Loading

Výroba v prostředí biologických věd

Systémy automatizace a informační systémy pro výrobu zdravotnických zařízení a léčiv

Main Image

Biotechnologická zařízení budoucnosti

Vaše nová konkurenční výhoda

Nová průmyslová transformace je tady; připravte se rozšířit si možnosti a zlepšit vyhlídku pacientů. Léky na míru, menší implantáty a rychlejší zavádění vyžadují důvtip a komunitu řešitelů problémů, stavitelů, tvůrců a inovátorů, kteří věří, že se náš svět může zlepšovat.

Spolupracujeme s předními výrobci biotechnologií, léků a zařízení, aby se jejich zařízení budoucnosti stalo skutečností již dnes. Můžete zavést stejnou digitalizovanou automatizaci, připojení IIoT, zařízení na jedno použití a flexibilitu jako vaši novou konkurenční výhodu.

Tyto technologie umožňují propojenému závodu maximalizovat výkon podniku a pomáhají:

  • urychlit uvádění na trh pomocí flexibilního, modulárního provozu;
  • zlepšovat soulad s normami a zvyšovat produktivitu pomocí procesních dat a analýzy;
  • lépe rozhodovat a řídit náklady pomocí poznatků v reálném čase, na jejichž základě je možné jednat;
  • získat kontinuitu přístupem OT ke kybernetické bezpečnosti.

Řešení pro globální průmysl biologických věd

Výroba biotechnologií

Výrobci biotechnologií čelí obrovským tlakům, které ovlivňují stávající a budoucí obchodní strategie. Reagujte na tyto výzvy integrováním biotechnologických výrobních procesů se zbytkem svého podniku.

Zdravotnická zařízení

Potřeba zvyšovat kvalitu, úroveň dodržování zákonných požadavků, dobu cyklu a výnos je důležitá pro zachování konkurenceschopnosti. Umožněte nám poskytnout údaje a sledovatelnost pro vaše složité procesy. Můžeme vám pomoci zavést strategii práce s výrobními údaji zdravotnického zařízení a dát vám náskok před konkurencí.

Farmaceutický průmysl

Nejúspěšnější organizace velmi dbají na své procesy a svoji schopnost rozumět farmaceutickým výrobním operacím, řízení procesů, ověřování a zlepšování kvality. Cestou aplikovaných vyspělých technologií pro zlepšení účinnosti výroby vám můžeme pomoci převést vaše úsilí na kvalitnější výrobky, méně práce, zvýšené zisky a jedinečnou konkurenční výhodu.


Výzvy průmyslového odvětví

95 % z biotechnologických společností ze skupiny Fortune 50 spoléhá na společnost Rockwell Automation, pokud jde o zlepšování kvality produktu, snižování ztrát a optimalizaci flexibility.
Main Image

Zvyšujte výkon optimalizací provozů

Ověřená řešení pro průmysl biologických věd

Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním integrovaných řešení na poli automatizace a informačních technologií. Tato řešení pomáhají výrobcům v oblasti vědy dosahovat vyšší účinnosti, nižších nákladů na životní cykly, zachovávat kvalitu výrobků a dodržovat přísné požadavky cGMP.

Co říkají naši zákazníci
„Použití společné platformy pro řízení a sběr informací také umožnilo našim pracovníkům údržby přejít od nákladné a reaktivní údržby na údržbu proaktivní, kterou starý systém neumožňoval. Tímto způsobem dále omezujeme prostoje a pokračujeme v cestě vpřed.“

Don Geers, Mallinckrodt Pharmaceuticals

The Connected Enterprise

Pomocné inovace jako internet věcí, konvergence sítí, cloud computing, zpracování velkých objemů dat a analytika ovlivňují způsob fungování průmyslů biologických věd.

Prostřednictvím řešení The Connected Enterprise pomáháme výrobcům profitovat z příslibu více propojeného světa. Výrobci si uvědomují příslib ve formě agilnější reakce na měnící se preference spotřebitelů, nižších nákladů na vlastnictví, zlepšeného využití zařízení a řízení rizik podniku.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás