyžadující regulaci polohy, otáček nebo krouticího momentu.

Funkce bezpečného odpojení krouticího momentu a otáček pomáhají chránit pracovníky a zařízení a snižují výpadky strojů. Zabudovaný port EtherNet/IP umožňuje snadnou integraci do řídicích systémů závodu, která zahrnuje naše řešení pro těžbu určená pro provoz propojeného dolu.

Rodina produktů PowerFlex je ideální pro elektromechanické lopaty, kolesová rypadla, korečkové bagry a větrací systémy. Naše skupina průmyslových odborníků vám může pomoci navrhnout systém pro maximální výkon.

Přečtěte si více o střídavých frekvenčních měničích PowerFlex 755

Větrání na vyžádání snižuje provozní náklady

Společnost BESTECH používá frekvenční měniče PowerFlex v řešení větrání dle potřeby (VOD)

Bez ventilace se vzduch v dole plní nebezpečnými znečišťujícími látkami. Horníci pracují v hloubkách přesahujících jednu míli, ve kterých se vyskytuje oxid uhelnatý a prach vznikající během těžebního cyklu. Bezpečnost pracovníků je důležitá pro jakýkoli těžební provoz a jeho úspěch, ale představuje také výzvy.

Náklady na ventilaci dolů jsou vysoké, neboť stoupá cena energií a hloubka dolů. Přibližně 50 % nákladů obvyklého dolu je spojeno s jeho větráním. Řada dolů s tvrdými horninami obsahuje desítky hlavních větracích ventilátorů a stovky ventilátorů záložních. Oba typy se ovládají ručně a pracují nepřetržitě na maximální otáčky nebo na maximální výkon. Díky tomu proudí vzduch každou částí dolu 24 hodin denně. Bohužel platí, že provoz všech těchto ventilátorů na maximálních otáčkách i během období snížené těžby spotřebovává drahocennou energii.

Společnost BESTECH zavedla systém větrání na vyžádání, který pomáhá snižovat náklady na energie a zachovávat bezpečný provoz pod zemí.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás