Loading

Výroba nápojů

Optimalizujte výrobu nápojů pomocí systémů automatizace a řízení

Main Image

Preference spotřebitelů, otázky trvalé udržitelnosti, bezpečnost a legislativní faktory a stoupající náklady na suroviny a energie ovlivňují výrobu nápojů. Tyto faktory nutí výrobce nápojů ke sledování produktivity a výkonu ve vztahu k nákladům. Investice do vyspělých technologií vám může pomoci dosahovat více s menšími náklady, posouvat svoji firmu dopředu a uspokojovat poptávku.


Zvýšená produktivita plní poptávku

Převádějte výrobní údaje na informace, na základě kterých můžete jednat

Na rostoucí náklady na suroviny, měnící se poptávku zákazníků a bezpečnostní normy je nutno reagovat v prostředí trvale udržitelné výroby. Tyto výzvy lze zvládat pomocí automatického systému výroby nápojů, který využívá informace a který vám může pomoci:

 • zlepšovat účinnost výroby a její kapacitu,
 • optimalizovat výnos a omezovat odpad,
 • snižovat provozní náklady,
 • zvyšovat míru využití zdrojů.

Zvětšete kapacitu ve výrobě nápojů

Migrujte starší dávkový systém a zvyšte jeho propustnost

Tento výrobce nápojů použil systém podnikového řízení PlantPAx® ve formě integrovaného a plně redundantního systému, který využívá virtualizaci serverů pro zvyšování dostupnosti, a:

 • zvýšil účinnost a výkon celého systému,
 • zlepšil konzistentnost procesů,
 • zvýšil pružnost systému.
 • Umožnil lepší bezpečnost systému cestou přihlašování osob, elektronických podpisů a automatického odhlašování
Přečtěte si více o systému PlantPAx: moderní DCS

Automatizovaný systém nápojů centralizuje výrobu

Společnost Campari dosahuje konzistentní kvalitu výrobků a zlepšuje celkovou efektivitu zařízení

Společnost Campari modernizovala a rozšířila svůj lihovar přidáním vysoce automatizovaného zařízení pro zpracování a plnění. Společnost Campari byla schopna centralizovat operace bez vlivu na kvalitu svých výrobků nebo jejich konzistenci. V dnešních dnech používá společnost Campari distribuovaný systém podnikového řízení PlantPAx® k řízení míchání, filtrování a plnění. Vizualizační software FactoryTalk® View SE umožňuje obsluze sledovat výrobu a procesy v reálném čase. Díky tomu se mohou lépe rozhodovat. Dosažené výsledky zahrnují vyšší celkovou efektivitu zařízení, zkrácenou dobu uvádění výrobků na trh a snížené výrobní náklady.


Řešení pro řízení výroby nápojů

Nabízíme plně integrovaná řešení automatizace, která spojují provozy podniku, a zlepšují tak jeho provozní výkon a zajišťují konzistenci výrobků.

Naše řešení pro řízení výroby nápojů:

 • optimalizace balicí linky,
 • zlepšení řízení předpisů a šarží,
 • zajišťování plnění nařízení a sledování výroby,
 • snížení objemu odpadu.
Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás