Loading

Budování řídicích systémů ve farmaceutickém průmyslu

Sledování prostředí biofarmaceutického průmyslu a validace HVAC

Main Image

Výrobní prostředí vašeho výrobku přímo ovlivňuje jeho kvalitu. Jestliže sledujete a řídíte důležité faktory prostředí, pomáháte zajišťovat kvalitu a dodržování zákonných požadavků. Náš ověřený systém řízení budov s farmaceutickou výrobou integruje řízení procesů s řízením prostředí, a zajišťuje tak zvýšenou produktivitu a kvalitu výrobků.


Zvyšujte kvalitu. Snižujte náklady. Usnadňujte ověřování.

Konzistentní kvalita výrobků s jednotným řešením napříč podnikem

Několik systémů řízení důležitých procesů farmaceutické výroby může výrazně zvýšit náklady, zlepšit dodržování zákonných požadavků a zvýšit kvalitu. Použitím jediné integrované platformy pro automatizaci svých procesů, sledování prostředí a řízení budov můžete dosáhnout okamžitých výhod.

Naše řešení pro automatizaci odpovídající budovy je založeno na systému automatizace procesů PlantPax® a produktech systému Integrated Architecture®. Prostřednictvím jednotného, škálovatelného a vysoce dostupného řešení vám pomáháme eliminovat potřebu ověřování jednotlivých platforem. Již vytvořené a vyzkoušené řídicí moduly HVAC, knihovna a šablony vám pomáhají poskytovat jednotnou strukturu údajů, omezovat nutnost ověřování a dokumentaci a tím zkracovat dobu uvádění výrobků na trh.

Dodáváme kompletní řešení na klíč od provozu, instrumentace po design, ověření až po zprávu o uvedení do provozu. Svým zákazníkům jsme umožnili dosáhnout řady výhod, mezi které patří:

  • snížená variace výrobků;
  • společná strategie údržby a nižší zásoby náhradních dílů;
  • snížení nákladů na energie.
Main Image
Co říkají naši zákazníci
„Zjistili jsme, že existují značné výhody v oblasti realizace a nákladů na životní cyklus díky společné platformě pro systém automatizace procesů a budov.“

Velká farmaceutická společnost

Automatizace zlepšuje provozní účinnost

Zvyšujte kvalitu integrací řízení výroby a budov

Pro biofarmaceutické výrobce je důležité předcházet jakýmkoli dopadům na výrobu a výpadkům, které by mohly ovlivnit dodržování zákonných požadavků. Přečtěte si o tom, jak zákazník optimalizoval své provozy prostřednictvím jediného integrovaného řešení pro řízení. Toto řešení zajistilo přístup k vykazování podnikových údajů v reálném čase, zlepšilo rozhodování a snížilo spotřebu energie.

Přečtěte si více o úspěších našich zákazníků
Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás