Loading

Technologické výzvy v automobilovém a pneumatikářském průmyslu

Proměňte překážku na příležitost s pokročilými řešeními výroby vozidel a pneumatik

Technologické výzvy v automobilovém a pneumatikářském průmyslu

Začněte řešit své technologické výzvy v automobilovém průmyslu a vytvářejte konkurenceschopnější provoz, připravujte se na uvedení programů a udržujte krok s požadavky trhu. Dokážeme vám pomoci dosáhnout větší flexibility, optimalizovat výrobu, maximalizovat spolehlivost vybavení a rozvíjet pracovníky.


Vyjděte vstříc měnící se poptávce prostřednictvím flexibilní výroby

Rychlejší uvádění na trh. Časté aktualizace. Měnící se možnosti vozidel. To jsou jen některé důvody, proč je výrobní flexibilita požadavkem k plnění dnešních proměnlivých potřeb automobilového trhu.

Když není flexibilita nedílnou součástí vašeho provozu, může to později způsobit potíže. Ty mohou mít podobu delších změn, většího množství práce při změnách, větších prostojů a vyšších nákladů.

Dokážeme pomoci při vytvářejí flexibilní výrobní strategie vhodné pro vaše potřeby tím, že dáme dohromady vše, co potřebujete: odbornost v odvětví a oboru, nabídky služeb a partnerství. Když s námi budete spolupracovat, můžete vytvořit vysoce výkonné, flexibilní řešení, které:

  • zkracuje dobu uvedení produktů,
  • urychluje změny,
  • zlepšuje provozní účinnost,
  • umožňuje neustálé zlepšování na základě informací.

Optimalizujte výrobu, získejte ze svých závodů maximum

Když vaše závody nejsou připraveny na změny v poptávce, může se stát, že vám nebude stačit kapacita. To vede k vyšším nákladům na pracovníky a promeškané termíny. A když pracovníci spěchají, aby splnili plán, mohou vznikat zbytečná bezpečností rizika a dojít ke snížení kvality.

Neustálá potřeba dělat více s méně prostředky je naplněna v podobě inteligentní výroby. Optimalizujte své procesy a řešte technologické výzvy s daty, která v systémech již máte.

Můžete například provádět analýzu doby strojového cyklu a vytvářet plán pro snížení latence řídicího systému. Pamatujte: i malé změny latence mohou vést k velkým zlepšením výnosnosti systému.

Můžeme vám také pomoci implementovat projekt neustálého zdokonalování ke generování dat, na jejichž základě lze jednat, a optimalizace výroby.

Bezpečnost možná nepovažujete za něco, co vám zvýší produktivitu. Ale může to tak být. Dokážeme vám pomoci s implementací alternativy systému uzamčení a označení, která splňuje vaše bezpečností požadavky a zároveň usnadňuje přístup ke stroji za účelem zvýšení provozní efektivity.


Získejte konkurenční výhodu díky spolehlivosti vybavení

Očekáváte, že s méně prostředky zvládnete více? To není snadné, když vaše vybavení stárne, vaši pracovníci odcházejí do důchodu a vaše aktiva jsou neefektivně spravována.

Řešte tyto výzvy s pracovníky a technologiemi společně s našimi oborovými týmy, které dokážou vytvořit ucelený plán spolehlivosti správy aktiv.

Chytré MRO

Propojený přístup k MRO řízený daty dokáže usnadnit údržbu a činnosti ve skladu, snížit rizika nespolehlivosti a vytvořit proaktivní strategie údržby. Jeho přínosy se projeví také ve finančních výsledcích. Inteligentní MRO dokáže prodloužit dobu, kdy je zařízení v provozu, až o 20 % a snížit náklady na údržbu až o 10 %.

Ten správný přístup

K maximalizaci spolehlivosti zařízení zaujímáme strategický přístup, abyste mohli:

  • Prioritizovat nejdůležitější provozy a poté škálovat plán po celém podniku
  • Využívat naše partnery při ověřování konceptu u nových technologií a strategií
  • Snížit množství skladových zásob standardizací, konsolidací, optimalizací a racionalizací aktiv

Připravte své pracovníky na komplexnější provoz

Kvalifikovaní pracovníci se těžko hledají. Vyšší propojenost a složitost ve vašich automobilových závodech znamená, že jich budete potřebovat více. Můžeme vám pomoci vytvořit komplexní personální strategii, která vyřeší vaše požadavky na dovednosti.

Součástí této strategie může být:

Služby školení: Identifikujte a odstraňte nedostatky v dovednostech a zvyšte výkon pracovníků pomocí programů křížového školení, abyste jim pomohli chápat úplný rozsah technologie – nejen našich řešení. A umožněte svým zaměstnancům s vysokým potenciálem vést školení prostřednictvím programu „školit školitele“.

Vzdálená podpora: Vaši pracovníci mohou rychle řešit technické problémy a zvyšovat produktivitu pomocí naší telefonické podpory. Mohou také získat rychlé odpovědi na technické otázky na našem živém chatu, uživatelských fórech a v článcích databáze znalostí.

Služby správy aktiv: Spravujte a maximalizujte využití svých aktiv v jednotlivých zařízeních pomocí škálovatelných řešení jejich správy. Pomohou vám omezit nadměrné zatížení pracovníků, vyhnout se výpadkům a rychle se vracet do původního režimu s minimálními dopady na výrobu.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, implementací a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás