Loading

Automatizace pivovaru

Automatizace výroby pivovaru a řídicí systémy

Main Image

Software a řešení automatizovaného pivovaru mají za cíl omezovat dobu potřebnou k řízení zařízení a procesů, abyste se mohli soustředit na umění výroby piva.


Držte krok s požadavky trhu

Zvyšujte kapacitu a provozní účinnost bez zvyšování nákladů

Jako pivovar se snažíte hlavně o výrobu kvalitního piva, kterým uspokojujete poptávku zákazníků. Ziskový a produktivní pivovar čelí řadě konkurenčních tlaků. Stálá kvalita, rostoucí kapacita, zkracující se doba výroby a náklady představují pouze několik z těchto tlaků. Vybudování lepšího pivovaru vyžaduje pružné procesy a dokonalejší informace o nich.

Průmysl nápojů známe, včetně výzev, kterým každý den čelíte. Naše zaměření se na optimalizaci výroby piva zahrnuje každou fázi vaší výroby. Díky tomuto zaměření jsme schopni snižovat vaše náklady, zvyšovat kvalitu a pružnost tak, aby odpovídaly požadavkům, a to od zpracování obilovin až po nakládání s odpadem a balení.


FactoryTalk Brew a pivo FactoryTalk Craft Brew

Řešení modulárního pivovaru navržené pro potřeby velkoobjemových pivovarů

Jako velký pivovar jste zaměřeni na kvalitu a hledáte příležitosti, jak zvyšovat efektivitu. Řešení FactoryTalk® Brew™ je modulární pivovarnické řešení určené k propojení systémů a poskytnutí informací, na jejichž základě lze jednat. Toto propojení vám umožňuje:

  • Získat v reálném čase přístup k procesům vaření piva
  • Srovnávat výkon mezi závody
  • Řídit spotřebu energie
  • Rychlé škálování výroby

Modulární pivovarnická aplikace navržená pro mikropivovary a pivnice s vlastní výrobou

Váš neustálý růst vyžaduje škálovatelnější provoz, abyste mohli zajišťovat konzistentní kvalitu a chuť. Řešení FactoryTalk® Craft Brew je ideální jako vstup do světa automatizace s minimálními nároky na nástroje a technické pracovníky.

Intuitivní a přizpůsobitelné rozhraní vám umožňuje v procesu udržovat aktivní roli. Toto flexibilní řešení také pomáhá zvyšovat výtěžnost a zkracovat dobu výroby.


Řešení pro inteligentní výrobu piva poskytují důležité informace

Společnost Full Sail Brewing využívá výrobní inteligenci

Pivovar zavedl během své modernizace plně automatizovaný systém propojené filtrace rmutu a zkrátil dobu varu a zvýšil kvalitu výrobků. Systém na bázi výrobních údajů poskytuje v reálném čase informace, které umožňují společnosti Full Sail Brewing získávat větší kontrolu nad celým procesem. Tento systém zvýšil kvalitu každé várky. Přechod na více automatizovaný systém výroby piva zkrátil dobu cyklu o 50 % a kapacitu zvýšil o 25 %. Společnost Full Sail také snižuje každoroční spotřebu vody o milion galonů, čímž přispívá k plnění svých cílů v oblasti udržitelnosti.


Vyrábějte pivo té nejvyšší kvality

Škálovatelná pivovarnická řešení pro konzistentní chuť a vyšší výnosy

Zvyšte snadno svou kapacitu, aniž by to mělo dopad na unikátní chuť vašeho piva, kterou vaši zákazníci tak oceňují. Ať už vyrábíte 5 sudů nebo celý milión, musíte se aktivně a konzistentně snažit zlepšovat kvalitu, výnosnost a snižovat čas a náklady na výrobu, aby váš pivovar dosáhl vyššího zisku a produktivity.

Nabízíme flexibilní, škálovatelná a nákladově efektivní řešení pro pivovary, abychom vám pomohli zvýšit kapacitu a provozní účinnost. Vyzkoušejte, jak může snadno konfigurovatelná a intuitivní interakce s vaším pivovarnickým procesem zkrátit čas věnovaný pracím na zařízení, receptech a řízení procesu.


Pivovar zvýšil kapacitu o 50 %

Implementace systému virtualizované automatizace procesu za účelem plnění poptávky

Třetí největší pivovar v Kanadě, Sleeman Breweries, musel zvýšit výrobu, aby se vyrovnal s růstem poptávky zákazníků. Další výzvou bylo vyhnout se vysokým nákladům na stavbu nového závodu na zelené louce. Díky podpoře McRae Integration implementoval pivovar Sleeman Breweries systém virtualizované automatizace procesu, který je založen na PlantPAx® DCS se softwarem Meridian BrewSoft. Během dvou týdnů pivovar zvýšil výrobní kapacitu o 50 %.


Řešení pro automatizaci a řízení výroby piva

Řešení pro uspokojování poptávky, zachovávání kvality a snižování nákladů

Nabízíme řešení pro celý pivovar, od příjmu materiálů přes výrobu a balení až po expedici. Řídicí systém, který využívá výrobní informace, poskytuje závodu informační přístup do všech oblastí výroby.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás